Verkosto

Martinmäen koulun paikallinen ja kansainvälinen verkosto

Martinmäen koulu, Haapajärven yläaste sekä lukio muodostavat Unesco ASPnet -kouluverkoston Haapajärvellä. Koulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kansainvälisyyskasvatuksessa ja Unesco ASPnet -toiminnassa. Martinmäen koululla on työryhmä, joka suunnittelee toimintaa vastuuhenkilöiden johdolla. Unesco-työryhmässä Martinmäen koululla toimivat Tarja Olkkonen, Arja Keckman-Hedetniemi, Annika Mäkelä, Auli Tuominen, Anne Salomaa ja Suvi Ahola. Haapajärven yläasteella toimintaa suunnittelee rehtorista, vararehtorista ja kahdesta opettajajäsenestä koostuva suunnitteluryhmä. Unesco-koordinaattorina toimii Marja Iskanius. Haapajärven lukiossa Unesco-toiminnasta vastaa Helena Rovio.

Pohjois-Suomen Unesco-ASPnet -koulujen yhteistyön kehittämiseksi on luotu yhteinen verkkoympäristö ja koulujen verkostosta käytetään nimitystä Polaris. Polaris-kouluja ovat Haapajärven koulujen lisäksi Oulun normaalikoulu, Kempeleen yläaste ja lukio, Haukiputaan lukio ja Putaan koulu (Tornio). Polaris-koulut kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa.

Paikallisella tasolla yhteistyökumppaneita ovat olleet oppilaat, opettajat, vanhemmat sekä Haapajärven kaupunki, Haapajärven seurakunta ja OAJ:n paikallisyhdistys, jolla on Botswanassa Francistownissa kummiluokka. Muita yhteistyötahoja ovat olleet ystävyyskoulut Venäjällä, Virossa ja Namibiassa, Haapajärven yrittäjät ry, Suomen Lähetysseura ja Opetushallitus.