Aamu-ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta 2018-19

*K.J.Ståhlbergin koulun aamu-ja iltapäiväohjaajina toimivat Tiina Ahola ja Sanna Toivola. Heidät saat kiinni puh. 044 4456 288 ja Wilman kautta*.

K.J.Ståhlbergin koulu on järjestänyt vuodesta 1999 alkaen iltapäivätoimintaa. Aluksi toiminnasta vastasi koulun vanhempainyhdistys ja vuodesta 2005 alkaen Haapajärven kaupunki laajensi toimintaa koskemaan myös aamupäiviä kaupungin ottaessa vetovastuun. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koordinoi Haapajärvellä sivistyspalvelut. Toiminnan pääorganisaattori on sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ja toimintaa koordinoi rehtori Jari Saaranen.

*Mitä aamu- ja iltapäivätoiminta on?*
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden peruskoulun vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuville oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 07.00 - 17.00. Koulujen loma-aikoina iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Iltapäivätoimintaryhmien vastaavina ohjaajina toimivat ammattitaitoiset ohjaajat. Lisäksi ryhmässä toimii koulutettuja koulunkäynnin ohjaajia.

*Mitä ryhmässä tehdään? *
Iltapäivätoiminnan tarkoitus on tarjota lapselle koulupäivien jälkeen monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Ryhmien toiminta on monipuolista ja se tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin, askarteluun, liikuntaan, kuvataiteeseen, musiikkiin, ulkoiluun ja retkiin. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön, lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen. Toiminnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

*Toimintamaksu*

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu muodostuu seuraavasti:

- 100e/kk, mikäli kerhopäiviä enemmän kuin 5 ja kerhoaika ylittää yhtenäkin päivänä 5 tuntia
- 80e/kk, mikäli kerhopäiviä enemmän kuin 5 ja kerhoaika jää alle 5 tuntia päivässä
- 50e/kk, mikäli kerhopäiviä 1-5 ja kerhoaika ylittää yhtenäkin päivänä 5 tuntia
- 40e/kk, mikäli kerhopäiviä 1-5 ja kerhoaika jää alle 5 tuntia päivässä.
Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja toimintaan tarvittavat materiaalit sekä välipalan.

Pidempien sairausjaksojen sattuessa kerhomaksu puolittuu.

*Yhteistyössä kotien ja koulun kanssa*
Kodin, koulun ja iltapäiväryhmän yhteistyö on keskeinen voimavara tuettaessa koulunsa aloittavan lapsen turvallisuuden tunteen säilymistä sekä muuta tämän ikävaiheen mukaista kehitystä. Toivomme myös, että vanhemmat antaisivat palautetta toiminnasta ohjaajille; risut sekä ruusut ovat tervetulleita. Olisi toivottavaa, että myös ne vanhemmat, joiden lapset kulkevat itsenäisesti kotimatkat, kävisivät ryhmässä esim. kerran kuukaudessa keskustelemassa ja vaihtamassa kuulumisia ohjaajien kanssa. Hyvällä yhteistyöllä voimme rakentaa hyvän ja turvallisen kouluvuoden pienelle koululaiselle.

*Vakuutus*
Toiminnan järjestäjä vakuuttaa kaikki toiminnassa olevat lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa myös matkat koulusta ryhmään sekä ryhmästä kotiin. Jos lapsi tahallaan tai huolimattomuudellaan särkee toisten omaisuutta tai muuta,ovat vanhemmat korvausvelvollisia.

*Hoitoaikojen muutokset ja toiminnasta poisjääminen*
Ilmoittakaa lapsenne hoitoajoissa tapahtuvat muutokset sekä poissaolot joko puhelimitse tai Wilman kautta ryhmän ohjaajille. Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti toiminnan järjestäjälle mahdollisimman pian.

*Varusteet*
Lapsella tulisi olla toiminnassa sisäjalkineet ja ulkoiluun sopivat vaatteet sekä tarvittaessa vaihtovaatteita. Laittakaa lapsenne jalkineisiin, vaatteisiin sekä reppuun nimi.

*Vastuuhenkilöt*
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista vastaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Jari Saaranen. Koordinaattorin tukena toimii ohjausryhmä, johon kuuluvat Veijo Tikanmäki pj., Risto Hautakangas, Sari Jämsä, Helena Talala ja Minna Hattunen.

Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki
pääorganisaattori
Puh: (08) 7693 164
veijo.tikanmaki@haapajarvi.fi

Rehtori Jari Saaranen
koordinaattori
Puh: 044 4456 236
jari.saaranen@haapajarvi.fi