Viitaniemen koulu

Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokalle 26.10.–8.11.2022

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen urheiluluokat toimivat Kilpisen ja Viitaniemen yläkouluissa. Urheiluluokan tavoitteena on tukea urheilua harrastavien nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä. Urheiluluokalla on pakollista liikuntaa neljä tuntia viikossa. 7. luokalla liikuntaa on kaksi tuntia viikossa enemmän kuin muilla luokilla, urheiluluokan keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä 7. luokalla on 32 tuntia. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla lisäliikuntatunnit eli 2h/viikossa ovat pois muusta valinnaisuudesta.

Urheiluyläkoulutoiminnassa tavoitteena on:
- Mahdollistaa riittävä ja monipuolinen harjoittelu koulupäivien aikana (liikunnanopetus, aamuharjoitukset, välituntiliikunta).
- Vahvistaa urheilijan monipuolisten liikunnallisten perustaitojen ja lajitaitojen oppimista
- Urheiluluokan oppilas kehittyy elämänhallintataidoissaan sekä saa valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen. 
- Tehdä oppilaan ajankäytöstä toimivampaa.
- Urheiluluokille laaditaan lukujärjestys niin, että maanantai- ja keskiviikkoaamut klo 8-10 ovat tyhjiä oppitunneista (7lk ma klo 8-10 liikuntatunnit).
- Aamuharjoitukset kuuluvat urheiluluokkalaisen viikon harjoitusohjelmaan. Tästä on hyvä keskustella valmentajien kanssa jo hakuvaiheessa.

Hakuohjeet ja valintaperusteet

 

 1. Ilmoittaudu urheiluluokkahakuun osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi (vaatii sisäänkirjautumisen) ajalla 26.10.–8.11.2022 ja täytä hakulomake. Ulkopaikkakuntalaiset sekä Kristillisen, Normaali- ja Steinerkoulun oppilaat hakevat paperisella hakulomakkeella, joka löytyy Kilpisen ja Viitaniemen koulujen nettisivuilta. Lomake palautetaan Kilpisen koululle 9.11.2022 mennessä.
 2. Hakijat pisteytetään soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki jyväskyläläiset hakijat testataan ilman erillistä kutsua. Ulkopaikkakuntalaiset saavat erillisen kutsun, mikäli heidät testataan. Testikuvaukset löytyvät Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilta.
 3. Käytännön pääsykokeet pidetään Hipposhallissa tiistaina 13.12.2022 (tytöt) klo 8.30 alkaen ja keskiviikkona 14.12.2022 (pojat) klo 8.30 alkaen. Aloitamme testipäivän nimenhuudolla, jonka jälkeen aloitetaan lämmittelyt. Testi sisältää puolen tunnin evästauon. Kaupungilta tulee testipaikalle eväspussi. Myös omia eväitä voi ottaa.
 4. Urheiluluokalle valitut oppilaat saavat tiedon sähköpostitse 16.1.2023
 5. Tiistaina 1.11. klo 19.00 järjestetään urheiluluokkien hakuinfo Teamsissä:
  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä (linkki myös kotisivuilla, tehdään tallenne)

Soveltuvuuskokeet:

Noudatamme Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, joka löytyy osoitteesta https://www.soveltuvuuskoe.fi/. Tämän vuoden koulukohtainen testiosio löytyy tästä linkistä:

https://docs.google.com/document/d/1JT1ucpmWC879erzeAy5xtWwaIeStuQb8DBfAkrjH3QA/edit?usp=sharing

 

Sairaus- ja loukkaantumistapaukset:

Kaikki testattavat pyritään testaamaan ilmoitettuna testipäivänä. Mahdollisissa sairaustapauksissa ilmoita testiin estymisestä sähköpostilla osoitteeseen juhani.lehtimaki@jyvaskyla.fi. Uusintatestit järjestetään tarvittaessa ja niiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin niille, jotka ovat poissaolosta ilmoittaneet asianmukaisesti. Uusintatestiin osallistuminen onnistuu lääkärintodistuksen esittämällä. Pitkäaikaisloukkaantuneiden ja sairastuneiden kohdalla harkinnan testien tekemisestä tekee ensi kädessä terveydenhuollon ammattilainen ja huoltaja. Testien järjestäjä ei tee päätöstä testattavien osalta.

 

Mikäli loukkaantuminen tapahtuu testien aikaan, keskeyttää testaaja suorittamisen. Testin johtajan päätöksellä voidaan joutua loputkin osiot testistä keskeyttämään. On huomioitava, että tällöin kaikki testiosiot on uusittava.

Jyväskylän urheiluluokkien soveltuvuuskokeet


Tervetuloa soveltuvuuskokeisiin!

Tässä huomioitavia asioita soveltuvuuskokeisiin tulijoille.

 • Huomioittehan, että huoltajat hakevat oppilaille omalta opettajaltaan poissaolon testien ajaksi.
 • Soveltuvuuskokeet pidetään tiistaina 13.12. tytöille ja keskiviikkona 14.12. pojille
 • Testattavat kulkevat omassa pienryhmässään koko testitapahtuman ajan.
 • Rauhallisen ja turvallisen testitapahtuman takaamiseksi toivomme, että huoltajat eivät voi tule testipaikalle (väkimäärän rajaaminen).
 • Aikataulu: Hipposhalliin omana testipäivänä klo 8.30. Kulku sisään pesiskentän puoleisista ovista, kokoontuminen Hipposhallin katsomoon. Nimenhuuto ja lämmittely alkaen klo 8.30, testit alkavat klo 9.00. Testit päättyvät n. klo 14-15.
 • Testipaikalla eväretkipussi/oppilas. Omiakin eväitä mukaan voi ottaa.
 • Testikuvaukset löytyvät osoitteesta: soveltuvuuskoe.fi ja kaupunkikohtainen Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilta.
 • Olympiakomitean urheiluyläkouluverkoston soveltuvuuskoesääntöjen perusteella kaupunkikohtainen testi tulee huomioiduksi kaikilla testattavilla ja heikoin testiosio (1-6) jätetään huomioimatta pistelaskussa.
 • Ilmoitamme mahdollisista muutoksista Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilla ja sposti-viestillä.
 • Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokille valitaan 24 oppilasta kummallekin luokalle soveltuvuuskokeiden perusteella. Aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti ja aikaisemmasta infosta poiketen, sukupuolikiintiöitä oppilasvalinnassa ei jatkossa ole. Päätökset tehdään 16.1.2023.

Sairaus- ja loukkantumistapaukset:

Kaikki testattavat pyritään testaamaan ilmoitettuna testipäivänä. Mahdollisissa sairastapauksissa ilmoita testiin pääsyn estymisestä spostilla osoitteeseen juhani.lehtimaki@jyvaskyla.fi ja hanki sairaanhoitajan-/lääkärintodistus. Uusintatesti järjestetään tarvittaessa ja sen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin niille, jotka ovat poissaolosta asianmukaisesti ilmoittaneet. Uusintatestiin osallistuminen onnistuu lääkärintodistuksen esittämällä. Pitkäaikaisloukkaantuneiden ja sairastuneiden kohdalla harkinnan testien tekemisestä tekee ensi kädessä terveydenhuollon ammattilainen ja huoltaja. Testin järjestäjä ei tee päätöstä testattavien osalta.

Mikäli loukkaantuminen tapahtuu testien aikaan, keskeyttää testaaja suorittamisen. Testin johtajan päätöksellä voidaan joutua loputkin osiot testistä keskeyttämään. On huomioitava, että tällöin kaikki testiosiot on uusittava.

Lisätietoja: Juhani Lehtimäki, Kilpisen yhtenäiskoulun rehtori, 0503615958

Täydennyshaku Viitaniemen koulun englanninkieliseen opetukseen 26.10.-8.11.2022

 

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen englannin kielistä perusopetusta annetaan Viitaniemen yläkoulussa. Opetus on laajamittaista kaksikielistä opetusta. Englanninkielisillä luokilla englanniksi opiskellaan pääsääntöisesti teoria-aineita. Taito- ja taideaineissa, joiden osuus varsinkin 7. luokalla on suuri, oppilaat on integroitu suomenkielisiin ryhmiin ja opetus on suomenkielistä. Toki opettajilla on valmius ohjata oppilaita ainakin jonkin verran myös englannin kielellä.

Oppimateriaalina käytetään joko englannin- tai suomenkielisiä oppikirjoja, opettajien itse valmistamaa englanninkielistä materiaalia ja mm. internetin autenttisia opetussisältöjä. Lisäksi oppilaat tuottavat itse opiskelumateriaalia.

Opintojen sisällöt ja tavoitteet määräytyvät opetussuunnitelman mukaan kaikissa muissa aineissa paitsi englannin kielessä. Englannissa oppimateriaaleina käytetään brittiläisiä oppikirjoja, jotka on tarkoitettu englantia toisena kielenä opiskeleville, mutta jotka vaatimustasoltaan ovat huomattavasti haastavampia kuin suomenkielisten oppilaiden englannin tunneilla käyttämät materiaalit. Päättöarviointi englannin kielen osalta tehdään kuitenkin A1-kielen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti, jotta englanninkielisen luokan oppilaiden yhdenvertaisuus suomen kielellä opiskelleiden oppilaiden kanssa turvataan toisen asteen opintoihin siirryttäessä.

Oppilaat opiskelevat suomen kieltä joko äidinkielenä tai toisena vieraana kielenä. Äidinkielen opettajat arvioivat oppilaiden suomen kielen taidon ja tekevät jaon tarvittaessa myös huoltajia kuullen.

 

 Hakuohjeet ja tietoa kielitestistä

1. Hakeutuminen englanninkieliseen perusopetukseen 7. vuosiluokalle tapahtuu https://jyvaskyla.inschool.fi  (vaatii sisäänkirjautumisen) ajalla haetaan 26.10.–8.11.2022. Valmistavan opetuksen oppilaat, ulkopaikkakuntalaiset sekä Kristillisen, Normaali- ja Steinerkoulun oppilaat hakevat paperisella hakulomakkeella. Lomakkeen saa omalta luokanopettajalta tai tulostamalla sen Viitaniemen koulun nettisivuilta. Lomake palautetaan Viitaniemen koululle 8.11.2022 mennessä.

 2. Hakijoiden suomen kielen ja englannin kielen testi pidetään Viitaniemen koululla 14.12.2022 9.00 alkaen. Valintakokeesta tiedotetaan hakijoita Wilman kautta. Valinnan tuloksista tiedotetaan huoltajille 16.1.2023. 

3. Kielitesti koostuu englannin osalta seuraavista osa-alueista: 

- kuullunymmärtäminen
- tekstinymmärtäminen
- tekstin tuottaminen 
- pienryhmähaastattelu

Testiä varten ei ole olemassa ennakkomateriaalia, vaan testin tarkoituksena on selvittää oppilaan taitoa ja motivaatiota opiskella englanniksi. 

Kielitestin suomen kielen osuudessa pyritään varmistamaan, että hakijan suomen kielen taito on ikätason mukainen.
 

Lisätietoja

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, p. 050 535 0475

Jouni.Hokkanen@jyvaskyla.fi http://peda.net/veraja/jyvaskyla/viitaniemenkoulu

Tässä hakulomake niille hakijoille (esim. Normaalikoulun, Steinerin, muilta paikkakuntien oppilaat), joilla EI ole käytössä Jyväskylän kaupungin perusopetuksen Wilma.

Ilmoittautumislomake englanninkieliseen opetukseen.docx

TAPAHTUU Viitaniemessä

TET:
 
9lk TET 
- puolet luokasta viikolla 37 (pääsääntöisesti alkuosa luokasta, ellei muuta sovita)
- puolet luokasta viikolla 38 (pääsääntöisesti loppuosa luokasta, ellei muuta sovita)
8.lk TET
- vko 44 31.10.-4.11. 2022

TULEVAT VANHEMPAINILLAT
* 7.lk VALINNAISAINEILTA ti 17.1.2023 klo 18
* 9.lk YHTEISHAKUILTA ke 25.1.2023 klo 18 
Ke 21.9. pidetyn YSI-INFON materiaali

Liitteet:

Ysi-info 21.9.2022.pptx.pdf

PÄÄTTÖARVIOINNISTA

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden päättöarviointi voi sijoittua oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 8 ja 9. Päättöarvosana annetaan, kun kyseisen oppiaineen oppimäärä on saatu opiskeltua loppuun.

Nyt onkin tärkeää, että myös te oppilaat ja huoltajat olette tietoisia arvioinnin ajankohdista ja mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemisen aikataulusta.

Liitteessä tarkempaa tietoa. 

Liitteet:

Tiedote huoltajille päättöarvioinnin ajoittumisesta (002).docx

Nuorisotyöntekijät netissä

Jyväskylän kaupungin nuorisotyöntekijät tavattavissa verkossa

 

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut on siirtynyt koronaviruskauden ajaksi palvelemaan verkossa ja puhelimitse. Nuorisonohjaajat myös jalkautuvat iltapäivisin ja iltaisin sinne, missä nuoret liikkuvat.

 

Nuorten Jyväskylä -serverillä nuoret pääsevät keskustelemaan poikkeusaikana arkisin klo 16-20. Keskustelun aukioloaikoina paikalla ovat Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden nuorisonohjaajat. Serverille voi liittyä mukaan osoitteessa https://discord.gg/3fHFKtj. Lisäksi nuorisotyöntekijät vastaavat nuorten kysymyksiin WhatsAppissa ja Instagramissa. Lue lisää nuorisopalvelujen toiminnoista koronaviruskautena osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/nuorisopalvelujen-toiminta-koronaviruskautena

 

 

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
Hannikaisenkatu 11 – 13, 3 krs.

40100 Jyväskylä

 

Koulukalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 44

31 October 2022 Thursday
1 November 2022 Thursday
2 November 2022 Thursday
3 November 2022 Thursday
4 November 2022 Thursday
5 November 2022 Thursday
6 November 2022 Thursday

Viikko 45

7 November 2022 Thursday
8 November 2022 Thursday
9 November 2022 Thursday
10 November 2022 Thursday
11 November 2022 Thursday
12 November 2022 Thursday
13 November 2022 Thursday

Viikko 46

14 November 2022 Thursday
15 November 2022 Thursday
16 November 2022 Thursday
17 November 2022 Thursday
18 November 2022 Thursday
19 November 2022 Thursday
20 November 2022 Thursday

Viikko 47

21 November 2022 Thursday
22 November 2022 Thursday
23 November 2022 Thursday
24 November 2022 Thursday
25 November 2022 Thursday
26 November 2022 Thursday
27 November 2022 Thursday

Viikko 48

28 November 2022 Thursday
29 November 2022 Thursday
30 November 2022 Thursday
1 December 2022 Thursday
2 December 2022 Thursday
3 December 2022 Thursday
4 December 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä