2009-2010

2009-2010 toiminta

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2009-2010 olivat KiVa-toiminta, ystävyyskouluyhteistyö, suvaitsevaisuus ja rauhankasvatus.Koulumme aloitti KiVa-koulu (kiusaamisen vastainen) -toiminnan ja koulussamme toimi KiVa-tiimi, joka ratkoi esiin tulevia kiusaamistapauksia. KiVa-tiimissä toimivat opettajat Sirpa Karvonen, Kirsti Korolainen, Tarja Olkkonen ja Marjo Puputti sekä terveydenhoitaja Ritva Kankaanpää ja koulukuraattori Anne Nevasaari.Kansainvälisyys- ja rauhankasvatus oli esillä aamunavauksissa, tapahtumissa, oppitunneilla ja hyväntekeväisyyskeräyksissä. Koulumme opettajat vierailivat ystävyyskoulussamme Namibiassa, jonne sekä vietiin että tuotiin terveisiä takaisin.Kestävä kehitys on keskeinen osa Unesco-koulujen arvopohjaa. Kestävä kehitys oli lukuvuonna koko Haapajärven kaupungin koulujen painopistealue, ja sitä opiskeltiin kouluilla eri tavoin. Kestävä kehitys oli lukuvuonna 2009-2010 osa kansainvälisyys-kasvatusta. Siitä tehtiin myös erillinen suunnitelma ja toimintakertomus.TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010KiVa-tiimin jäsenet Marjo Puputti, Sirpa Karvonen ja Tarja Olkkonen osallistuivat KiVa-koulutukseen Kajaanissa 17.9.2009.

KiVa-tiimin jäsenet Marjo Puputti, Sirpa Karvonen ja Tarja Olkkonen osallistuivat


Rauhan puun istutus kansainvälisenä rauhan päivänä 21.9.2009 osana ENO-verkkokouluverkostoa yhteistyössä muiden mukana olevien koulujen kanssa. Vieraana istutuksessa oli puutarhuri Paavo Ranua, joka myös lahjoitti rauhan puun, pihlajan koulullemme.KiVa-koulutoiminta aloitettiin järjestämällä Kivastartti oppilaille 28.9.2009. Startissa kerrottiin KiVa-toiminna periaatteet, esiteltiin tiimin jäsenet ja uudet KiVa-välituntivalvojaliivit.Vanhempainyhdistyksen syyskokouksen 29.9.2009 yhteydessä pidettiin KiVa-tiedotustilaisuus vanhemmille. Kiva-toiminnasta kertoivat rehtori Jari Saaranen sekä opettajat Tarja Olkkonen ja Marjo Puputti. Myös koulun henkilökunnalla pidettiin KiVa-projektin aloitus- ja esittelytilaisuus opettajien kokouksen yhteydessä. Opettajien kokouksessa käytiin läpi myös viime keväisen kiusaamiskyselyn tulokset oman koulumme osalta.KiVa-koulutunteja pidettiin luokissa osana koulutyötä koko lukuvuoden ajan eri luokka-asteille tarkoitettujen materiaalien avulla. Hyvien tapojen maskottina toiminut Leo Leijona kulki KiVa-tunneilla mukana kannustamassa luokkia ja oppilaita yhteistyöhön ja KiVa-toimintaan. Koulumme isommat oppilaat ideoivat myös Kiusaamisen vastaisia lauseita, joista valittiin parhaimmat ja laitettiin koulun seinille ja käytäviin. ”Älä edes haaveile kiusaavasi toista” -lause valittiin yhdeksi parhaimmista.Viikolla 41 vietettiin koululla energiansäästöviikkoa. Kestävän kehityksen koordinaattori Sirpa Välikangas oli hankkinut ja järjestänyt monipuolisia materiaaleja ja kierrätystehtäviä aiheesta eri luokka-asteille. Myös opettajat saivat Sirpan kautta energiansäästövinkkejä koko viikon ajalle.Syksyn aikana luokissa valmisteltiin tervehdyksiä ystävyyskouluun Namibiassa. Esikoululaiset tekivät kirjeitä, ja muilta luokka-asteilla tehtiin ystävännauhoja vietäväksi Kampelo Combined Schooliin. Matkaa valmisteltiin yhteistyössä yläasteen edustajien Marja Iskaniuksen ja Touko Rauman sekä CARE ry:n kanssa kesän ja syksyn 2009 aikana.15.10.-27.10.2009 koulumme opettajat Kirsti Korolainen ja Tarja Olkkonen tekivät ystävyyskouluvierailun Kampelo Combined Schooliin, Namibiaan yhteistyössä yläasteen opettajien ja haapajärvisen hyväntekeväisyysjärjestön Care ry:n kanssa. Care ry. toimitti opettajien avulla keväällä 2009 kerätyn onnittelukorttiprojektin tuoton 1500 euroa ystävyyskouluun ja hankki tuotolla oppilaille oppimateriaaleja ja -tarvikkeita, mm. kirjoja, koulutarvikkeita ja liikuntavälineitä. Kaikki hankitut tarvikkeet ja materiaalit otettiin suurella ilolla ja kiitoksella vastaan.Matkan jälkeen pidettiin ystävyyskoulutunteja, joissa kuultiin koulukuulumiset ja matkakertomus, jonka matkalla olleet opettajat valmistelivat ja toteuttivat. Tunteja pidettiin syksyn 2009 - kevään 2010 aikana eri luokka-asteille.Osallistuminen Haapajärven seurakunnan urkujuhliin ja urkutaiteilija Markus Warghin konserttiin 5.11.2009.YK:n lapsen oikeuksista ja lasten oikeuksien sopimuksen juhlavuodesta kerrottiin aamunavauksessa 17.11.2009, jonka piti opettaja Tarja Olkkonen.YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuotta vietettiin pitämällä oppitunteja luokissa mm. Planin ja Unicefin materiaalien avulla. Planin materiaalit tilattiin kaikille Haapajärven alakouluille.Osallistuminen Pekka Simojoen oppilaskonserttiin Monitoimitalolla YK:n lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2009 yhdessä muiden mukana olevien alakoulujen kanssa.Martinmäen koulun logosta järjestettiin kilpailu, josta valittiin parhat logot painettavaksi koulun keke-kasseihin. Kasseja painettiin kahden viikon ajan keke-kassikerhossa 1.2.-11.2.2010. Kasseja myytiin vanhemmille ja muille kiinnostuneille mm. ystävänpäivälounaalla ja oppilaiden kautta. Varat ohjattiin koulun luokkaretkikassaan.Ystävänpäivälounas 14.2.2010 järjestettiin jälleen hyvällä menestyksellä Martinmäen koulun vanhempainyhdistyksen toimesta.Kaija Tiirola Haapajärven seurakunnasta piti koko koulun yhteisen aamunavauksen salissa Yhteisvastuukeräyksestä ja sen kohteista 2.3.2010.Martinmäen koulun talviliikuntapäivä ja yhteisvastuuolympialaiset 5.3.2010 järjestettiin yhteistyössä ja olympiahengessä Haapajärven seurakunnan kanssa. Talviurheilupäivän liikuntapisteiden ja kisailujen yhteydessä kerättiin yhteisvastuukolehti.24.3.2010 Miika Savola helluntaiseurakunnasta kertoi teemalla ”Maailman lapset” Laosin lasten elämästä eri luokka-asteille.Viikolla 14 Haapajärven seurakunta järjesti lähetystyön juhlavuoden kunniaksi lähetysnäyttelyn seurakuntatalossa. Näyttelyyn osallistuvat luokat pääsivät tutustumaan tekemällä ja kuuntelemalla mm. sokeain kouluun ja tansanialaiseen sairaalaan ja saivat paljon tietoa avustustyöstä lähetyskohteissa.Toukokuun lopussa viitosluokkalaiset tekivät jo perinteisen kotiseuturetken kotiseutuneuvos Juha Erosen opastamana.3.-6.-luokkalaisia koulumme oppilaita osallistui Tapani Tirilän ideoimaan suurkuoroprojektiin opettajien Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen vetämässä kerhossa kevään 2010 aikana. Oppilaat esiintyivät muiden haapajärvisten alakoulujen kuorolaisten ja tuhansien muiden oppilaiden kanssa 29.5.2010 Ouluhallissa järjestetyssä suurkuorokonsertissa.19.5.2010 osallistuttiin Tanssiopisto Uusikuun järjestämään tanssisatuesitykseen ”Timanttipuu”.KiVa-kouluarviointi tehtiin toukokuun lopussa kaikkien luokka-asteiden osalta.1.6.2010 pidettiin 6.-luokkalaisten potkiaiset, jossa esiintyivät mm. suurkuoroprojektiin Oulussa osallistuneet koulumme oppilaat sekä SvoLi jumppakoulun kaksi tyttöryhmää. Samalla palkittiin kekekassikilpailun voittajat. Juhlan lopuksi kaikki opettajat kättelivät kuutosluokkien oppilaat.