Koulun historia

Koulumme historiaa

Kun peruskoulun toiminta alkoi vuonna 1974, osa keskustan ala-asteen oppilaista kävi koulua Kirkkokadun varrella olevassa kansakoulurakennuksessa ja osa siirtyi (luokat V–VI) Pohdinkadulla sijaitsevaan kouluun, jossa yhteiskoulu oli toiminut. 1980-luvun puolivälissä koko ala-aste oli siirtynyt Pohdinkadulle Keskustan kouluun. Vuodesta 2000 ala-aste ja yläaste ovat muodostaneet hallinnollisesti Haapajärven peruskoulun. Keskustan ala-asteen nimeksi otettiin vuonna 2000 Martinmäen koulu.

Martinmäen koulu on keskustaajaman perusopetuksen (luokat 0–6) koulu, jossa toimii myös kaupungin erityisopetus. Esiopetus aloitettiin Martinmäellä laajamittaisesti vuonna 2000. Kaikilla haapajärvisillä 6-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus, huoltajan niin halutessa, osallistua esiopetukseen. Martinmäen koululla järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä klo 7–17. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1999 asti, aluksi vanhempainyhdistyksen ja vuodesta 2005 kaupungin vetämänä.

Martinmäen koulu on peruskorjattu vuosina 1997–2002. Koululle on valmistunut Pohjois-Suomen ensimmäinen erillinen esiopetusrakennus, jossa opiskelu alkoi syksyllä 2002.

Oppilaita Martinmäen koulussa on noin 460 ja henkilökuntaa yli 60. Ala-asteen rehtoreina ovat toimineet 1970-luvulta vuoteen 1984 Veikko Leppänen, 1984–85 vt. Heljä Kaarto, 1985–98 Jorma Savola, 1998 vt. Liisa Reinvuo ja 1998– Jari Saaranen.

Martinmäen koulu sai uuden nimen Suomen Itsenäisyyden 100-vuotis juhlapäivänä 6.12.2017. Koulumme uusi nimi on K. J. Ståhlbergin koulu.