2007-2008

2007-2008 toiminta

Lukuvuoden 2007- 2008 pääteemana tapakulttuuri.

Edellisen lukuvuoden 2006 -2007 aikana valmistelimme Comenius- hanketta, mutta emme saaneet rahoitusta Four Seasons- projektiin. Tavoitteenamme oli perehtyä vuodenaikojen vaihteluun eri puolella Eurooppaa ja tutkia alueellisia sään, ilmaston ja ympäristön muutoksia ja niiden vaikutusta ihmisten elämään eri paikoissa. Tämä hanke jäi nyt hautumaan.

Toimimme edelleen yhteistyössä muiden Unesco-koulujen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti osana Polaris-verkostoa. Jatkamme ystävyyskoulutoimintaa Virossa ja Namibiassa.

TOIMINTAKERTOMUS 2007 -2008

Pohjois-Suomen Unesco-koulujen tapaaminen Haukiputaalla, Meriniemessä 30.-31.8.2007

Kokouksen aiheena oli Unesco-koulujen yhteinen teema: Muuttuva lähiympäristömme- Kulttuuripolulta tulevaisuuteen- projektin koulukohtainen esittely sekä tulevan lukuvuoden suunnittelu. Koulumme edustajina olivat Sirpa Välikangas ja Tarja Olkkonen.

6.lk:n kotiseuturetki 3.9.2007

Haapajärvinen kotiseutuneuvos Juha Eronen kertoi kevään 2007 Paikan tarina- teemaan liittyen Haapajärven historiaa. Tilaisuudessa kuudesluokkaiset osallistuivat opettajineen kiertoajeluun Haapajärvellä.

3.lk:n vierailu Tiiville 26.9.2007

Paikan tarina-teemaan liittyen kolmasluokkalaiset tutustuivat paikalliseen suuryritykseen Tiivi-ikkunoita ja –ovia valmistavaan yritykseen ja sen historiaan. Tiiviä esitteli edellinen johtaja Marko Niskanen.

Unescon maailmanperintökohde -koulutus Suomenlinnassa 14.9.2007

Yhdessä Suomen maailmanperintökohteessa, Suomenlinnassa järjestettiin koulutustilaisuus, johon osallistui eri alojen edustajia ympäri Suomea. Martinmäen koulun edustajia olivat Sirpa Välikangas, Tarja Olkkonen ja Kirsti Korolainen.

Kansainvälinen rauhanpäivän aamunavaus 18.9.2007

Päivänavauksen piti opettajamme Sirpa Välikangas, joka kertoi taustaa tulevan YK:n rauhanpäivään kuuluvasta puunistutus- tapahtuman merkityksestä maailmanlaajuisesti. Samalla hän kertoi ENO- verkkokouluorganisaatiosta, joka koordinoi tapahtuman järjestämistä eri puolille maailmaa.

Rauhanpuun istutus YK:n Rauhanpäivänä 21.9.2007

Martinmäen koulun 2.-3.luokan oppilaat osallistuivat ENO-verkkokoulun organisoimaan puunistutuspäivään ja toimivat jälleen ympäristön ja rauhan suurlähettiläinä. Puunistukseen osallistui noin 500 koulua tai nuorisoryhmää 80 maassa. Tapahtuma on osa YK:n kansainvälisen rauhanpäivän toimintaa ja sen virallisena suojelijana toimi Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Wangari Maathai. Kutsuvieraana koulumme tapahtumassa oli sivistystoimenjohtaja Veijo Tikanmäki sekä oppilaita ja opettajia Martinmäeltä.

Belomorsk-ystävyyskouluun tutustuminen 24.9.2007.

Yläkoulun oppilaat opettaja Helena Rovion johdolla esittelivät Belomorskin ystävyyskoulua ja paikkakuntaa kuvin ja kertomuksin osana heidän Belomorsk-matkaansa keväällä 2007. Tilaisuuteen osallistuivat 2C:n, 3B:n 3C:n sekä 5B:n oppilaat opettajineen. Yläkoulu sai vieraita Belomorskista joulukuussa 2007.

Unicef-kävely- päivänavaus 2.10.2007

Opettajamme Tarja Olkkonen piti päivänavauksen kertoen Laosin lasten elämästä ja sen maan kulttuurista sekä Unicefin työn merkityksestä Laosille.

Mielikuvamatka Lontooseen 21.9 ja 3.10.2007

Lukiolainen Aleksi Välikangas kertoi omasta kielikurssimatkastaan Lontooseen kakkos- ja kolmasluokkalaisille.

Unicef -kävely 5.10.2007

Martinmäen koulu järjesti Unicef -kävelytapahtuman jo 7. kerran. Keräyskohteena tänä vuonna on Laos. Tutustuimme viikon aikana monin eri tavoin elämään Laosissa, maahan ja sen kulttuuriin. Viikko huipentui perjantaina 3.10., jolloin kävelytapahtumaan osallistuivat kaikki Martinmäen koululaiset keräten kävellen rahaa Laosin lapsille. Keräystuotto oli huikeat ennätysluvut 5125 e. Paikallislehti Maaselkä oli paikalla kuvaten ja kirjoittaen tapahtumasta. Kamelipassiin tarroja olivat jakamassa koulumme veteraaniopettajat.

Urkuviikko 10.- 14.10.2007

Urkuviikkoa oli järjestämässä Haapajärven seurakunta yhteistyökumppaneineen. Viikon ohjelmiin osallistuivat Haapajärven koululaiset monin eri tavoin. Konsertteja järjestettiin sekä päivisin että iltaisin. Martinmäen koululaiset opettajineen osallistuivat 10.10.2007 urkukonserttiin Haapajärven Kristuksen kirkossa, jossa maailmankuulu urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi konsertoi lapsille lennokkaasti. Lisäksi kakkosluokkien oppilaita osallistui opettaja Annika Mäkelän johdolla alueen kanttoreiden yhteiskonserttiin 11.10.2007.

Virsi-ilta 11.10.2007

Virsi-ilta liittyy Haapajärven seurakunnan urkuviikon tilaisuuksiin. Kakkosluokkaiset osallistuivat virsi-iltaan veisaten yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tilaisuus taltioitiin.

Taidekuvakansio 11.10.2007

Opettaja Tarja Olkkonen koosti kevään 2007 taidehistorian opintomatkastaan opettaja Sirpa Välikankaan kanssa taidekuvakansion koulun käyttöön.

Yhteistyö Oulun Normaalikoulun kanssa jatkuu

Syksyn osalta aiheena ovat maailmanperintökohteet Suomessa, koska tämä vuosi on Suomen juhlavuosi. Yhteistyö jatkuu keväällä aiheena tapakulttuuri.


Yhteistyö Haapajärven lukion Tansania- projektin kanssa

Kielirikasteinen englannin opetus 1.-2.lk:lle

Itsenäisyyspäiväjuhla 7.12.2007.

Juhlassa esiintyi Haapajärven eri koulujen oppilaita. Martinmäen koulun 1.lk, 3.lk ja 5.lk järjestivät yhteisen kavalkadin Suomen maan kehityksestä. Esityksiä oli kaksi. Juhlaan oli kutsuttu kaupungin työntekijät ja koululaiset.

12.12.2007 Belomorskista vieraita Haapajärven kouluilla.

YSTÄVÄNPÄIVÄLOUNAS MARTINMÄEN KOULULLA järjestettiin su 10.2.2008 Martinmäen koulun vanhempainyhdistyksen toimesta.

KOULULLAMME JÄRJESTETTIIN YSTÄVÄNPÄIVÄ- TEEMAAN LIITTYEN KUVATAIDEKILPAILU. Siihen osallistuivat kaikki luokka-asteet, esikoululaiset sekä erityiskoulun oppilaat. Jokaiselta luokka-asteelta valittiin yksi työ, josta teetätettiin postikortti. Kahdeksan kortin niput tulivat myyntiin 10.2. Korttinippu maksoi 5 e.

Maailmanperintöopetuksen iltapäivä järjestettiin 17.3.2008 Maanmittauslaitoksella, Jyväskylässä. Aiheena oli yksi maailmanperintäkohteista, Struven ketju. Koulultamme osallistuivat koulutukseen Tarja Olkkonen ja Arja Keckman-Hedetniemi.

TAPAKULTTUURI - HYVIEN TAPOJEN
JÄLJILLÄ MARTINMÄEN KOULULLA KEVÄÄLLÄ 2008 -projekti

Kevään 2008 teema kokoava oli TAPA-JA KULTTUURIKASVATUS: HYVIEN TAPOJEN JÄLJILLÄ!

yhteistyössä Martinmäen koulu ja kodit

projektin etenemisen tiedotus koteihin ja tiedotusvälineille: artikkelit Maaselkä- ja Kalajokilaakso lehdissä sekä Opettaja-lehdessä

Finfood-materiaali käytössä koko koulussa

vierailijat Marja Iskanius ja Wilson Kirwa
TAPA-JA KULTTUURIKASVATUSVIIKOT (päivänavaukset salissa ja keskusradion kautta)


vkot 8-9 Kohteliaisuus-teema

vko 10 hiihtolomaviikko

vkot 11 Hyvät tavat maailmalla–teema

vkot 12-14 Ruoka-ja ruokalarauha-teema

vkot 15-18 Kiva koulu! -teema
Osana Unesco -koulutoimintaa ja koulumme toiminnan kehittämistä kiinnitimme yhdessä kuluneena keväänä huomiota hyviin tapoihin ja käytäntöihin koulutyössä. Koulumme vanhempainyhdistys antoi sysäyksen teemalle ystävänpäiväruokailulla ja ystävänpäiväkortti -kilpailulla - liittyyhän ystävyys ja ystävällisyys olennaisena osana hyviin tapoihin. Projekti eteni vaiheittain, jotka kuvataan seuraavassa lyhyesti.

1. LUOKKAKYSELY - VIIKKO 7

Viikon aikana luokissa vastattiin koko koulun yhteiseen kyselyyn, jossa tiedusteltiin:

1) Mitkä ovat teidän näkökulmastanne koulussamme tärkeimpiä asioita, jotta täällä meillä kaikilla olisi hyvä olla? Miten kaiken pitäisi sujua, miten meidän tulisi toimia?

2) Onko koulussamme sellaista, mikä ei toimi, tai tilanteita, joissa ei toimita oikein tai sääntöjen mukaan?

Luokkakyselyn koonnin pohjalta keskeisiksi kehittämisalueiksi nousivat:

1) Huono käytös vs. kohteliaisuus

2) Kiusaaminen vs. "kaikki mukaan henki"

3) Välituntirauha

4) Sääntöjen noudattaminen

5) Ruokarauha

6) Työrauha


Luokkakyselyn pohjalta päädyimme järjestämään kevään 2008 aikana "Hyvien tapojen jäljillä " -teemaviikkoja, joissa perehdyimme monin eri tavoin kohteliaisuuteen, hyviin tapoihin maailmalla, ruoka- ja ruokalarauhaan sekä "Kiva koulu" -teemalla kiusaamiseen vastaisuuteen. Teemat aloitettiin koulun yhteisillä aamunavauksilla ja asian edistymistä arvioitiin kaikissa vaiheissa eri tavoin ja tuloksista tiedotettiin sekä yhteisesti että koteihin.

2. KOHTELIAISUUSVIIKOT 8-9

Tärkeimmäksi alueeksi kyselyn pohjalta nousi huonon käytöksen (suunsoitto, vähättely, vastaansanominen, ruma kielenkäyttö...) parantaminen. Viikkojen aikana mm. hyvistä teoista kerättiin "ilmiantoja" sille varattuun laatikkoon. Kerätyt "ilmiannot" koottiin yhteen ja tuloksista tiedotettiin sekä koulun aamunavauksessa että tiedotteella vanhemmille. Oven avaaminen (175 ilmoitusta), auttaminen (90 ilmoitusta), "ollut kiva kaveri" (46 ilmoitusta) ja tervehtiminen (45 ilmoitusta) olivat suosituimmat oppilaiden ilmiantamat hyvät teot. Myös muita hyviä tekoja mainittiin paljon.

3. HYVÄT TAVAT MAAILMALLA - VIIKKO 11

Viikon aikana koululla vieraili Haapajärven yläasteen englannin kielen lehtori Marja Iskanius, joka kertoi eri luokka-asteiden oppilaille havainnollisin esimerkein ja kuvin, mitä hyvät tavat ovat eri kulttuureissa - miten esimerkiksi tervehditään eri maissa. Hyvien tapojen käsitteen laajentaminen oman kulttuurimme ulkopuolelle antoi oppilaille uutta näkökulmaa omiin tapoihimme ja omaan toimintaamme. Keittäjien toiveen mukaan seuraavaksi vaiheeksi projektissa valittiin ruoka- ja ruokalarauha.

4. RUOKA- JA RUOKALARAUHAVIIKOT 12-14

Viikkojen alussa käytiin luokissa ja yhteisesti läpi, mitä hyviä tapoja kuuluu ruokailuun siirtymiseen ja ruokailuun ruokarauhan merkityksen ymmärtämiseksi. Oppilaat ja opettajat arvioivat viikkojen aikana, onko ruokailu ollut rauhallista, melko rauhallista vai meluisaa oman luokkansa arviointivuorolla tiettyinä päivinä viikossa. Arvioinnin tulokset laskettiin päivittäin. Jäteruuan määrä punnittiin ja tulokset olivat nähtävillä ruokalassa. Ruokalaan vietiin myös äänen melutason ilmaiseva liikennevalo edistämään ruokalarauhaa. Ruokarauha parani monella saralla viikkojen työn tuloksena, oppilaat oppivat kiinnittämään enemmän huomiota ruokailutilanteen rauhallisuuteen. Teema, ja koko projekti sai julkisuutta Kalajokilaakso- ja Opettaja-lehtien artikkeleiden avulla.

5. "KIVA KOULU - KIUSAAMISEN VASTAINEN KOULU - VIIKOT 14-16

Alussa selvitettiin yhteisesti, mitä kiusaaminen on - mitä erilaisia muotoja sillä voi olla ja mitä erilaisia rooleja kiusaamistilanteen eri henkilöillä voi olla. Samalla perusteltiin, miksi pyrimme kiusaamisen vähentämiseen ja miten sitä tavoittelemme. Keinoiksi kiusaamisen vähentämiseen koulussamme ovat 1) luokissa tehty kiusaamiskysely, joka koottiin yhteen ja tulosten pohjalta sovittiin, miten edetään, 2) koulumme oppilaat yhteen kokoava liikuntaseikkailu, 3) kummiluokkatoiminta ja 4) luokkien ja oppilaiden omat ideat. Kiusaamiskyselyn nimettöminä palautetut lomakkeet koottiin luokittain ja luokka-asteittain. Luokittaiset vastaukset, joissa kiusaamista oli todettu, luovutettiin opettajille edelleen selvitettäviksi.

6. VÄLITUNTIRAUHA - "OLLAAN KAVEREITA" VIIKOT 17-22

Kiusaamiskyselyn tulokset koottiin myös kokonaisuutena yhteen ja niiden pohjalta jatkettiin aiheesta välituntirauha - "ollaan kavereita" -teemalla. Kaikki luokat haastettiin "kummiluokkavälitunteihin" tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-12.15 periaatteella "Kaikki mukaan leikkeihin!" Kummiluokkavälitunneilla isot leikittivät pienempiä ja kaikki otettiin mukaan.

Jatkoimme hyvien tapojen jäljillä kevään 2008 ajan välituntirauhan, sääntöjen noudattamisen ja työrauhan merkeissä. Liikuntaseikkailu ja kiusaamisen vastaisuus vaikuttivat myönteisesti välituntirauhaan, ja muihinkin teemoihin - kuten koko projektin kaikkien aiheiden tarkoitus olikin. Koulumme henkilökunta huomasi ilolla oppilaiden muuttuneen käytöksen monissa eri tilanteissa. Oppilaat oppivat kiinnittämään huomiota hyviin tapoihin koulumme arjessa ja toimimaan niiden mukaisesti.

WILSON KIRWAN VIERAILU 15.5.2008

Saimme osana projektiamme torstaina 15.5.2008 vieraaksemme Wilson Kirwan, jolla on kokemusta suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisista tavoista maahanmuuttajan silmin. Keniasta Suomeen muuttanut, juoksija ja juoksuvalmentaja Wilson Kirwa kertoi elävästi ja hauskasti näkemyksistään ja kokemuksistaan sekä koulumme oppilaille, kyläkouluille (Parkkila ja Kalakangas) sekä yläasteelle - millaiselta suomalaiset tavat näyttävät kenialaisen silmin ja mitä elämä Keniassa voi opettaa meille. Hänen valoisa persoonallisuutensa sai kaikki mukaan! Wilsonin vierailu toi kouluumme hyvien tapojen lisäksi auringon - "Tähtää kuuhun, vaikket osuisikaan, laskeudut tähtien joukkoon". Wilsonista ja hänen vierailustaan kertoivat myös Maaselkä- ja Kalajokilaakso -lehdet.

PROJEKTIN PÄÄTÖS - YHTEINEN PIKNIK RONKAALASSA 29.5.2008

Projekti päätettiin toukokuun lopussa 29.5.2008 koko koulun yhteiseen Piknik-päivään, jossa palattiin projektin teemoihin, arviointiin muistettiin ja palkittiin oppilaita, luokkia ja koko koulua yhdessä hyvien tapojen edistämisestä ja toteuttamisesta. Samalla vietimme kuudesluokkalaisten potkiaisia. Piknik-päivään kuului projektin päätöstilaisuuden lisäksi piknik-ateria yhteisillä vilteillä Ronkaalan rannassa, vapaata yhdessäoloa, pelejä ja leikkejä luokkien ja oppilaiden kesken. Sää suosi päiväämme - projekti päätettiin aurinkoisissa merkeissä hyvässä yhteishengessä.

Projekti aloitettiin ja toteutettiin koko henkilökunnan yhteistyönä. Koulumme Unesco -työryhmä toimi projektissa koordinoivana ja kokoavana tekijänä, mutta työ projektin etenemiseksi tehtiin yhdessä. Kaikki luokat ja opettajat olivat sitoutuneet siihen mukaan alusta alkaen. Tuli tunne, että olemme yhteisesti, yhdessä tuumin hyvien tapojen jäljillä.