Oppiminen ja hyvinvointi

Sisällöt

Oppimiskäsitys (OPS)

Käytäntö:
Miten aktiivinen oppiminen/oppija näkyy yhteisössämme?

Oppiva yhteisö

Dialogisuus – kaikilla tasoilla, kaikissa kohtaamisissa

Yhteisöllisyys, kokemusten, oppimisen, osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen

Käytäntö Millaista vuorovaikutusta meillä on?

Osallisuus ja yhdessä tekeminen

Käytäntö Miten (oppilaiden) osallisuus näkyy arjessa? Millaisia valintoja/päätöksiä oppilaat pystyvät tekemään?

Joustavat opinpolut – oppimisen ohjaus, nivelvaiheet, itseohjautuvuus, sisäinen yrittäjyys (asenne)

Käytäntö

Oppimisympäristöt, digitalisaatio, oppimisen tilat, oppiminen koulun ulkopuolella

Käytäntö Millaisia oppimisympäristöjä meillä on?