Viitaniemen koulu

Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokalle 26.10.–8.11.2021

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen urheiluluokat toimivat Kilpisen ja Viitaniemen yläkouluissa. Urheiluluokan tavoitteena on tukea urheilua harrastavien nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä. Urheiluluokalla on pakollista liikuntaa neljä tuntia viikossa. 7. luokalla liikuntaa on kaksi tuntia viikossa enemmän kuin muilla luokilla, urheiluluokan keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä 7. luokalla on 32 tuntia. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla lisäliikuntatunnit eli 2h/viikossa ovat pois muusta valinnaisuudesta.

Urheiluyläkoulutoiminnassa tavoitteena on:
- Mahdollistaa riittävä ja monipuolinen harjoittelu koulupäivien aikana (liikunnanopetus, aamuharjoitukset, välituntiliikunta).
- Vahvistaa urheilijan monipuolisten liikunnallisten perustaitojen ja lajitaitojen oppimista
- Urheiluluokan oppilas kehittyy elämänhallintataidoissaan sekä saa valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen. 
- Tehdä oppilaan ajankäytöstä toimivampaa
- Urheiluluokille laaditaan lukujärjestys niin, että maanantai- ja keskiviikkoaamut klo 8-10 ovat tyhjiä oppitunneista (7lk ma klo 8-10 liikuntatunnit).
- Aamuharjoitukset kuuluvat urheiluluokkalaisen viikon harjoitusohjelmaan. Tästä on hyvä keskustella valmentajien kanssa jo hakuvaiheessa.

ERI YLÄKOULUVAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

 

Hakuohjeet ja valintaperusteet

 1. Ilmoittaudu urheiluluokkahakuun osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi (vaatii sisäänkirjautumisen) ajalla 26.10.–8.11.2021 ja täytä hakulomake. Ulkopaikkakuntalainen täyttää perustietolomakkeen, joka löytyy Kilpisen (https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu/huoltajalle/lomakkeetd). Lomake palautetaan Kilpisen koululle 9.11.2021 mennessä.
 2. Hakijat pisteytetään soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki jyväskyläläiset hakijat testataan ilman erillistä kutsua. Ulkopaikkakuntalaiset saavat erillisen kutsun, mikäli heidät testataan. 
 3. Käytännön pääsykokeet pidetään Hipposhallissa keskiviikkona 8.12.2021 (tytöt) klo 8.30 alkaen ja torstaina 9.12.2021 (pojat) klo 8.30 alkaen. Aloitamme testipäivän nimenhuudolla, jonka jälkeen aloitetaan lämmittelyt. Testi sisältää puolen tunnin evästauon. Kaupungilta tulee testipaikalle eväspussi. Myös omia eväitä voi ottaa.
 4. Urheiluluokalle valitut oppilaat saavat tiedon sähköpostitse 17.1.2021.

Soveltuvuuskokeet:

Noudatamme Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, joka löytyy osoitteesta https://www.soveltuvuuskoe.fi/. Tänä vuonna soveltuvuuskokeessa ei ole kohtaa 7: valinnainen koulukohtainen testiosio.  

Sairaus- ja loukkaantumistapaukset:

Kaikki testattavat pyritään testaamaan ilmoitettuna testipäivänä. Mahdollisissa sairaustapauksissa ilmoita testiin estymisestä sähköpostilla osoitteeseen juhani.lehtimaki@jyvaskyla.fi. Uusintatestit järjestetään tarvittaessa ja niiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin niille, jotka ovat poissaolosta ilmoittaneet asianmukaisesti. Uusintatestiin osallistuminen onnistuu lääkärintodistuksen esittämällä. Pitkäaikaisloukkaantuneiden ja sairastuneiden kohdalla harkinnan testien tekemisestä tekee ensi kädessä terveydenhuollon ammattilainen ja huoltaja. Testien järjestäjä ei tee päätöstä testattavien osalta.

Mikäli loukkaantuminen tapahtuu testien aikaan, keskeyttää testaaja suorittamisen. Testin johtajan päätöksellä voidaan joutua loputkin osiot testistä keskeyttämään. On huomioitava, että tällöin kaikki testiosiot on uusittava.

Lisätietoja

rehtori Juhani Lehtimäki, Kilpisen yhtenäiskoulu, p. 0503615958,

https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, p. 0505350475 , http://peda.net/veraja/jyvaskyla/viitaniemenkoulu

Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen englanninkieliseen opetukseen 7. vuosiluokalle 26.10.–8.11.2021

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen englannin kielistä perusopetusta annetaan Viitaniemen yläkoulussa. Opetus on laajamittaista kaksikielistä opetusta. Opetuksesta 60 % annetaan englannin kielellä ja 40 % suomen kielellä. Englanninkielisillä luokilla englanniksi opiskellaan pääsääntöisesti teoria-aineita. Taito- ja taideaineissa, joiden osuus varsinkin 7. luokalla on suuri, oppilaat on integroitu suomenkielisiin ryhmiin ja opetus on suomenkielistä. Opettajilla on valmius ohjata oppilaita ainakin jonkin verran myös englannin kielellä. 

Oppimateriaalina käytetään joko englannin- tai suomenkielisiä oppikirjoja, opettajien itse valmistamaa englanninkielistä materiaalia ja mm. internetin autenttisia opetussisältöjä. Lisäksi oppilaat tuottavat itse opiskelumateriaalia. 

Opintojen sisällöt ja tavoitteet määräytyvät opetussuunnitelman mukaan kaikissa muissa aineissa paitsi englannin kielessä. Englannissa oppimateriaaleina käytetään brittiläisiä oppikirjoja, jotka on tarkoitettu englantia toisena kielenä opiskeleville, mutta jotka vaatimustasoltaan ovat huomattavasti haastavampia kuin suomenkielisten oppilaiden englannin tunneilla käyttämät materiaalit. Päättöarviointi englannin kielen osalta tehdään kuitenkin A1-kielen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti, jotta englanninkielisen luokan oppilaiden yhdenvertaisuus suomen kielellä opiskelleiden oppilaiden kanssa turvataan toisen asteen opintoihin siirryttäessä.

Oppilaat opiskelevat suomen kieltä joko äidinkielenä tai toisena vieraana kielenä. Äidinkielen opettajat arvioivat oppilaiden suomen kielen taidon ja tekevät jaon tarvittaessa myös huoltajia kuullen.

Hakuohjeet ja valintaperusteet

 1. Hakeutuminen englanninkieliseen perusopetukseen 7. vuosiluokalle tapahtuu https://jyvaskyla.inschool.fi (vaatii sisäänkirjautumisen) ajalla 26.10.–8.11.2021. Ulkopaikkakuntalainen täyttää perustietolomakkeen, joka löytyy Viitaniemen koulun nettisivuilta. Lomake palautetaan Viitaniemen koululle 8.11.2021 mennessä.

2. Hakijoiden suomen kielen ja englannin kielen testi pidetään Viitaniemen koululla joulukuussa. Valintakokeesta tiedotetaan hakijoita 

 Wilman kautta. 

 

Lisätietoja  

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, p. 050 535 0475

Jouni.Hokkanen@jyvaskyla.fi http://peda.net/veraja/jyvaskyla/viitaniemenkoulu 

Liitteet:

Paperinen hakulomake EKLluokalle 2022-23.docx

Ohjeita oppilaan karanteenin ajalle


1. LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ KARANTEENI


- Huom. Jos oppilas on sairastunut, huoltaja ilmoittaa siitä koululle. Oppilas merkitään sairaaksi eikä häntä velvoiteta 
 osallistumaan etäopetukseen.

 

Jos oppilas määrätään karanteeniin lääkärin (tartuntataudeista vastaava Ilkka Käsmä) määräyksestä:

 

ilmoita Wilma-viestillä rehtorille (Jouni Hokkanen), koulusihteerille (Irene Nokipii), luokanvalvojalle (valitse vastaanottajat opettajista ja henkilökunnasta)

 • jos oppilas ei ole itse sairas, hän osallistuu etäopetukseen. Oppilas seuraa tuntia Meetin kautta (jokaisessa oppiaineessa Calssroomissa kansio, jossa Meet-linkki). Oppilaan kannattaa tarkistaa myös Wilmaviestit, tuntipäiväkirja. Oppilas tekee tehtäviä kotona.
 • ilmoitettava aikaväli minkä on karanteenissa
 • etäopetuksessa oleva oppilas on oikeutettu kouluruokaan (=ruokakassi)  
 • ilmoitus koulusihteerille, haluaako perhe ruokakassin vai ei (myös ilmoitus mahdollisesta erikoisruokavaliosta, huom. ilmoitus myös kasvisruuasta)

Oppilaan poissaolo merkitään kanslian kautta poissaoloihin eikä huoltajan tarvitse sitä erikseen Wilmaan merkitä. Oppilaalle tehdään hallinnollinen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä karanteenin ajaksi.


Ruokakassin noutamisesta otetaan yhteyttä erikseen.

Jos oppilaan Cygnnet-tunnus on hukassa, Wilma-viesti Jari Lehtinen tai p.050 3241821 tai jos Wilma-tunnus ei toimi – koulusihteeri Irene Nokipii p. 014 266 4687, irene.nokipii@jyvaskyla.fi

Esimerkki:

Oppilas määrätty altistumisen vuoksi karanteeniin 9.2. saakka. Oppilas käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen koronatestituloksen. Voiko lapsi tulla kouluun ennen kuin altistumisen vuoksi määrätty karanteeni päättyy?

Vastaus: Ei -negatiivinen testitulos ei lyhennä karanteeniaikaa.

 

 1. OMAEHTOINEN KARANTEENI:
 • huoltaja hakee Wilman lomakkeella poissaoloa (Ennalta sovittu) syyksi esim. lomamatkan vuoksi omaehtoinen karanteeni. Lomake löytyy Wilmasta kohdasta Hakemukset ja päätökset (oikea yläkulma Tee uusi hakemus)
 • ei etäopetusta vaan oppilas huolehtii itse, että koulutyöt ovat tehtyinä
 • ei oikeutta kouluruokaan

 

 1. KORONAVILKKU HÄLYTTÄÄ

Koronavilkun hälyttäessä otetaan yhteys terveydenhuoltoon (koronainfo). Sieltä tulee saada ohjeet esim. koronatestaukseen liittyen. Koronainfosta EI tehdä karanteeniin määritystä.

Koronahälytyksen saanut palaa kouluun – yli 12-vuotias maskisuositusta noudattaen.

Koronainfosta saatetaan suositella omaehtoiseen karanteeniin jäämistä, mutta se on AINA vapaaehtoista eikä ole virallinen karanteeniin määräys.

Jos oppilaan huoltaja kokee omaehtoisen karanteenin olevan tarpeellinen, hän ilmoittaa lapsensa poissaolevaksi koulusta ko. syystä. Poissaoloa haetaan Wilman lomakkeella (Ennalta sovittu poissaolo – omaehtoinen karanteeni.

Koulutehtävien suorittamisesta sovitaan kuten normaalien poissaolojenkin kanssa toimitaan. Oppilaalle ei tehdä erityisen opetusjärjestelyn päätöstä eikä näin ollen oppilaalla ole oikeutta kouluateriaan.

Terveisin rehtori Jouni Hokkanen

PÄÄTTÖARVIOINNISTA

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden päättöarviointi voi sijoittua oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 8 ja 9. Päättöarvosana annetaan, kun kyseisen oppiaineen oppimäärä on saatu opiskeltua loppuun.

Nyt onkin tärkeää, että myös te oppilaat ja huoltajat olette tietoisia arvioinnin ajankohdista ja mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemisen aikataulusta.

Liitteessä tarkempaa tietoa. 

Liitteet:

Tiedote huoltajille päättöarvioinnin ajoittumisesta (002).docx

Nuorisotyöntekijät netissä

Jyväskylän kaupungin nuorisotyöntekijät tavattavissa verkossa

 

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut on siirtynyt koronaviruskauden ajaksi palvelemaan verkossa ja puhelimitse. Nuorisonohjaajat myös jalkautuvat iltapäivisin ja iltaisin sinne, missä nuoret liikkuvat.

 

Nuorten Jyväskylä -serverillä nuoret pääsevät keskustelemaan poikkeusaikana arkisin klo 16-20. Keskustelun aukioloaikoina paikalla ovat Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden nuorisonohjaajat. Serverille voi liittyä mukaan osoitteessa https://discord.gg/3fHFKtj. Lisäksi nuorisotyöntekijät vastaavat nuorten kysymyksiin WhatsAppissa ja Instagramissa. Lue lisää nuorisopalvelujen toiminnoista koronaviruskautena osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/nuorisopalvelujen-toiminta-koronaviruskautena

 

Esa Linna

nuorisonohjaaja, mediakasvatus

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
Hannikaisenkatu 11 – 13, 3 krs.

40100 Jyväskylä

p. 014 266 4244, 040 556 8726
esa.linna@jyvaskyla.fi

Koulukalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä