2017-2018

Martinmäen / K.J. Ståhlbergin koulun UNESCO-koulutoiminta lukuvuonna 2017-2018

Rauha kasvaa – Yhdessä TEkemällä Suomi 100 ja Haapajärvi 40 vuotta -hengessä

- Martinmäen / K.J. Ståhlbergin koulun UNESCO-koulutoiminta lukuvuonna 2017-2018

Martinmäen / K.J.Ståhlbergin koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2017-2018 olivat

 • lasten näkökulman huomioon ottaminen
 • oppilaiden osallisuuden ja demokratian kehittäminen
 • yhteisvastuullisuus
 • KiVa-koulutoiminta
 • yhteistyö ja verkostoituminen
 • suvaitsevaisuus
 • rauhankasvatus ja
 • kestävä kehitys.

Oppilaiden näkökulman vahvistaminen ja osallisuus, yhteisvastuullisuus ja vapaaehtoisuus sekä globaali hyväntekeväisyys näkyivät vahvasti vuoden toiminnassa sekä niin liikunnan kuin kulttuurin tapahtumissakin.

Kestävä kehitys nousi lukuvuoden yhdeksi painopistealueeksi yhteisen Polaris-Unesco-hankkeen kautta. Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-yhteistyö jatkui uuden YTE-hankkeen YTE III – Living Schools, elävät koulut myötä (YTE - yhdessä toimiminen, tekeminen, oleminen ja eläminen - suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen). Polaris-yhteistyö toimi sosiaalisen median (facebook) ryhmän kautta ja yhteisissä kokouksissa Haukiputaalla syksyllä 2017 ja Luulajassa Tornion Putaan koulun järjestämänä keväällä 2018. Uuten hankkeeseen saatiin OPH:n avustusta keväällä 2017 ja hanke päättyy syksyyn 2018. Hanke keskittyy YK:n kestävän kehityksen agendan 2030, SDG2030-tavoitteisiin ja siinä pyritään tuomaan tavoitteita esille konkreettisesti koulujen toimintaan. Kuluneena lukuvuonna teemaa toteutettiin mm. SDG2030 aamunavauksilla (mm. Maailman suurin oppitunti) sekä kestävän kehityksen päivänä toukokuussa 2018.

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen näkyi edelleen vahvasti koulumme toiminnassa lukuvuonna 2017-18. Oppilaat ideoivat ja ottivat kantaa oppilaskunnan hallituksen kokouksissa mm. Liikkuva koulu -toimintaan ja eri hankehakuihin ja oppilaskunnan hallituksen edustajat osallistuivat Haapajärven Lasten Parlamentin kokouksiin.  Alakoulujen yhteinen Innostu kielistä! -hanke jatkui vuoden 2017 loppuun ja kielirikasteisuus jäi elämään luokkiin suunnitelman mukaisesti. Koulun toiminta avautui edelleen eri suuntiin ja yhteistyö eri tahojen välillä jatkui. Juhlavuosi Suomi 100 näkyi vahvasti koulumme yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena sekä koululaitoksemme yhteisessä, upeassa itsenäisyysjuhlassa Monitoimitalolla Haapajärven yläasteen järjestämänä.

Kansainvälisyyskasvatus on osa koulumme arkitoimintaa ja näkyy monin tavoin mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien vietossa. Sitä edellyttää myös kansainvälistyvä oppilasaines. Vierailijat, mm. vaihto-oppilaat tuovat samoin vuosittain terveisiä ja tietoa eri maista ja kulttuureista. Lisäksi koulutyössä otetaan huomioon paikkakunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman koulun kansainvälisyys.


SYYSLUKUKAUSI 2017

- 22.8.2017 julistettiin Martinmäen kouluun koulurauha keskusradion kautta 6B-luokan oppilaiden toimesta opettaja Johanna Saarenpään ohjaamana. Vuoden 2017 koulurauha-teemana oli ”100 kertaa meidän koulu - oikeus olla ja unelmoida”. Koulurauhan julistaminen on valtakunnallinen tapahtuma, ja se julistettiin Martinmäellä nyt kahdeksatta kertaa, ja Suomessa jo 27. kerran.

- Viikolla 37 koululla kerättiin yhteistyössä puolukoita keittiön tarpeisiin.

- 5.9.2017 6A-luokka retkeili Peuranpolulla opettajansa Timo Karvosen ohjaamana.

- 5.-6.9.2017 opettaja Tarja Olkkonen osallistui Suomen Unesco-koulujen yhteiseen seminaariin Helsingissä yhdessä yläkoulun edustajien Kaija Kiviojan ja Helena Rovion kanssa.

- Viikolla 38 vietettiin valtakunnallista ”Peppu irti penkistä! –viikkoa liikunnallisten oppituntihetkien merkeissä.

- 20.92017 oppilaat Joel Katainen, Aleksi Suomala ja Emilia Majewska pitivät aamunavauksen Rauhan puu -teemasta.

Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu on levinnyt yli 150 maahan ja kouluja on mukana lähes 10 000. ENO-verkkokoulu käynnisti kampanjan, jonka tavoitteena on istuttaa 100 miljoonaa puuta v. 2017 mennessä, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Puunistutuspäiviä pidetään toukokuussa ja syyskuussa. Rauhan päivän teemana on Yhdessä rauhaan: kaikille kunnioitus, turva ja ihmisarvo. Rauhan päivä kokoaa ihmiset yhteen muistuttamaan meitä ihmisyydestä. Rauhan puu -tapahtuman painopisteenä oli syksyllä 2017 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä Suomi 100 juhlavuosi (https://suomifinland100.fi/istuta-puu-satavuotiaalle-suomelle/).

Rauhan puiden istutus on Martinmäen koululla jo perinne, jota on tehty jo 11 vuotta. Rauhan puu oli myös osa koulumme Pohjois-Suomen Unesco-koulujen YTE III – Living Schools, elävät koulut –hanketta. Hanke jatkaa koulujen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä Pohjois-Suomen alueella. Painopisteenä hankkeessa on kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus.

- 21.9.2017 Martinmäen oppilaat jalkautuivat klo 10-11 istuttamaan rauhanpuita Suomi 100 – ja Haapajärvi 40-vuotta -hengessä ilahduttamaan kaupunkimme vanhusväestöä.

 • 0-2.-luokkalaiset istuttivat omenapuun Olavintuvalle. Mukana tapahtumassa oli Selänteen hoito- ja vanhustyöstä Helena Alajoutsijärvi sekä Olavintuvan asukkaita ja henkilökuntaa.
 • -4.-luokkalaiset istuttivat tulevaisuuden kuusen Haapakodille. Mukana tapahtumassa oli kpdin vastaava Anu Tanhuala sekä Haapakodin asukkaita ja henkilökuntaa.
 • -6.-luokkalaiset istuttivat vaahteran Karjalahden palvelukeskukseen. Mukana tapahtumassa oli kodin vastaava Sirpa Korhonen sekä keskuksen asukkaita ja henkilökuntaa.
 • Puut olivat palvelukotien asukkaiden toiveiden mukaisia. Yhteisenä lauluna tapahtumassa laulettiin ”Suomi-neidon helmoissa”.

- 26.9.2017 4A ja 4C-luokat kävivät metsäretkellä opettajiensa Tarja Olkkosen ja Suvi Aholan ohjaamina.

- 3.10.2017 4B-luokka piti Unicef-kävelyn aamunavauksen opettaja Markku Aitto-ojan ohjaamana. Aamunavaus ja Unicefin videot johdattivat koulun väkeä kävelyn teemaan.

- 3.10.2017 3-luokan oppilaat kävivät esiintymässä Vanhus- ja vammaisneuvoston juhlassa seurakuntatalolla musiikinopettaja Ulla Savolan ja opettajiensa Hanna Kippolan ja Sanna-Maria Arovainion johdolla.

- Viikolla 40 amerikkalainen Hannah Lindahl vieraili koulullamme opettaja Arja Keckman-Hedetniemen kutsumana ja kertoi kotiseudustaan ja kotimaastaan luokissa.

- 6.10.2017 vietettiin koulullamme Kodin ja koulun päivää seitsemättä kertaa Unicef-kävelyn merkeissä. Huoltajat oli kutsuttu osallistumaan kävelyyn, jossa mukana oli satoja huoltajia. Päivä koettiin antoisaksi ja onnistuneeksi sekä henkilökunnan, oppilaiden että huoltajien näkökulmasta.

- 6.10.2017 kävelimme yhdessä huoltajien kanssa klo 9-12 Ronkaalan urheilualueella Unicef-kävelyn, joka auttoi lukuvuonna 2017-2018 Afrikan lapsia pääsemään kouluun.

Unicef-kävely on koulun yhteinen liikuntatapahtuma ja hyväntekeväisyyspäivä, jossa ideana on liikkua tapahtuman aikana mahdollisimman monta kilometriä tai tehdä muita liikuntasuorituksia ja kerätä tarroja kävelypassiin. Unicef-kävelyssä yhdistyy liikunta, yhdessä tekeminen ja aito auttaminen. Ennen kävelyä oppilaat keräsivät "sponsoreita", jotka tukivat oppilasta lahjoittamalla haluamansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä / suoritusta kohti. Luokissa tutustuttiin teemaan katsomalla videoita ja lisäksi luokissa oli käytettävissä Unicef-kävelyn toimintavihkosen tehtäviä.

Yhdessä kävelijät, sponsorit ja UNICEF auttavat lapsia 13 Afrikan maassa saamaan laadukasta peruskoulutusta. UNICEF-kävelyjen tuella kunnostetaan kouluja, koulutetaan opettajia ja hankitaan koulutarvikkeita. Työ tuottaa myös tulosta: 30 miljoonaa lasta Afrikassa on saatu lapsiystävällisiin kouluihin sitten vuoden 2005.

Kävely alkoi klo 9 vanhempainyhdistyksen vetämällä aloituksella. Kaikki lähtevät kävelemään 6.-luokkalaisten johdolla. Reitti kulki viime vuoden tapaan pesiskenttä - rantapolku - yleisurheilukenttä - rantapolku - pesiskenttä –reittiä. Toimintapisteitä olivat 1) Leikit ja pelit pesiskenttä, 2) Toimintapiste yleisurheilukenttä Jarmo Erosen ja Jani Nurmenniemen vetämänä, 3) Ruokailu pesiskenttä ja 4) 4.-6.-luokkalaisten Infopiste Miika Niskalan vetämänä Stollessa. Päivä päättyi klo 12 yhteiseen päätökseen Suomi 100 –hengessä.

Mukana tapahtumassa oli huoltajia osana Kodin ja koulun päivää jakamassa tarroja kävelykierroksilla. Kaunis kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu koko henkilökunnalle valmistelusta ja yhdessä tekemisestä, huoltajille - ja tietysti reippaille kävelijöille, Martinmäen koulun oppilaille! Koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta, vanhemmat ja sponsorit tekivät jälleen yhdessä hyvää - kävelemällä kouluja Afrikkaan. Unicefin toimittamat kiitokset kävelyn järjestämisestä ja avusta Afrikan lapsille välitettiin syksyn aikana henkilökunnalle ja opettajille, oppilaille ja huoltajille.

Unicef-kävelyn yhteistulos lukuvuonna 2017-2018:

 • Koulumme keräsi kävelyn avulla 2193,35 euroa. Tällä summalla UNICEF turvaa 168 lapsen vuoden koulunkäynnin Madagaskarilla, tai hankkii esimerkiksi kouluvihot ja kynät peräti  5483 lapselle.

- 10.10.2017 Aleksis Kiven päivänä vietettiin Haapajärven kaupungin 40-vuotis- ja henkilökunnan ansiomerkkijuhlaa koulumme salissa. 4.-luokkalaiset esiintyivät juhlassa runoin, lauluin ja sävelin musiikinopettaja Annika Mäkelän ja opettajiensa Tarja Olkkosen, Markku Aitto-ojan ja Suvi Aholan ohjaamina.

-12.10.2017 3.-ja 4.-luokkalaiset järjestivät Aleksis Kiven päivän, Suomi 100 ja Haapajärvi 40 -juhlavuosien merkeissä yhteisen aamunavauksen salissa. Aamunavaus toimi samalla yhteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden, Suomi 100 aloituksena - ja esiintyjinä toimivat koulun nykyiset ja tulevat 10-vuotiaat.

- 20.10.2017 vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven Eräveikkojen järjestämään hirvenmetsästyspäivään eräveikkojen ja opettaja Marianne Vuotin ohjaamina. Eräveikoista tapahtumaa on ollut usean vuoden ajan ansiokkaasti järjestämässä Risto Jääskeläinen.

- Osana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen, Polaris-koulujen toimintaa järjestettiin yhteisen logon kuvataidekilpailu. Kilpailuun saivat osallistua kaikki kiinnostuneet sekä luokkien omilla että valinnaisilla tunneilla. Oppilaiden tehtävänä oli miettiä, millainen logo kuvastaisi yhteisiä Unesco-koulujamme parhaiten. Töiden piti olla valmiina syysloman alkuun, perjantaihin 20.10. mennessä. Valmiit työt koottiin opettajainhuoneeseen, ja niiden osalta valittiin oman koulun palkittavat yhdessä Unesco-työryhmän ja oppilaskunnan hallituksen edustajien kanssa. Koulumme töistä valittiin eteenpäin työt, jotka vietiin seuraavaan Haukiputaan tapaamiseen yhteiseen kilpailuun syysloman jälkeen.

 

- Viikolla 44 30.10-5.11.2017 vietettiin koko Suomessa, Haapajärven seurakunnassa ja kaupungissa Reformaatio 500-viikkoa.  Viikon teemana oli ”Yhdessä – Armo on sitä, ettei jää yksin”. Martti Lutherin teesien hengessä oppilaat haastettiin pohtimaan: a) Mihin lapsella on oikeus? b) Minkä pitäisi muuttua? c) Mihin tarvitsen armoa? d) Kenelle pitää antaa armoa? Oppilaat pohtivat ennen syyslomaa heille tärkeitä asioita, kirjoittivat tai piirsivät niitä ”armon omenapuun" –kortteihin. Kouluille oli jaossa myös Armoa-karkkeja (Martti-karkkeja), jotka kiinnitettiin niitillä oppilaiden armon omenapuu -teeseihin. Luokat ja oppilaat jakautuivat yhdessä jakamaan lasten teesit "flash mob" -tyyliin reformaatioviikon aikana aikuisille. Kaija Tiirola ja Juha-Matti Salmela olivat oppilaiden mukana jakamassa armon omenapuita.

- Syyslukukauden 2017 aikana toteutettiin koulullamme uuden OPS:n mukaista monialaista oppimiskokonaisuutta Suomi 100 –teemalla. Luokat oli jaettu yhteistyöryhmiin, joissa teemaan perehdyttiin eri tavoin ja aktiviteetein - isot ja pienet yhdessä. Kaikkien yhteistyöryhmien tuotokset koottiin koulun tiloihin, auloihin, portaikkoihin ja ruokasaliin itsenäisyyspäivään mennessä. Teeman liittyi myös Polaris-koulujen yhteinen aktiviteetti, minun Suomeni, jossa oppilaat piirsivät ja kirjoittivat itselle tärkeitä asioita Suomessa Suomen karttapohjaan, ja niistä koottiin iso Suomen kartta.

- 2.11.2017 vietettiin henkilökunnan yhteinen Suomi 100 -kahvihetki, jossa saimme kuulla Suomen ensimmäisen presidentin Kaarlo Juho Ståhlbergin elämästä ja lapsuudesta Haapajärvellä sekä perheen tarinaa edelleen Haapajärvellä kotiseutuneuvos Juha Erosen kertomana.

- 7.11.2017 pidettiin aamunavaus edellisen 6.11. Ruotsalaisuuden päivän teemasta.

- 8.-9.11.2017 Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen osallistuivat Polaris-Unesco -koulujen yhteistapaamiseen Haukiputaalla yläasteen Helena Rovion ja Kaija Kiviojan kanssa.

- 10.11.2017 vietimme koululla naamiaisia Nenäpäivän merkeissä.

- 21.11.2017 opettaja Katja Tiitto piti aamunavauksen Lasten oikeuksien sopimuksen teemasta.

- 28.11.2017 opettaja Annika Mäkeä piti aamunavauksen johdannoksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin SDG2030. Oppilaat katsoivat myös luokissa mm. Unicefin tuottaman Maailman suurin oppitunti 1 –videon, jossa ohjataan kestävän kehityksen tavoitteiden pohdintaan – mitä voimme tehdä yhdessä? SDG2030 tavoitteet näkyviät myös koulun seinillä olevissa julisteissa.

- 30.11.2017 osallistuimme yhteiseen adventin aamunavaukseen salissa.

- 1.12.2017 esi-, 1.- ja 2.-luokkalaiset osallistuivat Saiturin joulu –teatteriesitykseen Kulttuuritalon teatterisalissa.

- 4.12.2017 6.-luokkalaiset pitivät Suomi 100-itsenäisyyspäivän aamunavauksen opettajiensa Timo Karvosen, Johanna Saarenpään ja Marianne Vuotin ja musiikinopettaja Auli Tuomisen ohjaamina.  

- 5.12.2017 koulumme osallistui Haapajärven yläasteen järjestämään upeaan, kaikkien koulujen yhteiseen itsenäisyyspäiväjuhlaan ja juhlaruokailuun Monitoimitalolla. Itse juhlassa ja koululla 7.12. paljastettiin syksyn aikana valmisteltu koulumme nimenmuutos Martinmäen koulusta K.J. Ståhlbergin kouluksi maamme ensimmäisen, ja Haapajärvellä koulupolkunsa alun kulkeneen presidentin mukaan.

- 14.12.2017 koulumme 1.-luokan sekä 3.- ja 5.-luokan oppilaat järjestivät opettajiensa sekä musiikinopettajien ohjaamina K.J. Ståhlbergin koulun joulujuhlan monitoimitalolla iltajuhlana.


KEVÄTLUKUKAUSI 2018
 
- 25.12.2018 järjestettiin osana demokratiakasvatusta K.J. Ståhlbergin koulun ensimmäiset presidentin varjovaalit. Oppilaat tutustuivat ehdokkaisiin ja heidän esittelyihin opettajien ja ohjaajien johdolla mm. esittelyvideoiden avulla. Oppilaskunnan hallituksen edustajat ohjeistettiin vaalitoimitsijoiden tehtäviin vaali-infossa 24.1.2018 ja he toimivat vaalitoimitsijoina vuoroissa vaalien ajan. Kaikki oppilaat saivat äänestää vaaleissa luokalle sovitun ajan mukaisesti multimedialuokassa, joka toimi vaalihuoneena. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet suorittivat ääntenlaskennan 26.1.2017 ja äänestystulos julkisettiin keskusradion kautta ja se kirjattiin myös kokouspöytäkirjaan. K.J. Ståhlbergin koulun varjovaaleissa presidentiksi valittiin Sauli Niinistö selvällä äänten enemmistöllä.

- Viikolla 5 koulullamme vietettiin perinteistä sanomalehtiviikkoa.

- 13.2.2018 4.-luokkalaiset esiintyivät LC Kantapuhto / Ladyjen järjestämässä ystävänpäiväjuhlassa Karjalahden palvelukeskuksessa ja ilahduttivat palvelukeskuksen väkeä ja mukaan kutsuttavia heidän perheenjäseniään lauluin, sanoin ja sävelin musiikinopettaja Annika Mäkelän ja opettajien Tarja Olkkosen ja Suvi Aholan ohjaamina.

- 14.4.2018 koululla järjestettiin laskiaiseen ja ystävänpäivään liittyen toimintapisteitä pihalle, jossa kisailtiin hyvässä kaverihengessä kummiluokkien kanssa.

- 21.2.2018 koulumme esi-, 1. ja 2.-luokkalaiset osallistuivat valtakunnallisiin Lumipäiviin Somerossa, jotka järjestettiin Haapajärvellä toista kertaa. Opettaja Marita Seppälän organisoimat ja yhdessä työryhmän sekä Haapajärven hiihtojaoston nuorten hiihtäjien kanssa toteutetut päivät kannustivat ja innostivat tällä kertaa pienempiä oppilaita suksille erilaisin leikein, pelein, toimintapistein ja harjoittein. Tapahtuma sai suuren suosion oppilaiden keskuudessa. Illalla järjestetty tapahtuma oli avoin kaiken ikäisille, ja kokosi myös suuren joukon lapsia suksille.

- Helmikuun aikana koululla virittäydyttiin Olympialaisten tunnelmaan ja seurattiin erityisesti koulumme entisen oppilaan, ampumahiihtäjä Tero Seppälän hienoja suorituksia Pyeongchangissa Etelä-Koreassa.

- 19.3.2018 Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä tempaistiin yhdessä kehitysmaiden naisten hyväksi järjestämällä kiky-, virkistys- ja työhyvinvointi-iltapäivä, jossa koulun henkilökunta pääsi yhdessä hiihtämään, kävelemään lumikengillä tai ilman ,ja liikkumaan luonnossa Someron maastoissa hyvän asian puolesta (https://www.naistenpankki.fi/tule-mukaan/kavele-naiselle-ammatti/). Tapahtumassa olivat mukana K.J.Ståhlbergin, Parkkilan ja Väliojan koulut, Haapajärven lukio, Haapajärven yläaste sekä Haapajärven seurakunta ja OAJ:n Haapajärven paikallisyhdistys. OAJ:n Haapajärven paikallisyhdistys maksoi jokaisen jäsenen osalta summan Naisten Pankille ja paikalla oli myös vapaaehtoinen keräys, johon jokainen mukana oleva sai halutessaan osallistua. Seurakunta tilitti keräyksen tuoton Naisten Pankille.

- 20.3.2018 opettaja Helena Romppanen piti aamunavauksen Minna Canthin ja tasa-arvon päivän teemasta.

- 22.3.2018 pelattiin Lakeuden Talviklassikko-ottelu tällä K.J. Ståhlbergin koulu vastaan Kyösti Kallion koulu, joka voitti ottelun.

- 29.3. osallistuimme yhteiseen, pääsiäisen aamunavaukseen salissa.

- 10.4.2018 koulumme 6.-luokkalaiset vierailivat Oulun Yrityskylässä opettajiensa ohjaamina. Teemaa käsiteltiin laajasti myös monipuolisen materiaalin avulla kevätlukukauden 2018 aikana luokissa.

- 21.4.2018 järjestettiin K.J. Ståhlbergin koulun Kevätkarkelot koululla. Ohjelmassa oli jälleen mm. oppilaiden taitojen esittelyä Talent-kilpailussa. Kuudesluokkalaisten suunnittelema kummitusvintti, temppurata sekä muut toimintapisteet kokosivat osallistujia runsaasti. Suuren yleisön karkeloissa kokosivat 6.-luokkien käsikirjoittamat, näyttelemät ja ohjaamat elokuvat. Oppilaiden kasvava vastuu karkeloiden järjestämisessä näkyi myös eri toimintapisteiden työtehtävissä, mm. kahvion ja ruletin pyörittämisessä.

- 24.4.2018 opettaja Tarja Olkkonen piti aamunavauksen kestävän kehityksen teemasta aiheella Maan päivä, ja toi esille valtamerten roskapyörteet. YK:n yleiskokous on julistanut huhtikuun 22. päivän Kansainväliseksi Äiti Maan päiväksi, jotta muistaisimme elää arjessamme harmoniassa luonnon kanssa, ja jotta niin nykyisillä kuin myös tulevilla sukupolvilla olisi oikeudenmukainen mahdollisuus elää tasapainoista elämää maapallollamme.

- 25.4.2018 3.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan järjestämään 10-tapahtumaan.

- 25-26.4.2018 opettajat Annika Mäkelä ja Tarja Olkkonen osallistuivat yhdessä yläasteen Helena Rovion ja Kaija Kiviojan sekä lukion Kaisu Venäläisen kanssa Polaris-Unesco-koulujen tapaamiseen Luulajaan, Ruotsiin Tornion Putaan koulun järjestämänä.

- Huhti-toukokuussa osallistuimme valtakunnalliseen, Nuoren Suomen organisoimaan Liikuntaseikkailuun, jossa päästiin liikkuen ja rasteja keräten matkaamaan virtuaalisesti eri puolilla maailmaa ja oppimaan samalla uusia asioita eri maista ja kulttuureista.

- 16.5.2018 1.-2.-luokkalaiset osallistuivat Turvaa tenaville -tapahtumaan monitoimitalolla.

- 25.5.2018  vietettiin koulumme ensimmäistä kestävän kehityksen perjantaita, jossa oli toimintapisteitä kestävän kehityksen ja kierrätyksen merkeissä ja myös yhteistä aikaa erilaisissa ryhmissä - sosiaalisesti kestävää kehitystä. Toimintapisteissä 1) tutustuttiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin SDG2030 videoiden avulla ja keskustelemalla sekä rakentamalla pienissä ryhmissä tavoitepyramidi 2) leikittiin kierrätysleikkejä pihalla seurakunnan Juha-Matti Salmelan ohjaamana, 3) kierrätettiin konkreettisesti roskia 4H:n Aila Ruotsalaisen ohjaamassa pisteessä, 4) Tutustuttiin kierrätyskäsitöihin Kati Kalajanniskan opastamana, 5) käytiin koulun omalla kirpputorilla kierrätyssalissa ja 6) ihailtiin ”Muovista taidetta” –näyttelyn tuotoksia ala-aulassa ja ulkokatoksessa.

Tapahtuma linkittyi maailmanlaajuiseen siivouspäivää, jota vietetään 26.5. (http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday) sekä 30.5.-3.6. Euroopan kestävän kehityksen viikkoon (https://www.esdw.eu/tai http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-kanslia-kutsuu-mukaan-euroopan-kestavan-kehityksen-viikolle). Päivän aikana toimittiin yhteistyöryhmissä kummiluokkaperiaatteen mukaan. Päivä alkoi aikataulun mukaisesti yhteistyöluokissa videolla Supersankarihommia ja kestävää kehitystä (https://www.youtube.com/watch?v=tV1e1ZOSNTY) ja Eväät huomiselle (https://www.youtube.com/watch?v=yiXVMoAVy28). Sen jälkeen siirryttiin aikataulun mukaiseen kiertämiseen eri pisteissä.  

Viikon aikana luokissa tehtiin "muovista taidetta" ja tehdyt työt kiinnitettiin perjantaina katoksen lautaseinään. Viikon aikana oppilaat saivat tuoda myös vaihdettavaa / kierrätettävää tavaraa / vaatetta / peliä, jotka ensin kierrätettiin omassa luokassa ja sen jälkeen loput vietiin saliin, tavaratorille, jossa oppilaat saivat ryhmissä kiertää ja ottaa itselleen, mitä tarvitsee. Loput vaatteet vietiin kirpputorille.  

Unesco-kouluja ja kaikkia suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita on haastettu mukaan tekemään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Tähän liittyy mm. video Suomi, jonka haluamme, (https://www.youtube.com/watch?v=tirpcbbXCcE). Oppilaskunnan hallitus toivoi, että siinä ja toiminnassamme näkyisi kierrätys, ja sitoumuksesta muokattiin seuraavanlainen:

"K.J. Ståhlbergin koulun oppilaat ja henkilökunta perehtyvät kierrätykseen ja kestävään kehitykseen sekä edistävät niiden toteutumista arjessa, koulussa ja kotona."

- 30.5.2018 vietettiin 6.-luokkalaisten potkiaisia 5.-6.-luokan musiikinopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden järjestäminä. Kuudesluokkalaiset esiintyivät juhlassa laulujen myötä. Viidesluokkalaiset esiintyivät juhlassa lauluillaan ja puheella, ja jakoivat diplomit 6.-luokkalaisille. Samalla julkistettiin koulun hymytyttö ja –poika, jotka olivat Anna-Maija Lötjönen ja Joni …

- 31.5.2018 järjestettiin perinteinen mäkiautokisa, jossa käytiin jännittävä kilpailu nopeimman ja kauneimman auton tittelistä. Mäkiautokerhon ohjasi kevään aikana opettaja Timo Karvonen. Oppilaskunnan hallitus toimi tuomarina kauneimman auton valinnassa. Samana päivänä vietettiin myös Taitojen päivää, jossa saatiin tutustua oppilaiden eri taitoihin koulun käytävien varrella. Oppilaiden Kevätkarkeloissa esittämiä upeita Talent -esityksiä nähtiin myös koulun salissa.

- 1.6.2018 osallistuimme kaikkien Haapajärven koululaisten kanssa yhteiseen kevätkirkkoon.

- K.J. Ståhlbergin säätiö tuki kouluamme lahjoittamalla oppilaiden stipendirahastoon. Stipendit jaettiin ensimmäisen kerran, ja jakoperusteena oli sekä yhteiskuntaopin osaaminen että erityisosaaminen, joka näkyy myös positiivisesti koulun toiminnassa.