2015-2016

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminta 2015-2016

Rauha kasvaa – Yhdessä TEkemällä
- Martinmäen koulun UNESCO-koulutoiminta ja kansainvälisyys lukuvuonna 2015-2016

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2015-2016 olivat lasten näkökulman huomioon ottaminen, oppilaiden osallisuuden ja demokratian kehittäminen, yhteisvastuullisuus, KiVa-koulutoiminta, yhteistyö ja verkostoituminen, suvaitsevaisuus, rauhankasvatus ja kestävä kehitys.

Oppilaiden näkökulman vahvistaminen, osallisuus, yhteisvastuullisuus ja vapaaehtoisuus sekä globaali hyväntekeväisyys näkyivät vahvasti vuoden toiminnassa niin liikunnan kuin kulttuurin tapahtumissa. Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-yhteistyö jatkui uuden YTE-hankkeen ”Rauha kasvaa” myötä (YTE - yhdessä toimiminen, tekeminen, oleminen ja eläminen - suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen). Polaris-yhteistyö toimi sosiaalisen median (facebook) ryhmän kautta ja yhteisissä kokouksissa Haukiputaan Kellossa syksyllä ja Oulun Laanilassa keväällä. YTE II –teema, ”Rauha kasvaa” lähti elämään syksyllä 2014 Haapajärven tapaamisessa oppilaiden ja opiskelijoiden ideoimista aiheista. Hankkeeseen saatiin OPH:n avustusta keväällä 2015. Rauhan teema kytkeytyy suoraan myös YK:n kestävän kehityksen agendan 2030 tavoitteisiin.

Rauha kasvaa -hankkeen kokonaisteema on rauha. Muita hankkeen keskeisiä teemoja ovat kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus. Kuluneena lukuvuonna teemaa käsiteltiin vaikuttamisen ja kansalaisaktivismin näkökulmasta. Oppilaat jalkautuivat paikkakunnalle toimimaan ja vaikuttamaan rauhan merkeissä yhdessä. Yhtenä posititiivisen vaikuttamisen tapana olivat flash mobit, jotka näkyivät koululla ja eri puolilla Haapajärven kaupunkia oppilaiden tempausten myötä.

OPS2016-uudistukseen liittyen oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen näkyi edelleen vahvasti koulumme toiminnassa lukuvuonna 2015-16. Oppilaat ideoivat ja ottivat kantaa luokissa ja oppilaskunnan hallituksen kokouksissa mm. perusopetuksen oppimisympäristöjä kehittävään TVIIT-hankkeeseen ja sen hankintoihin sekä Liikkuva koulu-toimintaan ja hankehakuun. TVIIT-hankkeessa saatiin hankittua koululle mm. uusia ryhmätyöskentelypisteitä ja uusia istuimia sekä Liikkuvan koulun myönteisen hakupäätöksen myötä oppilaiden toiveet kuullaan myös Liikkuvan koulun hankinnoissa. Lisäksi aktiivinen oppilaskuntamme haki avustusta Keskipiste Leader ry:ltä Nuoriso Leader -rahoituksesta pöytäjalkapallopelin hankintaan – se toteutui, ja uusi peli odottaa pelaajiaan koulun monitoimiaulassa uuden lukuvuoden 2016-2017 alkaessa.

Koulun toiminta avautui edelleen eri suuntiin ja yhteistyö eri tahojen – mm. kodin ja koulun päivä, yrittäjäyhteistyö - välillä vahvistui. Uusien opiskelumuotojen kehittämisen yhtenä muotona toimi Yrittävä luokka -toiminta. Se toi kokeiluna ja uutena toimintamuotona arkipäivän työnhaun, yhteydenpidon ja työpaikkoihin tutustumisen osaksi hankkeessa mukana olevien 5.-6.-luokkalaisten koulutyötä. Oppilaat laativat ennalta sovittuihin työpaikkoihin työhakemukset, lähettivät ne sähköpostilla, vastasivat työhaastattelukutsuihin ja pitivät yhteyttä työnantajiin sähköpostilla, kävivät haastatteluissa, työskentelivät yrityksessä tai organisaatiossa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana ja laativat työskentelystä raportin. Yrittävä luokka-toiminta huipentui keväällä 2016 Kevätkarkeloiden yhteydessä pidettyihin Pienten Yrittäjien messuihin, joissa oppilaat toimivat yksin tai yhdessä työpaikan edustajien kanssa oman työpaikkansa messupaikan esittelijöinä. Kokemukset kokeilusta ja sen toiminnoista olivat myönteisiä molemmin puolin.
Yrittävä luokka ja monet muut Martinmäen tapahtumat näkyivät koulumme verkkolehdessä Martinmäen sanomissa, joissa oppilaiden ääni pääsi kuuluviin heidän tekemissään jutuissa ja ottamissaan kuvissa.

Kansainvälisyyskasvatus on osa Martinmäen koulun arkitoimintaa ja näkyy monin tavoin mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien vietossa. Sitä edellyttää myös kansainvälistyvä oppilasaines. Vierailijat, mm. vaihto-oppilaat tuovat samoin vuosittain terveisiä ja tietoa eri maista ja kulttuureista. Lisäksi koulutyössä otetaan huomioon paikkakunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman koulun kansainvälisyys.

SYYSLUKUKAUSI 2015

- 18.8.2015 julistettiin Martinmäen kouluun koulurauha keskusradion kautta 6C-luokan oppilaiden Veera Ranuan, Benjami Savolan, Vilja-Maria Sikalan ja Maria-Elena Selkäinahon toimesta opettaja Tarja Olkkosen ohjaamana. Koulurauhan julistaminen on valtakunnallinen tapahtuma, ja se julistettiin Martinmäellä nyt kuudetta kertaa, ja Suomessa jo 25. kerran.

- 22.8.2015 koulumme 2.-luokkalaiset osallistuivat lauluesityksellä Kauppakadun avajaisiin opettajiensa Annika Mäkelän, Katja Tiiton ja Arja Keckman-Hedetniemen ohjaamina.

- 10.-11.9.2015 6C-luokan oppilaat osallistuivat Haapajärven seurakunnan ja Seurakuntien lapsityön keskuksen järjestämään Lapset ja messu -koulutukseen opettaja Sanna Toivolan ohjaamana. Koulutukseen osallistuminen oli osa seurakunnan kanssa tehtävää kouluyhteistyötä.

- Osallistuttiin Haapajärven Lasten Parlamentin järjestämään piirustuskilpailuun, jonka aiheena oli syksy. Kaikki työt toimitettiin näyttelyyn kirjastoon, jossa kävijät saivat äänestää suosikkinsa. 6C-luokan Silja Vähätiiton syksyinen työ talitiaisesta oli yksi palkituista töistä.

- 10.-11.9.2015 opettaja Tarja Olkkonen osallistui Suomen Unesco-koulujen yhteiseen seminaariin Helsingissä yhdessä yläkoulun rehtorin Jari Nahkasen kanssa. He esittelivät seminaarissa positiivista huomiota valtakunnallisestikin saanutta Polaris-koulujen yhteistyötä ja YTE (Yhdessä tekemään) -hankkeen toimintaa.

- 15.9.2015 opettaja Tarja Olkkonen kävi luovuttamassa Unesco-seminaariterveisinä rauhan lipun Haapajärven lukiolle, joka on yksi Haapajärven kolmesta Unesco-koulusta.

Viikolla 39 vietettiin koulullamme Rauhan viikkoa
YK:n yleiskokous on julistanut vuonna 1981 kansainvälisen rauhan päivän päiväksi, joka on omistettu rauhan ihanteiden vahvistamiseen kansojen, kansakuntien sekä ihmisten kesken ja niiden keskuudessa. Ensimmäistä rauhan päivää juhlistettiin 21.9.1982. Vuonna 2001 YK:n yleiskokous julisti syyskuun 21. päivän myös väkivallattomuuden ja aselevon päiväksi. YK:n julisti vuoden 2015 rauhan päivän teemaksi: "Kumppanuus rauhaan - arvo kaikille", joka pyrkii korostamaan yhteiskunnan kaikkien osien toiminnan tärkeyttä pyrkimyksessä rauhaan.

Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu on levinnyt jo yli 150 maahan ja kouluja on mukana lähes 10 000. ENO-verkkokoulu käynnisti kampanjan, jonka tavoitteena on istuttaa 100 miljoonaa puuta v. 2017 mennessä, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Tämä kampanja sai huomioita Rion kestävän kehityksen kokouksessa ja nostettiin esille virallisessa yhteenvedossa siellä tehdyn yli 700 sitoumuksen joukosta. Puunistutuspäiviä pidetään toukokuussa ja syyskuussa.

- 21.9.2015 Rauhan viikko alkoi oppilaiden rauhan puun istutukseen liittyvällä aamunavauksella. Aamunavauksen pitivät Jenni Järvenpää ja Tuuli Isopahkala.

- 22.9.2015 opettaja Markku Aitto-oja piti kansainvälisen rauhan päivään liittyvä aamunavauksen.

- 23.9.2015 1.-2.-luokkalaiset istuttivat oman rauhan puunsa, päärynäpuun Esikoulun pihalle. Oppilaan puheen pitivät Aatos Mehtälä, Julius Talala ja Moona Riekki. Vieraana tapahtumassa oli kulttuurisihteeri Aira Huovinen.

- 23.9.2015 myös 3.-4.-luokkalaiset kävivät istuttamassa oman rauhan puunsa, tammen päiväkoti Satakielen pihalle. Vieraana tapahtumassa oli sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki.

- 24.9.2015 5.-6.-luokkalaiset istuttivat oman rauhan puunsa, pylväshaavat nuorisotalo Stollen edustalle. Oppilaan puheen pitivät Aniela Majewska ja Hans Pärn. Vieraana tapahtumassa oli kirjastotoimenjohtaja Kirsi Nahkanen.

Rauhanpuun istutus on maailmanlaajuinen tapahtuma, jota kordinoi ENO-verkkokoulu. Rauhan puu -teema oli esillä luokissa eri tavoin viikon aikana. Polaris-koulujen yhteisen Rauha kasvaa -teeman mukaisesti rauhan puita istutettiin tänä lukuvuonna eri paikkoihin – tartuimme kuokkaan ja lapioon ympäristön, luonnon ja rauhan hyväksi kolmena eri päivänä koko koulun voimin – rauhan puu juurtui Haapajärvelle, rauhan teema kasvoi ja jalkautui eri paikkoihin.

Rauhan puiden istutus on Martinmäen koululla jo perinne, ja osa Pohjois-Suomen Unesco-koulujen uutta YTE II (yhdessä tekemään) – Rauha kasvaa -hanketta:

• Hanke jatkaa koulujen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön jatkaminen Pohjois-Suomen alueella
• Painopisteenä hankkeessa on kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus
• Rauhan teemaa opiskellaan ilmiöoppimisen avulla – uuden OPS2016 laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien mukaisesti
• Erilaisen yhdessä tekemisen tapojen avulla ideoimme, pohdimme, toimimme ja opimme, kuinka edistämme rauhaa omissa yhteisöissämme.

- 25.9.2015 vietettiin koulullamme Kodin ja koulun päivää viidettä kertaa. Huoltajat oli kutsuttu osallistumaan ja seuraamaan koulutyötä. Koululla vieraili satoja huoltajia, ja päivä koettiin antoisaksi ja onnistuneeksi sekä opettajien, oppilaiden että huoltajien näkökulmasta.

- Koululla kerättiin yhteistyössä puolukoita keittiön tarpeisiin.

- 2.10.2015 vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven Eräveikkojen järjestämään hirvenmetsästyspäivään eräveikkojen ja opettaja Benjamin Jyringin ohjaamina. Eräveikoista tapahtumaa on ollut usean vuoden ajan ansiokkaasti järjestämässä Risto Jääskeläinen.

- 6.10.2015 koulullamme vieraili Pietikäisen perheessä 4H-vaihto-oppilaana ollut Tiffany Minnesotasta, USA:sta.

- 7.10.2015 3.-luokkien oppilaat kävivät esiintymässä Vanhus- ja vammaisneuvoston juhlassa seurakuntatalolla opettajiensa Marjaana Isopahkalan, Sirpa Karvosen, Arja Kujanpään sekä musiikinopettaja Ulla Savolan johdolla.

- 9.10.2015 kirjailija Tomi Kontio vieraili koulullamme kertoen itsestään ja kirjojen kirjoittamisesta koulumme 5.-6.-luokkalaisille. Oppilaat kuuntelivat vierasta hiiren hiljaa ja esittivät hänelle hyviä kysymyksiä kirjailijan työstä.

- 13.10.2015 opettaja Helena Romppanen piti aamunavauksen Unicef-kävelyn teemasta.

- Torstaina 15.10.2015 koulumme järjesti klo 9-12 Ronkaalan urheilualueella Unicef-kävelyn, joka auttoi lukuvuonna 2015-2016 Aasian lapsia pääsemään kouluun.

Unicef-kävely on koulun yhteinen liikuntatapahtuma ja hyväntekeväisyyspäivä, jossa ideana on liikkua tapahtuman aikana mahdollisimman monta kilometriä tai tehdä muita liikuntasuorituksia ja kerätä tarroja kävelypassiin. Unicef-kävelyssä yhdistyy liikunta, yhdessä tekeminen ja aito auttaminen. Ennen kävelyä oppilaat keräsivät "sponsoreita", jotka tukivat oppilasta lahjoittamalla haluamansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä / suoritusta kohti. Luokissa tutustuttiin teemaan katsomalla videot Ohjeet kävelijöille ja Mitä huominen tuo tullessaan, Loy? Lisäksi luokissa oli käytettävissä Unicef-kävelyn toimintavihkosen tehtäviä. Tapahtumamme alkoi Ronkaalan pesiskentällä yhteisellä alkujumpalla, josta vastasivat 6B-luokan oppilaat.

Kävelyreittinä oli pesiskenttä - rantapolku - urheilukenttä, josta tulee reipas kilometri / kierros. Toiveena oli enemmän kävelyä, joten toimintapisteitä oli kaksi:
• Pelattiin Ronkaalan pesiskentällä tuttua norsupalloa, mutta tällä kertaa rauhanfutiksen säännöillä. Tärkein muistisääntö rauhanfutikseen oli KAIKKIEN KANNUSTUS!
• Kierrettiin Ronkaalan pesiskentällä frisbeegolf-rataa luokittain pienissä ryhmissä.

Mukana tapahtumassa oli myös koulumme veteraaniopettajia ja yläasteen tet-harjoittelijoita jakamassa tarroja kävelykierroksilla. Ruokailu tapahtui Jäähallin kahvion tiloissa. Unicef-kävely päättyi Ronkaalan pesiskentälle yhteiseen lopetukseen klo 12. Kaunis kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu tarranjakajille, veteraaniopettajille suuresta työstä tapahtuman hyväksi vuosittain ja samoin koko henkilökunnalle valmistelusta ja yhdessä tekemisestä - ja tietysti reippaille kävelijöille, Martinmäen koulun oppilaille! Koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta, veteraaniopettajat, vanhemmat ja sponsorit tekivät jälleen yhdessä hyvää - kävelemällä kouluja Aasiaan. Unicefin toimittamat kiitokset kävelyn järjestämisestä ja avusta Aasian lapsille välitettiin henkilökunnalle ja opettajille sähköpostitse ja oppilaat saivat luokissa nähdä ”Kiitos kävelijöille” –videon.

Unicef-kävelyn yhteistulos lukuvuonna 2015-2016:
• Unicef-kävelyn tuotto oli 3185,55 euroa. Summalla pääsee esimerkiksi 212 lasta kouluun Laosissa.

- 27.10.2015 opettaja Marjaana Isopahkala piti aamunavauksen YK:n päivän merkeissä.

- 28.10.2015 tempaistiin Martinmäen henkilökunnan oma flash mob, Fröbelin palikoiden "Sutsi satsi:n" laulun ja leikin mukaan. Flash mobit olivat osa Rauha kasvaa-hankkeen toimintoja. Opettaja Annika Mäkelä aloittoi, ja suuri joukko henkilokuntaa liittyi mukaan flash mobiin ”sutsi-satsaamaan”.
Eri luokka-asteet opettajiensa ohjaamina toteuttivat syyslukukauden aikan flash mobin, jossa oppilaat jalkautuivat Rauha kasvaa-teeman merkeissä eri paikkoihin ja eri puolelle kaupunkia. Esimerkiksi eskarilaiset kävivät tempaisemassa koulun tiloissa, joissa nähtiin myös yläkoululaisten flash mobeja eri päivinä.

- 3.11.2015 3A-luokkalaiset pitivät aamunavauksen ruotsalaisuuden päivän teemasta opettajansa Sirpa Karvosen ohjaamana.

- 6.11.2015 1.-luokkien oppilaat kävivät tekemässä oman flash mobinsa Halpa-Hallissa ”Elefanttimarssin” leikin ja laulun sävelin opettajiensa Ulla Savolan, Sanna-Maria Arovainion ja Hanna Kippolan ohjaamina.

- 11.11.2015 2.-luokkalaiset tempaisivat flash mobin lukiolla opettajiensa Annika Mäkelän, Katja Tiiton ja Arja Keckman-Hedetniemen ohjaamina leikkaamalla erivärisiä lumitähtiä ja rakentamalla niistä rauhan puun – ja saivat mukaan suuren joukon lukiolaisia rakentamaan yhteistä rauhan puuta.

- Koulumme 5.-6.-luokkalaiset osallistuivat loka-marraskuussa Lionien kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun. Lions Clubs Internationalin 28. kansainvälisen rauhanjulistekilpailun teemana oli vuonna 2015 "Jaetaan rauhaa". Rauhajulistekilpailu korostaa rauhan, suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä ja kannustaa 11-13-vuotiaita nuoria miettimään rauhan merkitystä - miten ilmaista se taiteellisesti- ja jakamaan samalla heidän omat ainutlaatuiset käsityksensä rauhasta muiden kanssa. Kilpailun organisoi LC Haapajärvi/Kultahiput. Koulumme parhaaksi työksi valittiin Silja Vähätiiton työ, joka valittiin myös piirin parhaaksi työksi ja palkittiin Lionien piirikokouksessa keväällä 2016.

- 19.11.2015 opettajat Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen osallistuivat Polaris-Unesco-tapaamiseen Kellon koululla Haukiputaalla yhdessä yläasteen Kaija Kiviojan ja Helena Rovion ja lukion Arto Huhtasen kanssa.

- 19.11.2015 pienryhmät pitivät yhteiset myyjäiset koululla.

- 20.11.2015 osallistuimme koululla ja Monitoimitalolla Sibelius 150 -juhlavuoden nettikonserttiin. Nettikonsertti välitettiin Tampere-talosta suorana nettistriiminä MUKANA-palvelun avulla tuhansiin suomalaisiin koululuokkiin.

- 20.11.2015 liputettiin ja vietettiin Lapsen oikeuksien päivää. YK:n Lapsen oikeuksissa, jotka Suomikin on allekirjoittanut, muistutetaan, että Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

- 24.11.2015 2B-luokan oppilaat pitivät Lasten oikeuksien päivän aamunavauksen opettajansa Katja Tiiton ohjaamana.

- 27.11.2015 2.-luokkalaiset järjestivät adventin aamunavauksen salissa opettajiensa ohjaamina.

- 28.11.2015 5.-6.-luokkalaiset tempaisivat flash mobin kaupungin yhteisen joulunvauksen yhteydessä. Paavo Ranuan avauspuheen kysymyksen ”Oletteko nähneet täällä tonttuja?” jälkeen laittoivat oppilaat ja opettajat tonttulakit päähän ja kokoontuivat yhteen piiriin laulaen "Kulkuset kulkuset" -joululaulun. Tämän jälkeen oppilaat jakoivat yleisölle lumihiutalekoristeita, joita oli askarreltu koulussa viikon aikana. Tempaus otettiin vastaan ilolla – ja lumihiutaleet toivat talven tuntua muuten harmaaseen joulunavaussäähän.

- 4.12.2015 juhlistimme Suomen itsenäisyyspäivää nostamalla lipun koulun pihalla ja osallistumalla 6.-luokan oppilaiden sanoin, lauluin ja kuvin valmistamaan Sibeliuksen 150-juhlavuoden teemalla järjestettyyn itsenäisyyspäiväjuhlaan opettajiena Arto Bäckmanin, Benjamin Jyringin, Tarja Olkkosen ja Essi Vehkalahden ohjaamina.

- 16.12.2015 järjestettiin 6.-luokkalaisten Sibelius-juhla uudelleen päiväkoti Satakielen viskareille ja heidän opettajilleen ja niille luokille, jotka eivät päässeet mukaan ensimmäiseen juhlaan.

- 18.11.2015 Maritan luokka kävi laulamassa ja leikkimässä Olavi- ja Männistökodeilla ja vei samalla tuliaisina jouluaskarteluja. Vierailu toimi samalla luokan flash mobina ”Rauha kasvaa” –teeman merkeissä.

- 18.12.2015 koulumme 1.-luokan sekä 3.- ja 5.-luokan oppilaat järjestivät opettajiensa sekä musiikinopettajien ohjaamina Martinmäen koulun joulujuhlan, joka pidettiin kirkossa iltajuhlana.

KEVÄTLUKUKAUSI 2016

- 9.2.2016 osallistuivat 4.-luokkien vapaaehtoiset oppilaat LC Kantapuhto Ladyjen järjestämään perinteiseen ystävänpäiväjuhlaan opettajien Johanna Saarenpään ja Auli Tuomisen ohjaamina.

- 25.2.2016 järjestettiin Haapajärven ensimmäiset sähköisten oppimateriaalien minimessut TVIIT- hankkeen merkeissä yläasteen tiloissa perusopetuksen opettajille.

- 29.2.2016 osallistuivat teatterisalissa eskari- 1.- ja 2.-luokkalaiset Linnateatterin esitykseen Tatu ja Patu pihalla.

Ykkös- ja kakkosluokkalaiset kävivät uintiretkellä Pyhäjärven uimahallissa helmi-maaliskuussa.

- 1.3.2016 Martinmäen kaikki oppilaat pääsivät tutustumaan Pietikäisen maatilaan Kumisevassa. Retki sisälsi paljon tietoa, uusia kokemuksia ja hienoja elämyksiä.

- 23.3.20156 6.-luokkalaiset osallistuivat Yrityskylä- tilaisuuteen Oulussa opettajiensa ohjaamina. Teemaa käsiteltiin laajasti myös monipuolisen materiaalin avulla kevätlukukauden 2015 aikana luokissa.

- 24.3.2016 6.-luokkalaiset saivat mainosopetusta Heikki Syrjäniemeltä, Selänne-lehdestä. Mainosopetus oli osa Yrittävä-luokka -hanketta ja tulevien Pienten yrittäjien messuja.

- 24.3.2016 osallistuimme pääsiäisen aamunavaukseen, jossa esilaulajina olivat 2.-luokkalaiset.

- 18.3.2016 osallistuimme maailmanlaajuiseen Earth Hour-tapahtumaan sammuttamalla valot luokista tunnin ajaksi.

- 7.-8.4.2016 opettajat Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen yhdessä yläasteen Helena Rovion ja Jari Nahkasen kanssa osallistuivat Polaris-Unesco-koulujen tapaamiseen Oulussa Laanilan lukion järjestämänä.

- 14.4.2016 koulullamme vierailivat syksyn Tansania-matkaan osallistuneita oppilaita yläasteelta ja lukiolta. He pitivät esityksen matkastaan ja kertoivat kokemuksia Tansaniasta.

- 21.4.2016 4.-6.-luokkalaiset osallistuivat teatterisalissa TOTEM-teatterin esitykseen Sattumia ja sivupolkuja.

- 21.4.2016 Martinmäen musiikkikerhon oppilaat osallistuivat Haapaveden laulujuhliin musiikinopettajien Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen ohjaamina.

Huhti-toukokuussa osallistuimme valtakunnalliseen, Nuoren Suomen organisoimaan Liikuntaseikkailuun, jossa päästiin liikkuen ja rasteja keräten matkaamaan virtuaalisesti eri puolilla maailmaa ja oppimaan samalla uusia asioita eri maista ja kulttuureista.

- Huhtikuussa esikoululaiset matkasivat uimareissuille Pyhäjärven uimahalliin.

- 14.4.2016 kolmosluokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan järjestämään 10-tapahtumaan ja konserttiin seurakuntatalossa.

- 23.4.2016 järjestettiin Martinmäen koulun Kevätkarkelot koululla. Ohjelmassa oli jälleen mm. oppilaiden taitojen esittelyä Talent-kilpailussa. Kuudesluokkalaisten suunnittelema kummitusvintti, temppurata sekä muut toimintapisteet kokosivat osallistujia runsaasti. Suuren yleisön karkeloissa kokosivat jälleen 6.-luokkien käsikirjoittamat, näyttelemät ja ohjaamat elokuvat. Oppilaiden kasvava vastuu karkeloiden järjestämisessä näkyi myös eri toimintapisteiden työtehtävissä, mm. kahvion ja ruletin pyörittämisessä.

Osana Kevätkarkeloita olivat tällä kertaa myös Pienten Yrittäjien messut, jotka toteutettiin yhteistyössä Yrittävä luokka -hankkeessa mukana olleiden työnantajien kanssa opettaja Marko Niinikosken ohjaamana. Marko Niinikosken ideoima, aloittama ja eteenpäin viemä Yrittävä luokka -toiminta toimi lukuvuoden aikana koulun yhtenä uusien opiskelumuotojen kehittämisen muotona. Osana messuja toimi Selänne-lehden messu-liite, johon 5.-6.-luokkalaiset myivät mainoksia ja keräsivät samalla varoja tuleviin luokkaretkiin.

- 27.4.2016 opettajat Anne Salomaa ja Tarja Olkkonen osallistuivat Kokkolassa järjestettäville KV-treffeille.

- 9.-12.5.2016 osallistuttiin Keski-Pohjanmaan pesiksen järjestämään Miljoona koppia -kisaan.

- 10.5.2016 järjestettiin Unelmien liikuntapäivä -tapahtuma Ronkaalassa ja Jalmarin kentällä. Päivässä jossa tutustuttiin pesikseen erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla.

- 30.5.2016 vietettiin Taitojen päivää, jossa saatiin tutustua oppilaiden eri taitoihin koulun käytävien varrella. Oppilaiden Kevätkarkeloissa esittämiä upeita Talent -esityksiä nähtiin myös koulun salissa.

- 31.5.2016 lukion ranskalainen vaihto-oppilas Thomas Griffaton vieraili koulullamme ja toi salissa pidetyllä esityksellään koko koululle tietoa ja aurinkoisen tuulahduksen Ranskasta ja ranskalaisesta kulttuurista.

- 1.6.2016 vietettiin 6.-luokkalaisten potkiaisia 5.-6.-luokan musiikinopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden järjestäminä. Kuudesluokkalaiset esiintyivät juhlassa laulujen myötä. Viidesluokkalaiset esiintyivät juhlassa lauluillaan ja puheella, ja jakoivat diplomit 6.-luokkalaisille. Samalla julkistettiin koulun hymytyttö ja –poika, jotka olivat Maria-Elena Selkäinaho ja Perttu Piiponniemi.

- 2.6.2016 järjestettiin perinteinen mäkiautokisa, jossa käytiin jännittävä kilpailu nopeimman ja kauneimman auton tittelistä. Mäkiautokerhon ohjasi kevään aikana opettaja Timo Karvonen. Oppilaskunnan hallitus toimi tuomarina kauneimman auton valinnassa.