2013-2014

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminta 2013-2014

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2013-2014 olivat lasten näkökulman huomioon ottaminen, oppilaiden osallisuuden ja demokratian kehittäminen, yhteisvastuullisuus, KiVa-koulutoiminta, yhteistyö ja verkostoituminen, suvaitsevaisuus, rauhankasvatus ja kestävä kehitys.

Oppilaiden näkökulman vahvistaminen, osallisuus, yhteisvastuullisuus ja vapaaehtoisuus sekä globaali hyväntekeväisyys näkyivät edelleen vahvasti vuoden toiminnassa niin liikunnan kuin kulttuurin tapahtumissa. Koulun toiminta avautui eri suuntiin ja yhteistyö eri tahojen, kotien – kodin ja koulun päivä, suvun – isovanhempien päivä sekä paikkakuntamme eri kulttuuriryhmien – kulttuurikahvilapäivä välillä vahvistui. Suomen Unesco-koulujen Polaris-yhteistyö jatkui yhteisillä teemoilla. Yhteistyö toimi sosiaalisen median (facebook) ryhmän kautta ja yhteisissä kokouksissa Pohjois-Suomen Unesco-kouluissa Haukiputaalla, Torniossa ja Kempeleessä. Koulullamme oli lukuvuoden aikana menossa myös Yhteispeli-projekti, joka tukee Unesco-koulutoimintaamme ja sen arvoja luontevasti.

Liittyen tulevaan OPS2016-uudistukseen ja perusopetuslain 1.8.2014 tulleisiin muutoksiin oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen näkyi vahvasti koulumme toiminnassa lukuvuonna 2013-14. Lain muutosten myötä oppilaskuntatoimintaa tulee olla jokaisessa koulussa, ja Martinmäellä tähän on jo pysyvä toimintakulttuuri. Myös Lasten Parlamentin toiminta tuli esille oppilaskunnan hallituksen kokouksissa koulun omien edustajien mukanaan tuomien ja viemien terveisten myötä.

Kansainvälisyyskasvatus on osa Martinmäen koulun arkitoimintaa ja näkyy monin tavoin mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien vietossa. Sitä edellyttää myös kansainvälistyvä oppilasaines. Vierailijat, mm. vaihto-oppilaat tuovat samoin vuosittain terveisiä ja tietoa eri maista ja kulttuureista. Lisäksi koulutyössä otetaan huomioon paikkakunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman koulun kansainvälisyys. Kuluneena lukuvuonna saimme kuulla, kokea ja oppia yhdessä koulumme ja paikkakuntamme eri kulttuureista ja eri maista kevään yhteisessä kulttuurikahvilapäivässä.


SYYSLUKUKAUSI 2013

- 3.9.2013 julistettiin Martinmäen kouluun koulurauha keskusradion kautta opettaja Sanna-Maria Arovainion ja 5C-luokan toimesta. Koulurauhan julistaminen on valtakunnallinen tapahtuma, ja se julistettiin Martinmäellä nyt neljättä kertaa, ja Suomessa jo 23. kerran.

- 5.9.2013 vietettiin Polaris-koulujen yhteisesti ideoimaa Unesco-koulupäivää ensimmäisen kerran.
Unesco-päivän ideana on edistää Unesco-koulujen toimintaperiaatteita ja Polaris-koulujen projektia, YHDESSÄ, jonka teemana on yhdessä toimiminen, tekeminen, oleminen ja eläminen - suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen. Päivän aikana tuunattiin T-paita kaikissa Polaris-kouluissa. Kuudesluokkalaiset tuunasivat omat paitansa jo tiistaina (6A) ja keskiviikkona (6B ja 6C) ja he toimivat muiden oppilaiden apuna työpisteissä. Yhteinen toiminta koottiin erittäin mukavaksi ja mielekkääksi niin oppilaiden kuin koko mukana olleen henkilökunnan kesken.

Paitoihin painettiin yhteinen logo ja ne koristeltiin oppilaiden omien ideoiden mukaan painovärejä, tusseja ja eri materiaaleja käyttäen. Paitoja käytettiin Kodin ja koulun päivänä ja Rauhan puun istutuksessa. Oppilaat valitsivat luokkansa parhaan paidan, joista oppilaskunnan hallitus valitsi koulun kirjastossa esillä olleista paidoista parhaat, jotka edistävät päivän ideaa ja teemaa. Kaikista tuunatuista paidoista äänestettiin Polaris-koulujen kesken parhaimmat ideat, jotka palkittiin pienin muistamisin.

- 13.9.2014 Martinmäen koulun viidennen luokan oppilaat vierailivat koulumetsässä opettajiensa Markku Aitto-ojan, Marko Niinikosken ja Sanna-Maria Arovainion ohjaamina. Mukana päivässä oli myös Petteri Arovainio Metsähallitukselta.

- 18.9.2013 koulullamme vieraili Janne Kaleva nuorisopalvelu Balanssista. Hän piti oppilaille multimedialuokassa luentoja eri luokka-asteille kiusaamisen vastaisuudesta.

- 25.9.2013 saimme mielenkiintoisen vieraan, amerikkalaisen Jason Bulkeleyn, joka kertoi multimedialuokassa itsestään ja elämästään kotimaassaan USA:ssa.

- Koululla kerättiin yhteistyössä puolukoita keittiön tarpeisiin.

- 27.9.2013 vietettiin koulullamme Kodin ja koulun päivää nyt kolmatta kertaa. Huoltajat oli kutsuttu osallistumaan ja seuraamaan koulutyötä. Koululla vieraili satoja huoltajia, ja päivä koettiin antoisaksi ja onnistuneeksi sekä opettajien, oppilaiden että huoltajien näkökulmasta. Samalla koulullamme istutettiin nyt yhteistyössä huoltajien kanssa kansainvälisenä rauhan päivänä rauhanpuu. Rauhanpuun istutus on maailmanlaajuinen tapahtuma, jota koordinoi ENO-verkkokoulu. Mukana tapahtumassa on tuhansia kouluja 150 eri maasta. Puun istuttamisesta ja oppilaan puheesta vastasivat pienryhmien oppilaat opettajien Marita Seppälän ja Suvi Huhdan ohjaamina. 4.-6.-luokkalaiset lauloivat laulut "Äiti maa" ja "Kaikkein paras koulu" musiikinopettajien Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen johdolla. Koulumme kaikki halukkaat luokat osallistuivat puun istutukseen. Kutsuvieraamme, kaupunginjohtaja Juha Uusivirta piti puheen muistuttaen sekä luonnon että toinen toistemme huolehtimisen tärkeydestä ja rauhan merkityksestä. Hän huomioi puheessaan myös Martinmäen koulun moninaisen Unesco-koulutoiminnan. Vuoden 2013 istutettava puu oli serbiankuusi, ja sen lahjoitti Veihtilahden puutarha. Tapahtuma päättyi yhteiseen rauhanympyrään, jossa kaikki mukana olleet noin 550 oppilasta, opettajaa, avustajaa ja huoltajaa ottivat toinen toisiaan käsistä kiinni muodostaen pitkän yhteisen ketjun.

Vuoden 2013 rauhan puun istutuksen teemana oli Koulutus rauhan hyväksi. Koulutuksen rooli globaalin kansalaisuuden kasvattamisessa on merkittävä. Ei riitä, että lapset oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, vaan koulutuksen on kehitettävä keskinäistä kunnioitusta toinen toisiimme ja maailmamme, jossa elämme. Sen tehtävä on myös auttaa ihmisiä luomaan oikeudenmukaisia, kokonaisvaltaisia ja rauhanomaisia yhteiskuntia. Lue lisää: http://www.enotreeday.net/ ”Rauhanpuun istutus muistuttaa meitä ympäristön, luonnon ja niiden suojelun tärkeydestä. Puun istuttaminen on myös rauhantyötä. Toivomme, että puumme kasvavat kanssamme vuosi vuodelta. Ne ovat puita tulevaisuuteen - ja parempaan huomiseen."

- 26.9.2013 vietettiin Eurooppalaisten kielten päivää. Englannin opettaja Anne Salomaa tilasi koulumme englannin oppilaille infovihkoset, karttoja ja muuta materiaalia eurooppalaisista kielistä. Euroopan kieliä käsiteltiin englannin ja muiden tuntien yhteydessä ja samalla opittiin sanoja ja sanontoja eri kielistä.

- 2.10.2013 vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven Eräveikkojen järjestämään hirvenmetsästyspäivään eräveikkojen ja opettaja Timo Karvosen ohjaamina. Eräveikoista tapahtumaa on ollut usean vuoden ajan ansiokkaasti järjestämässä Risto Jääskeläinen.

- 3.10.2013 opettajat Tarja Olkkonen ja Arja Keckman-Hedetniemi osallistuivat Polaris-koulujen kokoukseen Haukiputaalla. Tapaamisessa koottiin Unesco-koulupäivän kokemuksia ja ideoitiin tulevan Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaa kouluissa.

- 10.10.2013 3.- luokan oppilaat esiintyivät Vanhusten ja vammaisten juhlassa opettajiensa Ulla Savolan, Ritva Korkatin ja Hanna Kippola ohjaamina.

- Koulumme oppilaat osallistuivat Lionien kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun, jonka teemana oli lukuvuonna 2013-14 "Meidän Maailmamme , Meidän Tulevaisuutemme". Kilpailun organisoi koulullamme opettaja Sirpa Karvonen. Koulun parhaaksi työksi valittiin Hanna Alahäivälän työ, joka jatkoi eteenpäin myös alueelliselta tasolta kansallisen tason kilpailuun.

- Opettaja Tarja Olkkonen piti Unicef-kävelyyn liittyvän aamunavauksen. Lisäksi luokissa tutustuttiin Unicef-kävelyn materiaaleihin ja saatiin tietoa lasten elämästä Aasiassa. Kävelijöiden avulla aasialaiset lapset pääsevät kouluun. Lukuvuonna 2013-2014 kerätyillä varoilla UNICEF on rakentanut kouluja, kouluttanut opettajia ja hankkinut tarvittavia välineitä opetukseen yhdessätoista Aasian maassa.

- 15.10.2013 koulumme järjesti Unicef-kävelyn perjantaina Sauvin ulkoilualueella klo 9-12 syksyisessä säässä. Unicef-kävely on koulun yhteinen liikuntatapahtuma ja hyväntekeväisyyspäivä, jossa ideana on liikkua tapahtuman aikana mahdollisimman monta kilometriä tai tehdä muita liikuntasuorituksia ja kerätä tarroja kävelypassiin. Unicef-kävelyssä yhdistyy liikunta, yhdessä tekeminen ja aito auttaminen. Ennen kävelyä oppilaat keräsivät "sponsoreita", jotka tukivat oppilasta lahjoittamalla haluamansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä / suoritusta kohti.

Päivä alkoi koulun pihalla yhteisellä, opettaja Petri Huhtalan pitämällä alkujumpalla. Sen jälkeen 6.-luokan oppilaat johdattivat kävelijät koululta Sauviin, jossa sekä käveltiin että pelattiin frisbeegolfia ja vilttipalloa toimintapisteissä. Suuri osa oppilaista urakoi aina Sauvin laavun mehupisteelle asti, jonne matkaa kertyi pelkästään parkkipaikalta yli 3 kilometriä. Kävelykilometrejä kertyi, vilttipallossa iloittiin hienoista kopeista ja frisbee-golf houkuttelivat ryhmiä kisailemaan - ja makkara maistui eväspisteessä. Liikunnan ja osallistumisen ilo näkyi reitillä. Suurta iloa tuotti juuri oppilaiden into kävelyyn, liikuntaan uudella reitillä. Kaunis kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu tarranjakajille, avustajille ja veteraaniopettajille suuresta työstä tapahtuman hyväksi vuosittain ja samoin koko henkilökunnalle valmistelusta ja yhdessä tekemisestä - ja tietysti reippaille kävelijöille, Martinmäen koulun oppilaille! Koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta, veteraaniopettajat, vanhemmat ja sponsorit tekivät jälleen yhdessä hyvää - kävelemällä kouluja Aasiaan. Unicefin toimittamat kiitokset kävelyn järjestämisestä ja avusta Aasian lapsille välitettiin henkilökunnalle ja opettajille sähköpostitse ja oppilaat saivat nähdä Axl Smithin ”Kiitos oppilaille” –videon.

Unicef-kävelyn yhteistulos:
• Unicef-kävelyn tuotto oli 3652,82 euroa. Tällä summalla pääsee esimerkiksi 243 lasta kouluun Laosissa.

- 16.10.2013 koulumme luokkia osallistui Haapajärven seurakunnan ”Yhdessä maailmassa” näyttelyyn seurakuntatalossa.

- 18.10.2013 vietettiin esikoululla Isovanhempien päivää jo toista kertaa. Mukana oli Jussi Vihantola esittelemässä perinnelelujaan. Isovanhempia osallistui päivään todella runsaasti!

- 8.11.2013 vietettiin NENÄ-päivää, jolloin oppilaat, opettajat ja henkilökunta sai leikitellä ja pukeutua naamiaisasuihin. Luokat tutustuivat myös YLE:n NENÄ-päivän video- ja muihin materiaaleihin YLE:n nettisivuilla ja samalla saivat tietoa NENÄ-päiväkeräyksen kohteista mm. kehitysmaissa asuvien eri-ikäisten lasten elämäntarinoiden avulla.

- 14.11.2013 koulumme henkilökunta osallistui Yhteispeli-koulutuksen ”Huoltamo”-osioon koululla.

- 20.11.2013 vietettiin lapsen oikeuksien päivää samoilla teemoilla muiden Polaris-koulujen kanssa. Kaikki luokat pohtivat ja työstivät lapsen oikeuksien posterit, joista koottiin näyttely koulun käytäville. Lapsen oikeuksien päivä oli koulullamme myös liputuspäivä.

- 5.12.2013 juhlistimme Suomen itsenäisyyspäivää nostamalla lipun koulun pihalla ja kuulemalla Suomen lipun historiaa sekä sanoin että kuvin. 6.-luokan oppilaat vastasivat itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista opettajiensa Essi Vehkalahden, Tarja Olkkosen ja Timo Karvosen ohjaamina.

- 16.12.2013 yläasteen Tansaniassa vierailleet oppilaat toivat terveisiä matkaltaan kuvien ja matkakertomuksen muodossa 6.-luokan oppilaille.

- 19.12.2013 koulumme 1.-luokan sekä 3.- ja 5.-luokan oppilaat järjestivät opettajiensa sekä musiikinopettajien ohjaamina Martinmäen koulun joulujuhlan, joka pidettiin Monitoimitalolla iltajuhlana.

- 20.12.2013 Ulla Savolan oppilaat kävivät ilahduttamassa terveyskeskuksen vuodeosasto 2:n väkeä joululauluilla opettajansa ohjaamana.


KEVÄTLUKUKAUSI 2014

- 16.-17.1.2014 opettajat Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen osallistuivat Torniossa pidettyyn Polaris-kokoukseen. Tapaamisessa ideoitiin edelleen yhteisen projektin ”Yhdessä tekemään” -jatkoa keväälle ja syksylle 2014.

- 28.1.2014 Haapajärvellä vieraili tanssiteatteri Momo. Esitykset järjestettiin monitoimitalolla ja esitystä kävivät seuraamassa kaikki ala-asteiden oppilaat sekä esikoululaiset. Aiheena tanssiteatterilla oli ystävyys ja erilaisuuden hyväksyminen.

- 14.2.2014 ystävänpäivänä vietettiin koulullamme ensimmäistä isovanhempien päivää. Päivän aikana mukana olleet isovanhemmat tutustuivat kouluun ja kiersivät luokissa omien lastenlastensa mukana. Päivän ilmapiiri oli lämmin ja se koettiin antoisaksi kaikkien taholta.

- 27.2.2014 pelattiin järjestyksessään neljä Martinmäen ja Kyösti Kallion koulun välinen Lakeuden talviklassikko -jääkiekko-ottelu Kyösti Kallion koululla.

- 28.2.2014 koulullamme pelattiin jäähallissa yhteinen jääkiekko-ottelu kaikkien innokkaiden jääkiekkoilijoiden kesken.

- 11.3.2014 koulumme henkilökunta osallistui toiseen lukuvuoden yhteiseen Yhteispeli-koulutukseen koululla.

- 28.3.2014 osallistuimme maailmanlaajuiseen Earth Hour-tapahtumaan sammuttamalla valot luokista tunnin ajaksi. Opettaja Essi Vehkalahti piti aiheeseen liittyvän aamunavauksen 25.3.2014.

- 14.-16.4.2014 oppilaat pääsivät tutustumaan Haapajärven seurakunnan järjestämään kirkkovuosiseikkailuun.

- Huhti-toukokuussa osallistuimme valtakunnalliseen, Nuoren Suomen organisoimaan Liikuntaseikkailuun, jossa päästiin liikkuen ja rasteja keräten matkaamaan virtuaalisesti eri puolilla maailmaa ja oppimaan samalla uusia asioita eri maista ja kulttuureista.

- 10.4.2014 kolmosluokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan järjestämään 10-tapahtumaan seurakuntatalossa.

- Kevään 2014 aikana esiopettajat järjestivät esikoululaisille 3 uintiretkeä Nivalan Uikkoon. Varat uintiretkiä varten saatiin Lions Kantapuhdon lahjoituksena, vanhempien keräämänä Pilkkosten tuotteita myymällä sekä kaupungin avustuksena liikuntavaroista vanhempainyhdistyksen anomana. Retket järjestettiin 16.4.14, 25.4.14, sekä 30.4.14. Uinnin lisäksi retkillä tutustuttiin Nivalan palolaitokseen, Nivalan ammattiopiston käsi- ja taideteolliseen osastoon sekä Katvalan kotiseutumuseoon. Lisäksi osa oppilaista tutustui Nivalan ammattiopiston leipuri/kondiittorilinjan toimintaan. Retkellä oli myös vanhempien edustajia mukana.

- 26.4.2014 järjestettiin Martinmäen Kevätkarkelot koululla. Ohjelmassa oli jälleen mm. oppilaiden taitojen esittelyä Talent-kilpailussa. Kuudesluokkalaisten suunnittelema kummitusvintti, temppurata sekä muut toimintapisteet kokosivat osallistujia runsaasti. Suuren yleisön karkeloissa kokosivat 6.-luokkien käsikirjoittamat, näyttelemät ja ohjaamat elokuvat. Oppilaiden kasvava vastuu karkeloiden järjestämisessä näkyi myös eri toimintapisteiden työtehtävissä, mm. kahvion ja ruletin pyörittämisessä, joista vastasivat 6.-luokkien oppilaat.

- 5.-4.5.2014 opettajat Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen osallistuivat Polaris-tapaamiseen Kempeleessä. Teemana tapaamisessa oli syksyn 2014 Unesco-koulupäivän suunnittelu.

- 9.5.2014 vietettiin koulullamme ensimmäistä kertaa yhdistettyä Eurooppa-päivää ja kulttuurit kohtaavat – kulttuurikahvilapäivää. Koulun keskikäytävän luokat muuttuivat päivän ajaksi kulttuuritieto- ja kohtaamispisteiksi, joissa saatiin nähdä, kuulla, kokea, kysellä ja keskustella - ja jopa maistaa - eri kulttuureita ja kieliä. Kulttuuripisteitä olivat Englanti, Espanja, Filippiinit, Irlanti, Italia, Ranska, Ruotsi, Suomi, Unkari, Venäjä ja Viro. Pisteissä oppilaita opastamassa oli koulumme oppilaita ja eri maista kotoisin olevia haapajärvisiä sekä yläasteen oppilaita kielitoimintapisteissä opettamassa mm. ruotsin ja ranksan sanoja. Oppilaat kiersivät pisteissä mukanaan kulttuuripassi, johon sai koota tietoa uusista opituista ja mielenkiintoisista asioista. Luokkiin tilattiin etukäteen Eurooppa-päivään liittyvää materiaalia, johon tutustuttiin luokissa opettajien johdolla.

- 23.5.2014 vietettiin 6.-luokkalaisten potkiaisia 5.-6.-luokan musiikinopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden järjestäminä. Kuudesluokkalaiset esiintyivät juhlassa laulujen myötä. Viidesluokkalaiset esiintyivät juhlassa lauluillaan ja puheella, ja jakoivat diplomit 6.-luokkalaisille. Samalla julkistettiin koulun hymytyttö ja –poika.

- 28.5.2014 järjestettiin perinteinen mäkiautokisa, jossa käytiin jännittävä kilpailu nopeimman ja kauneimman auton tittelistä. Mäkiautokerhon ohjasi kevään aikana opettaja Timo Karvonen. Oppilaskunnan hallitus toimi tuomarina kauneimman auton palkinnossa. Samana päivänä pidettiin pienempi Taitojen päivä, jossa saatiin nähdä 6.-luokan oppilaiden potkulautatemppuja ja tanssiesitys.

-28.5.2014 esikoululaiset kävivät ravintola Kulkurissa nauttimassa pizzaa, johon varat saatiin vanhempien keräämistä uintirahoista. Samalla lapsille luovutettiin 3 ylimääräistä uintilippua Nivalan Uikkoon. Varoilla on myös maksettu lapsille annettavat Xylitol-pastillit ruokailun jälkeen. Martinmäen esikoulu on luopunut Xylitol-purkan käytöstä kestävän kehityksen takia.

- 30.5.2014 koulun salissa järjestettiin perinteinen esikoululaisten Kevätlaulajaiset konsertti. Yleisönä oli paljon lasten vanhempia, isovanhempia sekä sisaruksia. Konsertti on samalla esikoululaisten kevätjuhla, jossa jaetaan esikoulun osallistumistodistukset lapsille.

Polaris-verkoston yhteinen Unesco-päivä 5.9.2013 YHDESSÄ-teemalla

mmlogo.jpg

Martinmäen ja Pohjois-Suomen Unesco-koulujen yhteistä Unesco-koulupäivää vietettiin ensimmäistä kertaa 5.9.2013. Päivän aikana tuunattiin vanhoja T-paitoja päivän teeman, Polaris-koulujen yhteisen Yhdessä tekemään-projektin mukaisesti.

Yhdessä tekemään-projektin tavoitteena on yhdessä tekemällä edistää Unesco-koulujen arvoperustan mukaisesti suvaitsevaisuutta ja kestävää kehitystä. Kaikki oppilaat tuunasivat omat paidat painamalla paitoihin oman Unesco-koululogon ja koristelemalla paitoja tekstiiliväreillä, tusseilla, napeilla ja muilla materiaaleilla. Koko Martinmäen koulun väki oli mukana päivässä, jossa tekemisen ilo näkyi sekä oppilaiden ilmeissä että päivän upeissa tuotoksissa, tuunatuissa T-paidoissa. Kuvia paidoista löydät koulun vanhojen sivujen kuvagalleriasta http://peda.net/veraja/haapajarvi/martinmaki/kuvagalleria

Unesco-päivän ideana on edistää Unesco-koulujen toimintaperiaatteita ja Polaris-koulujen projektia, YHDESSÄ, jonka teemana on yhdessä toimiminen, tekeminen, oleminen ja eläminen - suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen.

Päivän aikana tuunattiin T-paita kaikissa Polaris-kouluissa. Kuudesluokkalaiset tuunasivat omat paitansa jo tiistaina (6A) ja keskiviikkona (6B ja 6C) ja he toimivat muiden oppilaiden apuna työpisteissä. Paitoihin painettiin yhteinen logo ja ne tuunattiin oppilaiden omien ideoiden mukaan.

Tuunausta varten tarvitaan vanha, tuunattava T-paita sekä sanomalehti, jota käytetään paidan tuunauksessa (painatus). Paidat ja sanomalehti olisi hyvä tuoda kouluun hyvissä ajoin, viimeistään maanantaina tai tiistaina.

Paitoja tullaan käyttämään esimerkiksi Rauhan puun istutuksessa. Luokat ja oppilaskunnan hallitus valitsevat parhaat paidat, jotka edistävät päivän ideaa ja teemaa. Unesco-paidoista on luvassa näyttely ja yhteistyötä Haapajärven yläasteen sekä Polaris-koulujen kanssa.