2006-2007

2006-2007 toiminta

Lukuvuoden 2006-2007 pääteemana on Muuttuva lähiympäristöni. Työstämme aihetta yhdessä Pohjois-Suomen Unesco-koulujen kanssa ja Martinmäen koulun työparina on Oulun normaalikoulu. Projektin tavoitteena on pohjois-suomalaisen identiteetin vahvistaminen, paikallisen kulttuuriperinnön kartoittaminen ja lähiympäristön muutosten seuraaminen sekä yhteistyö koulujen välillä.

Muuttuva lähiympäristöni - kulttuuripoluilta tulevaisuuteen -projekti yhteistyössä Pohjois-Suomen Unesco -koulujen kanssa keväällä 2007
Martinmäen koulun yhteistyökumppanina Oulun normaalikoulu
Tavoitteena:

alueellisella tasolla Unesco -koulujen yhteistyömahdollisuuksien luominen ja kehittääminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja opettajien yhteistyön lisääminen

koulun tasolla oman lähiympäristön luonto- ja kulttuuriperintöökohteiden kartoittaminen, lähiympäristön tunteminen ja pohjoissuomalaisen identiteetin vahvistaminen

oppilaan tasolla lähiympäristön luonto- ja kulttuuriympäristön tunteminen ja arvostaminen ja ympäristön muutoksen, siihen vaikuttavien tekijöiden ja sen tulevaisuuden merkityksen pohtiminen


Oppilaat valitsivat itselleen merkityksellisiä paikkoja lähiympäristöstä ja tarkastelivat niitä ja niiden muutosta menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmista erilaisin menetelmin ja tavoin.

Koulumme oppilaat tekivät omat paikan tarinansa valitsemistaan kohteista ja luokat valitsivat myös yhteisiä tutkimuskohteita huhti- ja toukokuun aikana.

Esimerkiksi esikoululaiset tutkivat omaa esikouluaan, joka on Suomen ensimmäinen erillinen esikoulurakennus ja ideoivat esikoulun tulevaisuutta: miten koulu ja piha muuttuvat, miltä piilipuu näyttää.

Kakkosluokkalaiset tekivät omista tärkeistä paikoistaan vihkosen, jossa kääsiteltiin paikan historia haastattelun avulla, nykytilaa miellekartan ja tarinan kautta, ja tulevaisuutta pohdittiin piirtämällä ja kirjoittamalla siitä kertomus. Kakkosluokkalaiset tutustuivat myös Haapajäärven keskustan muutokseen tutkimalla valokuvia eri vuosikymmenten varrelta.

Nelosluokat ottivat yhteiseksi paikakseen Haapajärven maatalousoppilaitoksen, jossa he kävivät vierailulla. Aihetta käsiteltiin menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmista tuottamalla siitää tekstiä ja piirroskuvia. Siihen syvennyttiin myös vanhojen esineiden avulla.

Viidensillä luokilla aiheina olivat myös oppilaille merkityksellinen Pikkupappilan rakennus, jossa pidetään mm. partiota ja erilaisia kerhoja. Oma koulumme oli myös yksi tutkimuskohde.

Koulumme kakkosluokat vierailivat Oulun normaalikoululla kuulemassa heidän paikan tarinoitaan. Osana yhteistyöprojektia kolmen Oulun Normaalikoulun 1.-3. luokan oppilaat olivat lisäksi vierailulla koulullamme yhdessä opettajiensa ja harjoittelijoiden kanssa. Rehtori toivotti vieraat tervetulleiksi ja kertoi Martinmäen koulun tarinan. Kaksi kakkosluokan oppilasta esitteli oululaisille omat paikan tarinansa. Vieraat tutustuivat myös esikoulun tiloihin. Ronkaalan paikan tarinaa valmisteltiin paljon eri luokka-asteiden opettajien ja rehtorin yhteistyönä. Päivän toiminnallisuuden ja tarinoiden idea lähti voimakkaasti elämään työöryhmässä mukana olleiden opettajien keskuudessa. Se koettiin hyväksi tavaksi lähestyä Ronkaalan urheilualuetta oppilaille merkityksellisenä paikkana.

Ronkaalan alue on kaupungin keskustassa oleva erillinen, monipuolinen urheilu- ja liikunta-alue, joka on merkittäävä paikka kaikille koulumme oppilaille. Siellä on sekä yleisurheilu- ja jalkapallo- että pesäpallokenttä ja talvella hiihtolatu ja jääkiekko- ja luistelukaukalot. Ronkaalaan kiertää pururata. Kesällä Ronkaalan rannassa voi myös uida.

Koulumme pitkäaikainen opettaja Veijo Saukkonen on nähnyt Ronkaalan eri vaiheet ja hän kertoi niistä aluksi yhteisesti. Yhdessä toimintapisteessä hän kertoi oppilasryhmille Ronkaalan uimalasta, joka kuuluu paikan historiaan. Pesäapallon tekniikkaharjoittelupisteessä oppilaat pääsivät testaamaan kenttää erilaisten ohjattujen harjoitusten avulla. Seiväshyppypisteessä Jarmo Eronen yhdessää paikallisten nuorten seiväslupausten kanssa antoi virikkeitä seiväshyppyyn ja oppilaat pääsivät kokeilemaan hyppyä pienten harjoitteiden avulla.

Opettajille kerrottiin lisäksi Ronkaalan alueen historian tarinaa Haapajärven kirkossa kotiseutuneuvos Kyösti Niinikosken kertomana.

Ronkaalan paikan tarina jatkui vielä koulullamme kuvien ja Veijo Saukkosen pitäämän esityksen muodossa. Luokat saivat kuulla Ronkaalan eri vaiheet osana Haapajärven kaupungin kehitystä.

Ronkaalan tarinaa kerrottiin myös vanhemmille koulun myyjäisten yhteydessä Veijo Saukkosen kertomana. Samalla esiteltiin projektin tuotoksia kuvien ja muiden töiden avulla.

Lukuvuoden aikana valmistelemme uutta Comenius -hanketta, haemme partnerikouluja ja rahoitusta Four Seasons -projektiin. Tavoitteenamme on perehtyä vuodenaikojen vaihteluun eri puolella Eurooppaa ja tutkia alueellisia sään, ilmaston ja ympäristön muutoksia.

Toimimme yhteistyössä muiden Unesco-koulujen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti ja jatkamme ystävyyskoulutoimintaa Virossa ja Namibiassa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Haapajärven kaupunki ja seurakunta. Hankkeemme on ollut esillä myös paikallislehdessä.

Lukuvuoden tapahtumia
Polaris -kokous Oulussa, Virpiniemessä 31.8.-1.9.

Kokouksen aiheena oli Pohjois-Suomen Unesco -koulujen yhteinen teema: Muuttuva lähiympäristöni. Koulumme edustajina kokouksessa olivat Arja Keckmann-Hedetniemi ja Tarja Olkkonen.

Haapajärven seurakunnan järjestämä vierailu 31.8.

Taiwanilainen pastori kertoi 6. luokan oppilaille kulttuurista sekä buddhalaisuudesta ja kristisuskosta Taiwanissa.

Runoteos Fredrika ja Johan Ludvig Runebergin tarina 11.9. kulttuuritalolla

Unesco -koulumatka Riikaan 14.9.-17.9.

Koulumme edustajina matkalla olivat opettajat Susanna Kainulainen ja Sirpa Välikangas.

SPR:n nälkäpäiväkeräys 21.-22.9.

Haapajärven seurakunta piti päivänavauksen rauhan teemasta ja Arja Keckmann-Hedetniemi avasi nälkäpäiväkeräyksen sekä tiedotti tulevasta rauhanpuun istuttamistilaisuudesta.

Rauhanpuun istutus ja Pohjois-Suomen Unesco-koulujen julisteiden julkistamistilaisuus 21.9.

Martinmäen koulun 1.-3. luokan oppilaat osallistuivat ENO -verkkokoulun organisoimaan puunistutuspäivään ja toimivat ympäristön ja rauhan suurlähettiläinä. Puunistutukseen osallistui noin 500 koulua tai nuorisoryhmää 80 maassa. Tapahtuma on osa YK:n kansainvälisen rauhanpäivän toimintaa ja sen virallisena suojelijana toimi Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Wangari Maathai. Kutsuvieraina koulumme tapahtumassa olivat sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki sekä oppilaita ja opettajia Haapajärven yläasteelta ja lukiosta.

Pohjois-Suomen Unesco-koulujen julistekilpailussa Haapajärvelle tuli ensimmäinen sija sekä alakoulujen että lukion sarjassa. Julisteet julkistettiin ja tekijät sekä ohjaavat opettajat palkittiin rauhanpuun istutustilaisuuden yhteydessä.

Unesco-uutisia ja terveisiä Latviasta opettajille infotilaisuudessa 28.9.

Päivänavaus Aleksis Kiven päivänä 10.10.

Viidensien luokkien oppilaat ja opettajat järjestivät koulun yhteisen juhlan Aleksis Kiven päivänä.

Oulun lääninhallituksen järjestämä kansainvälisyyskoulutus Oulussa 12.10.

Aiheena oli Comenius -hankkeet ja kokousedustajana koulultamme oli Susanna Kainulainen.

Lukudiplomi -kampanja lukuvuonna 2006-2007

Koulumme osallistuu kaupunginkirjaston järjestämään lukudiplomi -kampanjaan, jonka tavoitteena on kannustaa oppilaita lukemaan monipuolisesti kirjallisuutta. Oppilas valitsee luettavakseen oman luokka-asteensa kirjallisuuslistalta kuusi kirjaa, jotka edustavat eri kirjallisuuden lajeja.