Tikkakosken yhtenäiskoulu

Tikkakosken yhtenäiskoulu mukana poissaoloihin puuttumisen pilottikokeilussa

Tikkakosken yhtenäiskoulu on mukana Kannustaen kouluun -hankkeessa, joka kuuluu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa Jyväskylän kaupungin perusopetukseen yhtenäistä koulupoissaoloihin puuttumisen mallia.

Meidän koulumme on yksi hankkeen pilottikouluista, joissa poissaoloihin puuttumisen malli otetaan 2.3.2020 testikäyttöön. Kehittämistyötä poissaolomallin suhteen tehdään koko testikäytön ajan, joten malli tulee muokkautumaan kevään kuluessa saadun palautteen ja tulosten perusteella. Tämän jälkeen koostetaan lopullinen poissaoloihin puuttumisen malli, joka tulee olemaan yhtenäinen kaikissa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluissa ja tulee käyttöön kaikissa kouluissa syksyllä 2020.

Liitteet:

Poissaolomalli

Toimipisteet

Rakennukset Yhteyshenkilö Puhelin
Yläkoulu
Koulukatu 10, 41160 Tikkakoski
Harri Penttinen, rehtori (014) 266 4557, 050 573 2853
Luonetjärvi
Koulukatu 6, 41160 Tikkakoski
Petri Palve, apulaisrehtori (014) 266 4487, 050 60913
 
Liinalampi
Tervaruukinkatu 36, 41160 Tikkakoski
Sirkku Mononen, koulun johtaja (014) 266 1948, 050 573 1535