2005-2006

2005-2006 toiminta

Unesco-koulutoiminta on sisältänyt lukuisia vieraita ja vierailuja niin koti- kuin ulkomailtakin. Koulussamme on ollut elämyksiä ja toimintaa, mm. jo viidennen kerran järjestetty Unicef-kävely, konsertteja, näyttelyitä ja ystävyyskoulutoimintaa. Kielirikasteista englannin kielen opetusta on vahvistettu 1.-2. -luokilla kunnan yhteisellä opetussuunnitelmalla ja materiaalipaketilla.

Lukuvuoden tapahtumia
Comenius -vierailu
Autiorannan koulun Comenius -vieraat Saksasta, Norjasta ja Myrskylästä, Suomesta, vierailivat koulullamme.

Ystävyyskouluvierailu
Ryhmä oppilaita ja opettajia Venäjältä Belomorskista vierailivat Haapajärvellä ja tutustuivat Martinmäen kouluun.

Ystävyyskouluvierailu
Ryhmä Martinmäen koulun oppilaita ja opettajia vierailivat ystävyyskunnassa Virossa Värskassa ja tutustuivat ystävyyskouluun ja paikalliseen kulttuuriin sekä nähtävyyksiin.

Unesco -koulujen kokous- ja koulutusmatka Pohjois-Ruotsiin
Koulultamme matkalle osallistuivat opettajat Sirpa Välikangas ja Susanna Kainulainen.

Päivänavaus 4.10.2005
Opettaja Markku Aitto-oja piti päivänavauksen Unicefin toiminnasta ja tulevasta kävelytapahtumasta.

Unicef -kävely Ronkaalassa 5.10.2005
Kävelytapahtuman suunnittelijoina toimivat opettajat Marita Seppälä ja Arja Keckman-Hedetniemi. Kävelyyn osallistuivat Martinmäen koulun 1.-6. -luokat. Kävelytapahtumalla kerättiin 3 856 euroa Beniniin.

Päivänavaus
Opettaja Arja Keckman-Hedetniemi yhdessä kuudennen luokan oppilaiden kanssa piti päivänavauksen kansainvälisyydestä ja rauhankasvatuksesta.

Valtakunnallinen vanhustenviikko
Toisen luokan oppilaat esiintyivät vanhustenviikon juhlassa Haapajärven seurakuntatalossa ja vanhusten palvelukodissa.

Ystävyyspostia Namibiaan Kampelon kouluun
Haapajärvisen lukiolaisryhmän mukana lähetettiin vuodenajat -kansio sekä kirjanmerkkejä ystävyyskoulun oppilaille.

Lions Clubin kansainvälinen julistekilpailu
Julistekilpailun teemana oli rauha ja Haapajärveltä jatkoon lähetettiin 6B-luokan oppilaan Juliaana Niskasen työ.

Vesopäivä 19.11.2005
Yksi kolmesta työpajasta oli englannin kielirikasteinen opetus. Työstimme koulumme englannin opetuksen opetussuunnitelmaa vuosiluokille 1-2 ja teimme opetusmateriaalia.

Kansainvälisyys-teema 17.1.-30.1.2006
Teemajakso aloitettiin kertomalla Unesco-toiminnasta aamunavauksessa, minkä yhteydessä oppilaille jaettiin Unesco-koulu -esitteet. Lähetystyöntekijät Ilkka ja Päivi Repo kertoivat työstään Namibiassa 4-6 luokan oppilaille. Lukion opiskelijat pitivät oppitunteja kaikille koulun oppilaille opintomatkastaan Namibiaan. Unisefin hyväntahdonlähettiläs Juha Laukkanen kertoi Unisefin toiminnasta ja vierailustaan Aasian tsunami-katastrofialueella.

Kajaanin kaupunginteatterin esitys Isin talviuni 15.2.2006
Karhun kannoilla -näyttely Haapajärven kaupungintalolla 1.3.-30.4.2006
Suurin osa koulun oppilasryhmistä vieraili näyttelyssä tutustumassa karhutietouteen ja karhunpyynnin historiaan. Näyttelyn oli koonnut Juho Pentikäinen.

Elias Kahilan sellorock-konsertti 15.3.2006
Haapajärven seurakunnan nimikkolähetti Pirjo Lehtiniemen vierailu 23.3.2006
Pirjo Lehtiniemi toimii terveydenhoitajana Etiopiassa Hosainan sairaalassa.

Pohjois-Suomen Unesco-koulujen kevätkokous Torniossa 31.3.-1.4.2006
Koulultamme kokoukseen osallistuivat opettajat Susanna Kainulainen ja Arja Keckman-Hedetniemi.

Lasten kuvataidekilpailu huhtikuussa 2006 Löydä maailma! Ihmiset, maat ja kulttuurit
Osuuspankkien kansainvälisen kuvataidekilpailun tämän vuotisena teemana oli Löydä maailma! Ihmiset, maat ja kulttuurit. Koulumme oppilaat osallistuivat kilpailuun hyvällä menestyksellä. Saavutuksena oli yksi voitto ja kolme 3. palkintoa sekä kunniamaininta eri sarjoissa.

Kirjailija Vesa Löhönen vieraili koulullamme 6.-7.4.2006
Koulun kevätmyyjäiset ja Käden taidot-näyttely 26.4.2006
Käden taidot-näyttelyssä oli esillä oppilaiden käsitöiden ja kuvataiteen lukuvuoden työt. Idean saimme virolaisesta ystävyyskoulustamme Värskasta.

Kuvataidekansion kokoaminen
Opettaja Sirpa Välikangas valokuvasi Käden taidot-näyttelyn kuvataiteen työt ja kokosi valokuvat työkansioksi.

Lukudiplomi-kampanja kevätlukukaudella 2006
Koulumme osallistui kaupunginkirjaston järjestämään lukudiplomi-kampanjaan. Lukudiplomeja suoritettiin kaikilta luokka-asteilta yhteensä 165 kappaletta