KuntaKesu

Kuntakesu onKuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on
- ohjaava johtamisen työkalu
- ketterä ja päivittyvä, elävä
- osallistava ja käytännön toimintaa kehittävä prosessi
- arviointimenetelmä jatkuvan ja kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti
- sähköinen työkalu Peda.net -alustalla