Aamu-ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

K.J.Ståhlbergin koulu on järjestänyt vuodesta 1999 alkaen iltapäivätoimintaa. Aluksi toiminnasta vastasi koulun vanhempainyhdistys ja vuodesta 2005 alkaen Haapajärven kaupunki laajensi toimintaa koskemaan myös aamupäiviä kaupungin ottaessa vetovastuun. Aamu- ja iltapäivätoimintaa koordinoi Haapajärvellä sivistyspalvelut.

Mitä aamu- ja iltapäivätoiminta on?
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden peruskoulun vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuville oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 06.30-17.00. Koulujen loma-aikoina toimintaa ei järjestetä (poikkeuksena esioppilaat). Ryhmien ohjaajina toimivat ammattitaitoiset ohjaajat. 

Mitä ryhmässä tehdään?
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoitus on tarjota lapselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Ryhmien toiminta on monipuolista ja se tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin, askarteluun, liikuntaan, kuvataiteeseen, musiikkiin, ulkoiluun ja retkiin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön, lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen. Tavoitteena on myös edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Toimintamaksu 1.8.2022 alkaen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu muodostuu varatun hoidon mukaan seuraavasti:
- 125e/kk, mikäli kerhopäiviä enemmän kuin 5 ja kerhoaika ylittää yhtenäkin päivänä 5 tuntia
- 110e/kk, mikäli kerhopäiviä enemmän kuin 5 ja kerhoaika jää alle 5 tuntia päivässä
- 70e/kk, mikäli kerhopäiviä 1-5 ja kerhoaika ylittää yhtenäkin päivänä 5 tuntia
- 60e/kk, mikäli kerhopäiviä 1-5 ja kerhoaika jää alle 5 tuntia päivässä
- vain aamuhoito 60e/kk
- vain iltapäivähoito 90e/kk
Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja toimintaan tarvittavat materiaalit sekä aamu- että välipalan.

Pidempien sairausjaksojen (yli puolet kuukauden kerhopäivistä) sattuessa kerhomaksu puolittuu.

Yhteistyössä kotien ja koulun kanssa
Kodin, koulun ja iltapäiväryhmän yhteistyö on keskeinen voimavara tuettaessa koulunsa aloittavan lapsen turvallisuuden tunteen säilymistä sekä muuta tämän ikävaiheen mukaista kehitystä. Toivomme myös, että vanhemmat antaisivat palautetta toiminnasta ohjaajille; risut sekä ruusut ovat tervetulleita. Olisi toivottavaa, että myös ne vanhemmat, joiden lapset kulkevat itsenäisesti kotimatkat, kävisivät ryhmässä esim. kerran kuukaudessa keskustelemassa ja vaihtamassa kuulumisia ohjaajien kanssa. Hyvällä yhteistyöllä voimme rakentaa hyvän ja turvallisen kouluvuoden pienelle koululaiselle.

Vakuutus
Toiminnan järjestäjä vakuuttaa kaikki toiminnassa olevat lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa myös matkat koulusta ryhmään sekä ryhmästä kotiin. Jos lapsi tahallaan tai huolimattomuudellaan särkee toisten omaisuutta tai muuta,ovat vanhemmat korvausvelvollisia.

Hoitoaikojen muutokset ja toiminnasta poisjääminen
Ilmoittakaa lapsenne hoitoajoissa tapahtuvat muutokset sekä poissaolot joko puhelimitse (044-4456 288 tai 044-4456 140). Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti toiminnan järjestäjälle mahdollisimman pian.

Varusteet
Lapsella tulisi olla toiminnassa sisäjalkineet ja ulkoiluun sopivat vaatteet sekä tarvittaessa vaihtovaatteita. Laittakaa lapsenne jalkineisiin, vaatteisiin sekä reppuun nimi.

Vastuuhenkilöt

Sivistysjohtaja/lukion rehtori Merja Eilola 
Puh: 044 4456 247
veijo.tikanmaki@haapajarvi.fi

Rehtori Jari Saaranen 
Puh: 044 4456 236
jari.saaranen@haapajarvi.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulunkäynninohjaajien vastaava
Sanna Toivola
Puh. 044-4456 288
sanna.toivola@haapajarvi.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä