Toimintakertomukset vuosien varrelta

Unesco-toimintakertomus lukuvuosi 2018-2019

Rauha kasvaa – Yhdessä tekemällä kestävän kehityksen hengessä

- K.J. Ståhlbergin koulun UNESCO-koulutoiminta lukuvuonna 2018-2019

K.J.Ståhlbergin koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2018-2019 olivat

 • lasten näkökulman huomioon ottaminen
 • oppilaiden osallisuuden ja demokratian kehittäminen
 • yhteisvastuullisuus
 • KiVa-koulutoiminta
 • yhteistyö ja verkostoituminen
 • suvaitsevaisuus
 • rauhankasvatus ja
 • kestävä kehitys.

Oppilaiden näkökulman vahvistaminen ja osallisuus, yhteisvastuullisuus ja vapaaehtoisuus sekä globaali hyväntekeväisyys näkyivät vahvasti vuoden toiminnassa sekä niin liikunnan kuin kulttuurin tapahtumissakin.

Kestävä kehitys oli lukuvuoden painopistealue sekä yhteisen Polaris-Unesco-hankkeen että koulun yhteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden Kestävä kehitys – metsät kautta. Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-yhteistyö jatkui YTE-hankkeessa YTE III – Living Schools, elävät koulut. Polaris-yhteistyö toimi sosiaalisen median (facebook) ryhmän ja sähköpostiryhmän kautta sekä yhteisissä tapaamissa Haapajärvellä syksyllä 2018 ja Kempeleessä keväällä 2019. YTEIII-hanke päättyi syksyyn 2018. Hanke keskittyi YK:n kestävän kehityksen agendan 2030, SDG2030-tavoitteisiin ja siinä pyrittiin tuomaan tavoitteita esille konkreettisesti koulujen toimintaan. Haapajärven tapaamisessa syksyllä 2018 ideoitiin uutta Polaris-hankketta YTEIV -TOIVO, johon haettiin Polaris-koulujen kanssa tukea. Se ei kuitenkaan saanut avustusta Opetushallitukselta. Sekä YTEIII-hankkeen koordinoinninsta ja raportoinnista että uuden hakemuksen YTEIV-hakemisesta vastasivat Haapajärven Unesco-koulut.

Uutena hankkeena vireille saatiin Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston koordinoima Erasmus+ KV-liikkuvuushanke, jonka alkusuunnitteluun ja toiminnan ideointiin K.J. Ståhlbergin koulun Unesco-ryhmä ja oppilaskunnan hallitus osallistuivat aktiivisesti kevään aikana.

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen näkyi edelleen vahvasti koulumme toiminnassa lukuvuonna 2018-19. Oppilaat ideoivat ja ottivat kantaa oppilaskunnan hallituksen kokouksissa mm.  lukuvuoden kaikkiin yhteisiin tapahtumiin, hankehakuihin (YTEIV ja Erasmus+), koulun tilojen suunnitteluun (multimedialuokan uudistaminen) ja myös kaupungin talousohjelmaan 2019-2025 ja sen vaikutuksiin K.J. Ståhlbergin kouluun. Oppilaskunnan hallitus kokoontui lukuvuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Oppilaskunnan hallituksen edustajat osallistuivat Haapajärven Lasten Parlamentin kokouksiin. Koulun toiminta avautui edelleen eri suuntiin ja yhteistyö eri tahojen välillä jatkui aktiivisena. Yhteistyö henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kesken oli aktiivista ja vahvistui edelleen.

Kansainvälisyyskasvatus on osa koulumme arkitoimintaa ja näkyy monin tavoin mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien vietossa. Sitä edellyttää myös kansainvälistyvä oppilasaines. Vierailijat, mm. vaihto-oppilaat tuovat samoin vuosittain terveisiä ja tietoa eri maista ja kulttuureista. Lisäksi koulutyössä otetaan huomioon paikkakunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman koulun kansainvälisyys.

SYYSLUKUKAUSI 2018

- 21.8. julistettiin KJS:n kouluun koulurauha keskusradion kautta opettaja Katja Tiiton toimesta. Vuoden 2018 koulurauha-teemana oli ”Jokainen voi vaikuttaa, pienikin hymy on tärkeää”. Koulurauhan julistaminen on valtakunnallinen tapahtuma, ja se julistettiin Martinmäellä nyt yhdeksättä kertaa, ja Suomessa jo 28. kerran.

- 22.8. poliisi vieraili koulullamme välitunnilla kiusaamisen vastaisen kampanjan merkeissä osana valtakunnallista koulurauhan julistusta, jota seurattiin luokissa myös suoraan netin kautta.

- 27.8. ja 31.8. koulun 5.-luokkalaiset vierailivat Kotiseutumuseolla sivistysjohtaja Veijo Tikanmäen opastamana ja opettajiensa Tarja Olkkosen, Markku Aitto-ojan ja Timo Karvosen ohjaamina.

- 30.8. esi- ja 1.-luokkalaiset osallistuivat teatteriesitykseen Oi Ihana Panama Kulttuuritalon teatterisalissa opettajiensa johdolla.

- 30-31.8. opettajat Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen osallistuivat Suomen Unesco-koulujen yhteiseen seminaariin Helsingissä yhdessä yläkoulun edustajien Kaija Kiviojan ja Helena Rovion sekä lukion edustajan Katri Matilaisen kanssa.

- 7.9. osallistuimme Jukka Salmisen iloiseen ja mukaansa tempaavaan konsertteiin koulullamme yhdessä. Konsertin teemana olivat kaveruus ja ystävyys, meillä ja maailmalla. Jukka Salminen konsertoi koulullamme opettajana Annika Mäkelän kutsumana.

- Viikolla 38 koululla kerättiin yhteistyössä puolukoita keittiön tarpeisiin.

- 18.9. 3.-luokkalaiset osallistuivat opettajiensa Annika Mäkelän, Katja Tiiton, Arja Keckman-Hedetniemen ja Marita Seppälä suunnittelemaan kalapäivään, joka toteutettiin yhteistyössä Haapajärven vapaa-ajankalastajien kanssa Ronkaalassa.

- 25.9. opettaja Tarja Olkkonen piti aamunavauksen Rauhan puu – ja metsäteemasta.  Perjantaina 21.9. vietettiin kansainvälistä rauhan päivää. ks. http://www.un.org/en/events/peaceday/

Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu on levinnyt yli 150 maahan ja kouluja on mukana lähes 10 000. Puunistutuspäiviä pidetään toukokuussa ja syyskuussa. Rauhan päivään liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoite 16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta: edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Rauhanomainen yhteiskunta on paikka, jossa oikeus ja tasa-arvo kuuluu kaikille. Rauha mahdollistaa kestävän kehityksen muodostumisen ja kestävä ympäristö auttaa edistämään rauhaa. ks. https://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015.

Vuoden 2018 rauhan päivän teemana oli "Oikeus rauhaan - YK.n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 70 vuotta. YK:n ihmisoikeuksien julistus hyväksyttiin Pariisissa YK:n yleiskokouksessa 10. joulukuuta 1948. Tätä dokumenttia on käännetty eniten maailmassa ja se on saatavilla yli 500 eri kielellä - ja se on tänä päivänä yhtä ajankohtainen kuin sinä päivänä, jolloin se hyväksyttiin, ks. https://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet.

Rauhan puiden istutus on koulullamme jo perinne, jota on tehty jo 12 vuotta. Rauhan puu oli myös osa koulumme Pohjois-Suomen Unesco-koulujen YTE III – Living Schools, elävät koulut –hanketta. Hanke jatkaa koulujen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä Pohjois-Suomen alueella. Painopisteenä hankkeessa on kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus. Vuonna 2018 vietettiin myös kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta, ks. http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/ . Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. 

- K.J. Ståhlbergin koulun oppilaat jalkautuivat istuttamaan rauhanpuita viikoilla 40 ja 41 haapajärvisiin kulttuurikohteisiin kestävän kehityksen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden hengessä.

 • 0-2.-luokkalaiset istuttivat tammen maanantaina 1.10. klo 10.30 kirkkotarhaan. Mukana tapahtumassa oli kirkkoherra Kari Tiirola. Haapajärven seurakunta tarjosi koko puunistutusporukalle mehua.
 • -4.-luokkalaiset istuttivat ma 24.9. riippapihlajan klo 10 kotiseutumuseolle. Mukana tapahtumassa oli sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki Haapajärvi-seurasta. Puun istutuksen jälkeen oli mahdollisuus tutustua museoalueen rakennuksiin opettajien ja ohjaajien opastamana.
 • -6.-luokkalaiset istuttivat riippapihlajan ke 26.9. klo 10.30 K.J. Ståhlbergin lapsuudenkodin pihalle. Mukana tapahtumassa oli kulttuurisihteeri Soili Pentikäinen.

Puut valittiin yhteistyössä kulttuurikohteisiin yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa. Yhteislauluna tapahtumissa laulettiin Tulkoon rauha, joka on sävelletty evankelisluterilaisen kirkon rauha-teemavuosien 2018-2019 tunnuslauluksi. ks. https://www.rauhamaassa.fi/. Tapahtumissa kuultiin myös oppilaiden ja kutsuvieraiden puheet päivään liittyen.

- 28.9. vietettiin koulullamme Kodin ja koulun päivää kahdeksatta kertaa. Kodin ja koulun päivässä näkyi myös kestävä kehitys ja päivässä käsiteltiin asiaa mm. videolla "Olemme osa luontoa. Luonto on osa meitä” ja työstettiin yhdessä, mikä on sinun kulttuuriperintöäsi? Koululla vieraili luokissa ja tunneilla yhteensä 150 huoltajaa.

- 2.10. opettaja Markku Aitto-oja piti Unicef-kävelyn aamunavauksen. Aamunavaus ja Unicefin videot johdattivat koulun väkeä tulevan kävelyn teemaan.

- 4.-5.10. haapajärviset Unesco-koulut saivat vieraita Pohjois-Suomen Unesco-kouluista, Polaris-kouluista - alakouluista, yläkouluista ja lukioista. Haapajärvelle saapui yhteensä 38 oppilasta, opiskelijaa ja opettajaa. Haapajärviset opettajat, ohjaajat, oppilaat ja opiskelijat toimivat oppaina vieraillemme. Vierailu oli osa Polaris-koulujen YTE III - yhdessä tekemään, elävät koulut -hanketta. Koulultamme vierailussa olivat mukana oppilaat Wilma Viljamäki, Sara Kamula, Amelie Nevalainen ja Seela Laitinen ja henkilökunnasta ja Unesco-ryhmästä Sanna-Maria Arovainio, Marjaan Isopahkala, Hanne Kokko, Annika Mäkelä, Tarja Olkkonen, Johanna Saarenpää, Sanna Toivola Anne Salomaa. Ohjelma suunniteltiin yhteistyössä Haapajärven yläasteen ja lukion Unesco-vastaavien kanssa.

Tapaaminen alkoi torstaina 4.10. kaupungintalon valtuustosalissa, jossa aloituskahvien ja kansanmusiikkiyhtye Miukelin estiyksen jälkeen osallistuimme Haapajärvi-esittelyyn ja Kahoot-visaan yläasteen vararehtorin Markku Mäkelän johdolla ja kuulimme Ilmari Luhtaselan esityksen K.J. Ståhlbergin lapsuudenkodista ja tutustuimme Mika Myllylän palkintokokoelmaan ja teekuppikokoelmaan. Sen jälkeen jalkauduttiin Haapajärven keskustaan ja vierailtiin Kristuksen kirkastumisen kirkossa, jossa seurakunnan nuorisotyöntekijä Juha-Matti Salmela esitteli kirkkoseikkailun avulla kirkon historiaa ja K.J. Ståhlbergin lapsuudenkodissa, jossa lukion opiskelijat Veera Peltokangas ja Roosa Isoniemi toimivat museo-oppaina kulttuurisihteeri Soili Pentikäisen johdolla. Kirjastossa tutustuttiin kuvataiteen opettaja Anu Määttä-Talalan näyttelyyn. Illaksi siirryttiin Honkaniemeen, jossa oli ruokailun jälkeen työskentelyä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa yhdessä timantti-/ pyramidimenetelmän avulla ryhmissä. Oppilaiden ja opiskelijoiden tutustumisesta vastasivat erilaisten toiminnallisten leikkien ja pelien avulla Haapajärven seurakunnan Juha-Matti Salmela ja Minna Paananen sekä Haapajärven nuorisotoimen Miika Niskala ja Niina Haarala. Opettajat ja ohjaajat osallistuivat samalla yhteiseen Polaris-kokoukseen.

Perjantain 5.10. kylmä sää esti konkreettisen vierailun Tynnyrikosken luontomaisemaan, mutta kuulimme kuvia ja tarinoita Tynnyrikoskesta valtuustosalissa sivistysjohtaja Veijo Tikanmäen ja Eeva Pohjolan kertomana sekä Anu Määttä-Talalan kuvien myötä. Sen jälkeen vieraat jakautuivat kouluille, joissa esiteltiin kouluja ja tehtiin yhdessä mm. ystävännauhoja. Tapaaminen päättyi K.J. Ståhlbergin koululle yhteiseen päätökseen lähtökahvien kera. Haapajärvisiä oppilaita ja opiskelijoita mukana tapaamisessa oli 13 ja opettaajia ja ohjaajia 12. Kaiken kaikkiaan tapaamiseen osallistui 64 oppilasta, opiskelijaa, ohjaaja ja opettajaa Polaris-kouluista.

- 9.10. opettaja Timo Matilainen piti aamunavauksen Aleksis Kiven päivään liittyen.

- 11.10. kävelimme yhdessä klo 9-12 Ronkaalan urheilualueella Unicef-kävelyn, joka auttoi lukuvuonna 2018-2019 Afrikan, erityisesti Malawin lapsia pääsemään kouluun. Ronkaala valittiin kävelypaikaksi yhteisen äänestyksen jälkeen ja pisteet järjestettiin toiveiden mukaan.

Unicef-kävely on koulun yhteinen liikuntatapahtuma ja hyväntekeväisyyspäivä, jossa ideana on liikkua tapahtuman aikana mahdollisimman monta kilometriä tai tehdä muita liikuntasuorituksia ja kerätä tarroja kävelypassiin. Unicef-kävelyssä yhdistyy liikunta, yhdessä tekeminen ja aito auttaminen. Ennen kävelyä oppilaat keräsivät "sponsoreita", jotka tukivat oppilasta lahjoittamalla haluamansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä / suoritusta kohti. Luokissa tutustuttiin teemaan katsomalla videoita ja lisäksi luokissa oli käytettävissä Unicef-kävelyn toimintavihkosen tehtäviä, ks. video Halima sai uuden mahdollisuuden, https://www.unicef.fi/unicef-kavely/001b0000006cCTXAA2/

Yhdessä kävelijät, sponsorit ja UNICEF auttavat lapsia 13 Afrikan maassa saamaan laadukasta peruskoulutusta. UNICEF-kävelyjen tuella kunnostetaan kouluja, koulutetaan opettajia ja hankitaan koulutarvikkeita. Työ tuottaa myös tulosta: 30 miljoonaa lasta Afrikassa on saatu lapsiystävällisiin kouluihin sitten vuoden 2005.

Päivä alkoi 4C-luokan valmistamalla yhteisellä Fortnite-teemaisella alkujumpalla klo 9, jonka jälkeen lähdettiin isompien johdolla lähdemme kävelemään tuttua reittiä: Rantapolku - yleisurheilukenttä - vanha latupohja uimahallin takana -- Rantapolku. Reitin pituus oli noin 1 km, ja jokaisesta kierroksesta sai tarran. Tarranjakopiste oli pesiskentän ja uimahallin takana olevassa risteyksessä, josta lähdettiin uudelle kierrokselle. Tarranjakajina oli koulumme entisiä opettajia ja lisäksi henkilökuntaa. Ruokailut tapahtuivat Ronkaalan pesiskentällä ja ne aloitettiin viime vuosien mallin mukaan isompien johdolla 6.-luokat – eskarit jne. periaatteella, että isommat olivat apuna pienemmille. Unicef-kävelyn toimintapisteet vetäjineen:

 • Leikkipiste: norsupallo / salamapallo / kaikki polttaa kaikkia / aarteenryöstö pesiskentällä.
 • 4H Aila Ruotsalainen: jokamiehen oikeudet toiminnallisesti pantomiimitehtävinä rannassa.
 • Kaupungin nuoristotoimi Miika Niskala ja Nina Haarala: kestävä kehitys - jätteiden maatuminen toiminnallisesti sekä metsä- ja puutietovisa K.J. Ståhlbergin lapsuudenkodin takana.

Lämmin kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu koko henkilökunnalle valmistelusta ja yhdessä tekemisestä, tarranjakajille - ja tietysti reippaille kävelijöille, K.J. Ståhlbergin koulun oppilaille! Koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta, vanhemmat ja sponsorit tekivät jälleen yhdessä hyvää - kävelemällä kouluja Afrikkaan, Malawiin. Unicefin toimittamat kiitokset kävelyn järjestämisestä ja avusta Afrikan lapsille välitettiin syksyn aikana henkilökunnalle ja opettajille, oppilaille ja huoltajille.

Unicef-kävelyn yhteistulos lukuvuonna 2018-2019:

 • Tänä lukuvuonna koulumme keräsi kävelyn avulla2832,77 Tällä summalla UNICEF esimerkiksi pystyy hankkimaan kouluvihkot ja kynät peräti 7081 lapselle tai välituntipelit 1876 lapselle sekä jatkamaan opettajien koulutusta lapsiystävällisistä kasvatusmenetelmistä. Tukemme ansiosta yhä useampi lapsi saa käydä koulua, jossa on hyvä olla ja oppia.

 

- 16.10. 6A-luokka piti aamunavauksen aiheesta tylsyys – luovuus opettajansa Arto Bäckmanin opastamana.

- 17.10. vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven Eräveikkojen järjestämään hirvenmetsästyspäivään eräveikkojen ja opettaja Arto Bäckmanin ohjaamina. Eräveikoista tapahtumaa on ollut usean vuoden ajan ansiokkaasti järjestämässä Risto Jääskeläinen.

- 19.10. 3.-6.-luokkalaiset osallistuivat Liikenneturvan valmistamaan päivään koulullamme opettajiensa johdolla.

- Syysloman jälkeen viikolla 44 aloitettiin koulumme uuden logon suunnittelukilpailu, johon osallistuivat oppilaat ja myös muut kiinnostuneet. Erilaisia, upeita töitä kertyi paljon ja koulun henkilöstöstä ja oppilaskunnasta koostuva raati valitsi koulun logoksi Riitta Mattilan ideoiman työn, jossa välittyivät sekä K.J. Ståhlberg, historia, sivistys ja Unesco-koulustatus. Logo annettiin toteutettavaksi haapajärviselle yrittäjälle.

 Syyslukukauden 2018 aikana toteutettiin koulullamme uuden OPS:n mukaista monialaista oppimiskokonaisuutta kestävä kehitys, metsät ja puut -teemalla. Luokat oli jaettu yhteistyöryhmiin, joissa teemaan perehdyttiin eri tavoin ja aktiviteetein - isot ja pienet yhdessä. Kaikkien yhteistyöryhmien tuotoksia koottiin koulun tiloihin, auloihin ja portaikkoihin.

- 6.11. 6C-luokan oppilaat pitivät aamunavauksen Ruotsalaisuuden päivän teemasta opettajansa Helena Romppasen ohjaamana.

- 8.-9.11. vietettiin koululla Nenäpäiviä teemalla hyvää mieltä ja mukavaa tekemistä yhdessä hyvän asian äärellä. Nenäpäiviä ideoitiin ja suunniteltiin yhdessä C-ryhmässä, Oppilaskunnan hallituksessa ja Unesco-ryhmässä. Nenäpäivien toimintaa olivat mm.:

 • Naamiaiset tai pukeudu punaiseen nenäpäivän merkeissä.
 • Vapaaehtoinen Nenäpäivä-keräys torstaina 8.11. henkilökunnalle ja oppilaille. Keräys toimitettiin eteenpäin Nenäpäivä-tapahtuman tilille. Keräys tuotti yhteensä 100 euroa.
 • Nenäpäivän materiaalit, ks. https://www.nenapaiva.fi/alakoulut, esimerkiksi videot 10-vuotiaasta Robertista, aurinkoenergialla toimivasta vesipumpusta ja ugandalaisesta koulusta, jossa 2000 oppilaan koulussa on vain 8 toimivaa vessaa.
 • Muut materiaalit: väritystehtävät, sorminukkenenät, ym. olivat kopioitavana.
 • Hyvän mielen Nenäpäiväkuvat: kehys sekä pahvisia laseja, viiksiä, neniä, jotka kiersivät luokissa. 
 • Yhteisleikkejä salissa torstaina ja perjantaina: Juha Matti Salmela Haapajärven seurakunnasta ja Miika Niskala ja Nina Haarala.
 • Luokkaleikkeinä esim. kättelyleikki ja pingispallon puhallus.
 • Red Nose Companyn teatteriesitykset.

- 8.-9.11. 3.-6.-luokkalaiset osallistuivat teatteriryhmä Red Nose Companyn esitykseen Keisarin uudet vaatteet Kulttuuritalon teatterisalissa opettajiensa ohjaamina.

- 20.11. Lapsen oikeuksien päivänä opettaja Marita Seppälä piti aamunavauksen päivän teemasta. Teemana päivässä oli tänä vuonna osallisuus, ks. https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko-2018/

Päivää varten kerättiin luokkien äänestämiä mieliruokia. Ne eriytyivät paljon ja voittajaksi valikoitui pitsa, jonka kanssa oli tarjolla vesimeloni-mandariinisalaattia ja jälkiruoaksi saatiin jäätelöä. Kiitos jälleen keittiön väelle, teemme näitä teemoja yhteistyössä kanssanne! Oppilaskunnan hallitus ja koulumme Unesco-ryhmä koostivat päivän ohelmaan seuraavaa:

Oli jälleen hienoa ideoida, suunnitella ja toteuttaa koulun yhteinen tapahtuma konkreettisesti, yhteistyössä ja yhdessä tehden. Päivä oli onnistunut ja innostava tapahtuma kaikille.

- 22.11. koulumme 2.-luokkalaiset osallistuivat teatteriesitykseen Hiirulainen sirkuksessa Kulttuuritalon teatterisalissa opettajiensa ohjaamina.

- 22.11. koulumme henkilökunta osallistui työhyvinvointi-iltapäivänään Someron hiihtostadionin, voiteluhallin ja ratojen valmistelu- ja rakennustalkoisiin tulevien Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin ja Nuorten SM-hiihtojen valmistelujen merkeissä. Samalla yhdistyi yhdessä tekeminen ja toimiminen hyvän asian puolesta.

 - 29.11. osallistuimme yhteiseen, 2.-luokkien valmistamaan ja heidän opettajiensa Ulla Savolan, Aino Ronkaisen ja Marjaana Isopahkalan ohjaamaan adventin aamunavaukseen salissa.

- 5.12. koulumme 6.-luokkalaiset pitivät itsenäisyyspäivän aamunavauksen salissa opettajiensa Arto Bäckmanin, Marko Niinikosken ja Helena Romppaisen sekä musiikinopettajiensa Auli Tuomisen ja Annika Mäkelän ohjaamina.  

- 5.12. koulumme oppilaat Sara Kamula ja Wilma Viljamäki osallistuivat Haapajärven kaupungin edustajina pääministeri Juha Sipilän järjestämään lasten itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon Säätytalolla. He edustivat Haapajärveä tapahtumassa ensimmäistä kertaa.

- 6.12. koulumme 6.-luokkalaiset osallistuivat itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen lauluillaan musiikinopettajiensa Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen ohjaamina.

- 11.12. saimme vierailijan Suomen Unicefilta. Unicefin lähettiläs Jani Lyden vieraili koulullamme ja kertoi lasten elämästä ja koulunkäynnistä Afrikassa. Vierailu on osa Unicefin kouluyhteistyötä ja hieno lisä koulumme pitkään ja ansiokkaaseen toimintaan Unicef-kävelyn järjestämisessä.

- 13.12. 6C-luokka järjesti Lucian päivän aamunavauksen ja kulkueen lauluineen yhdessä opettajansa Helena Romppasen kanssa.

- 19.12. koulumme 1.-luokan sekä 3.- ja 5.-luokan oppilaat järjestivät opettajiensa sekä musiikinopettajien ohjaamina K.J. Ståhlbergin koulun joulujuhlan kirkossa iltajuhlana. Oppilaat toimivat juhlassa tervetulotoivottajina – juhlaväki toivotettiin tervetulleeksi kaikilla koulumme oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kielillä, yhtensä seitsemällä eri kielellä. Oppilaat toimivat myös juhlan kuvaelman ”Eläinten joulu” juontajina.


KEVÄTLUKUKAUSI 2019
 
- 15.1. koulumme 5.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven kirjaston organisoimaan Mysteeri kirjastossa tiedonhaku-koulutukseen Tuija Kartimon vetämänä ja opettajiensa ohjaamana.

- Viikolla 5 koulullamme vietettiin perinteistä sanomalehtiviikkoa.

- 31.1. 5A-luokan oppilaat pitivät kirjavinkkausta 4.-luokkalaisille koulun kirjastossa.

- 1.2. koulumme 3.-4.-luokkalaiset osallistuivat valtakunnallisen Virsivisa koulukohtaiseen kisaan koulullamme opettajiensa ja seurakunnan kanttori Katri Syrjäniemen ohjaamana. Seurakuntatalolla järjestettyyn Haapajärven kilpailuun osallistui kolme koulumme joukkuetta ja hiippakuntavisaan Raahessa osallistui yksi joukkue, joka sijoittui toiseksi.

- 25.-26.2. esikoululaiset viettivät leiripäivää Honkaniemen leirikeskuksessa opettajien ja seurakunnan työntekijöiden ohjaamina.

- 14.4. vietettiin ystävänpäivää klo 9-11.Päivään kuuluivat mm. seuraavat toimintapisteet:

 • Luokissa:
  - kirjoitettiin papereille positiivisia asioita, esim. Olet kiva kaveri! Olet kaunis! 
  - tehtiin kortteja ja annettiin tuntemattomille oppilaille
  - tehtiin yllätyslappuja pulpetteihin ja / tai käytäville
  - tehtiin yllätys eskareille, jollekin toiselle luokalle ja / tai omalle opettajalle ja ohjaajille
  - pidettiin kummioppilastunteja
 • Hyödynnettiin askarteluissa keräyspapereita.
 • Välitettiin ystävänpäiväterveisiä ja -viestejä luokilta toisille, työntekijäryhmille jne. keskusradion ja INFO-TV:n kautta viikon aikana.
 • Toimintapisteessä kirjoitettiin ystävyyteen liittyviä ystävänpäivätervehdyksiä nuorisotoimen Miika Niskalan ja Nina Haarana ohjaamina isolle paperille. Paperit ja tervehdykset laitettiin esille ruokalaan menevään portaikkoon esille päivän jälkeen.
 • Kerättiin torstain välituntien aikana luokittain "Hyvää ystävänpäivää" -tervehdyksiä, jotka toivotettiin kättelemällä ja silmiin katsomalla ja ne laskettiin yhteen luokissa.
 • Toivotettiin abit tervetulleiksi koululle penkkareissa klo 11.30.

- Tammi-helmikuun aikana valmistetiin isolla porukalla Haapajärvellä pidettävää Lakeuden Talviklassikko-ottelua. 5.- ja 6.-luokan oppilaat olivat aktiivisessa roolissa mm. lehtimainosten ja arpojen myynnissä. Mainosmyynnissä heitä koulutti Heikki Syrjäniemi Selänne-lehdestä. Oppilaat kirjoittivat myös lehtijuttuja Selänne-lehden otteluliitteeseen.

- 22.2. koulullamme vieraili osana Talviklassikko-tapahtumaa entinen koulumme oppilas, tubettaja ja Metsähaaste-tiimin kultainen Venla-voittaja Mandimai Sundberg. Mandimai esiintyi ja vastasi iloisesti 6B-luokan haastattelemana koulumme oppilailta koottuihin kysymyksiin salissa pidetyssä tilaisuudessa, jossa koko koulu oli mukana. Vetäjänä tilaisuudessa oli opettaja Marko Niinikoski. Oppilaat saivat vielä jututtaa ja ottaa kuvia ja selfieitä Mandimain kanssa tilaisuuden jälkeen. Mandimai oli mukana myös illan ottelussa jakamassa nimikirjoituksia.

- 22.2. pelattiin Lakeuden Talviklassikko-ottelu Haapajärvellä K.J. Ståhlbergin koulu vastaan Kyösti Kallion koulu. K.J. Ståhlbergin koulu voitti ottelun ensimmäistä kertaa selvin numeroin 12-3.

- 26.3. koulumme 5.-luokkalaiset osallistuivat Sankari-ensiapukoulutukseen koulumme salissa opettajiensa johdolla.

- 28.3. vieraili poliisi Essi Olkkonen koulullamme kiusaamisen vastaisen teeman merkeissä. Tilaisuudet pidettiin salissa ja niihin osallistuivat 3.-4.-luokkalaiset ja 5.-6.-luokkalaiset opettajiensa ohjaamina.

- 2.4. koulumme osallistui Jokilaaksojen musiikkiopiston harmonikkaorkesterin ATR elokuvamusiikkikonserttiin koulun salissa. Mukana orkesterissa oli soittamassa myös koulumme oppilaita.

- 9.4. koulumme 6.-luokkalaiset vierailivat Oulun yrityskylässä opettajiensa ohjaamina. Teemaa käsiteltiin laajasti myös monipuolisen materiaalin avulla kevätlukukauden 2019 aikana luokissa.

- Viikolla 16 koulumme luokkia osallistui Haapajärven seurakunnan järjestämään pääsiäisvaellukseen uudistetussa seurakuntakodissa.

- 18.4. osallistuimme yhteiseen, 4.-luokkien järjestämään pääsiäisen aamunavaukseen salissa. Seurakunnasta mukana oli kanttori Katri Syrjäniemi.

- 25.4. koulumme 3.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan järjestämään 10-tapahtumaan opettajiensa ohjaamana. Esiintyjänä oli Pressan Katti.

-27.4. järjestettiin K.J. Ståhlbergin koulun Kevätkarkelot koululla klo 9-12. Ohjelmassa oli jälleen mm. oppilaiden taitojen esittelyä Talent-kilpailussa. Kuudesluokkalaisten suunnittelema kummitusvintti, temppurata sekä muut toimintapisteet kokosivat osallistujia runsaasti. Suuren yleisön karkeloissa kokosivat 5.- ja 6.-luokkien käsikirjoittamat, näyttelemät ja ohjaamat elokuvat. Oppilaiden kasvava vastuu karkeloiden järjestämisessä näkyi myös eri toimintapisteiden työtehtävissä, mm. kahvion ja ruletin pyörittämisessä. Pihalla nähtiin myös ensimmäistä kertaa pyörän kyydissä matkustava kana, kun Tenho Pietikäinen toi kesyn kanansa ilahduttamaan Kevätkarkeloväkeä.

- 6.-7.5. koulumme 6.-luokkalaiset osallistuivat yläasteen yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteistyössä organisoimaan tulevien seiskaluokkien ryhmäytymispäivään, kutosseikkailuun.

- 7.5. koulumme 5.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan hautausmaiden haravointitalkoisiin haravoimalla vuorotunnein Karpalon hautausmaan alueita ja tekemällä risusavottaa seurakunnan työntekijöiden ja opettajiensa ohjaamina. Päivästä jäi hyvä mieli ja tekemisen meininki – toimeen tartutaan jatkossa uudelleen.

- 9.5. vietettiin koulumme yhteistä Eurooppa-päivää. Eurooppa-päivää varten valmisteltiin toimintapisteitä ja tilattiin materiaaleja luokkiin ja seinille Eurooppa-tietokeskuksesta. Eurooppa-päivässä liikuttiin koulun tietyn aikataulun ja reitin mukaan koulun tiloissa tieto- ja toimintapisteissä:

 • Liikuntasalin ala-aula: ranska – toimintapiste ja tietoa postereissa
  - lukion ranskankielen opettaja Sirkku Lyytikäinen ja lukion oppilaita
 • Keskikäytävän pääty: saksa ja venäjä, kielet - toimintapiste ja tietoa postereissa
  - yläasteen kielten opettajat Kaija Kivioja ja Helena Rovio sekä yläasteen oppilaita
 • Portaat keskikerrokseen: Euroopan maita - tietopiste 
  - postereita Euroopan maista, 5A-luokka
 • Multimedialuokka: Eurooppa-tietovisa - toimintapiste 
  - Miika Niskala ja Nina Haarala kaupungin nuorisotoimesta
 • Keskikerroksen sohvayhmä: Unkari - toimintapiste 
  - Klaudia Niskanen
 • Portaat keskikerrokseen: Euroopan maita - tietopiste 
  - postereita Euroopan maista, 5A-luokka
 • Yläkerta: Ruotsin kieli - toimintapiste 
  - 6.-luokan oppilaita ruotsinopettaja Anne Salomaan ohjaamana
 • Yläkerta + portaat alas (käsityöluokan edusta): Ruotsi -tietopisteet
  - postereita Ruotsista ja ruotsin kielestä

Toimintapisteillä oli henkilöitä ohjaamassa pisteitä, tietopisteissä tutustuttiin postereihin ja julisteisiin itsenäisesti. Ruokalassa ruokaitiin myös Eurooppa-päivän merkeissä. Ruokana on lihaseljanka, smetana, ruisleipä ja hiivaleipä.

- 13.5. koulumme 3.-luokkalaiset tutkivat luontoa ja kestävää kehitystä Honkaniemen leirikeskuksen maastoissa opettajiensa ja nuoriso-ohjaaja Juha-Matti Salmelan johdolla.

- 24.5. koulumme 3.-luokkalaiset kävivät esiintymässä palvelukoti Koivikossa opettajiensa ohjaamina.

- 10.5. vietettiin Unelmien liikuntapäivää 1.-2.-luokkalaisten sählyturnauksen merkeissä.

- 16.5. koulumme kuorokerholaiset osallistuivat Lasten laulujuhliin Oulaisissa musiikinopettajien Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen ohjaamina.

- 21.5. koulumme 5.-luokkalaiset osallistuivat 4H:n ja Maaselän ladun sekä yhteistyökumppaneiden järjestämään Metsäpäivään Peuranpolun maastoissa Kuivajärven alueella opettajiensa ohjaamina.

- 27.5. järjestettiin perinteinen mäkiautokisa, jossa käytiin jännittävä kilpailu nopeimman ja kauneimman auton tittelistä. Mäkiautokerhon ohjasi kevään aikana opettaja Timo Karvonen. Oppilaskunnan hallitus toimi tuomarina kauneimman auton valinnassa.

- 27.5. vietettiin klo 12-13 6.-luokkalaisten potkiaisia 5.-6.-luokan musiikinopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden järjestäminä. Kuudesluokkalaiset esiintyivät juhlassa laulujen ja puheiden myötä. Viidesluokkalaiset esiintyivät juhlassa lauluillaan ja puheella. Samalla julkistettiin koulun hymytyttö ja –poika, jotka olivat Milja Kiiskilä ja Eemi Kinnunen.

- 28.5. järjestettiin koulun ensimmäinen, yhteinen KJS:n ympärijuoksu, johon osallistuivat kaikki oppilaat luokittain joko juosten tai kävellen, pienemmät yhden ja isommat kahden kierroksen reitille. Joka luokka-asteelta palkittiin kuusi parasta ja myös henkilökunta kirmasi radalle yhdessä. Kannustus, tsemppi, yhteishenki ja liikunnan ilo välittyi tapahtuman osallistujista. KJS:n ympärijuoksu järjestettiin koulujen yhteisten maastojuoksujen peruuntuessa.

- 31.5. osallistuimme kaikkien Haapajärven koululaisten kanssa yhteiseen kevätkirkkoon.

- K.J. Ståhlbergin säätiö tuki kouluamme lahjoittamalla oppilaiden stipendirahastoon. Stipendien jakoperusteena oli sekä yhteiskuntaopin osaaminen että erityisosaaminen, joka näkyy myös positiivisesti koulun toiminnassa.