Polaris Unesco

YK:n KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET VUOTEEN 2030

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT on syyskuussa 2015 pidetyssä 70. yleiskokouksessaan hyväksynyt kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 - agendan, joka lähtee ihmisistä, ihmisten kautta ja ihmisten hyväksi - tavoitteena lopettaa köyhyys, kamppailla ilmastonmuutosta vastaan ja taistella epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa vastaan maailmassa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma ohjaa kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta. Kestävän kehityksen lähtökohtana on tukea sellaista kehitystä ja kasvua, jossa nykyhetken tarpeet tyydytetään ilman että viedään tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta samaan. Vuoteen 2030 ulottuvien tavoitteiden ja toimintaohjelman keskeinen ajatus on, ettei kukaan jää kehityksestä jälkeen – leave no one behind.YK:n kestävän kehityksen tavoitteet linkki:

http://www.globalgoals.org/#the-goals

Agenda 2030 - maailman uudet kestävän kehityksen tavoitteet:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49313

Supersankarihommia ja kestävää kehitystä -videolinkki:

https://www.youtube.com/watch?v=tV1e1ZOSNTY

Videolinkki "We the People for the Global Goals":

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

Martinmäen koulu

Unesco ASPnet
ASPnet = Associated Schools Project Network


Learning to know

Learning to do

Learning to be

Learning to live together

Unesco on YK:n alainen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Unesco -koulut ovat sitoutuneet pitämään selkeästi esillä opetussuunnitelmassa ja käytännön työssä YK:n ja Unescon toiminnan keskeisiä arvoja ja tavoitteita.

Arvopohja ja tavoitteet

Kansainvälisyyskasvatus
Ihmisten kunnioittaminen (tasa-arvo, ihmisoikeudet)
Ympäristön ja luonnon arvostaminen (kulttuuriperintö, kestävä kehitys,
maailmanperintökohteet)
Rauhankasvatus
Opiskelutaitojen ja opetusmenetelmien kehittäminen

Haapajärven kouluista Martinmäen koulu, Haapajärven yläaste ja Haapajärven lukio hyväksyttiin Unesco -kouluiksi syksyllä 2003. Tähän Unesco ASPnet -kouluverkkoon kuuluu maailmassa noin 9000 koulua 180 eri maassa. Suomessa Unesco-koulun statuksen saaneita kouluja on yli 70.

Haapajärven Unesco-koulut kuuluvat Pohjois-Suomen Unesco ASPnet -koulujen yhteistyöverkostoon, Polarikseen. Polaris-kouluja ovat Haapajärven koulujen lisäksi Haukiputaan lukio, Kempeleen kirkonkylän yhtenäiskoulu, Kellon koulu (Haukipudas), Laanilan lukio (Oulu), Oulun normaalikoulu, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ja Putaan koulu (Tornio). Polaris-koulut kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa.

YTE - Yhdessä tekemään Polaris-hanke 2013-2014 ja YTE II 2014-2016

Pohjois-Suomen Unesco-koulut
POLARIS - YHDESSÄ TEKEMÄÄN-HANKE 2013-2014

YTE - tavoitteet
• Yhteistoiminnallisuuden lisääminen
• Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen
• Monipuolisten kulttuurikerhojen ja -kurssien kehittäminen
• YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN – eri koulujen paikalliset olosuhteet, eri-ikäiset lapset ja nuoret, lasten ja nuorten erilaiset taustat ja kulttuurit huomioon ottaen
• Kokemusmaailmoja kasvattava toiminta
• Lasten ja nuorten maailmankatsomuksellisen tietoisuuden ja erilaisuuden kohtaamiseen liittyvien toimintavalmiuksien kehittäminen – kunnioitus, hyvät tavat, suvaitsevaisuus, demokratia
• Kansainvälisyys- ja kulttuurikasvatusta tukevan tietokannan työstäminen

YTE - toiminta
•Yhteiset tapaamiset Oulu, Haukipudas, Tornio, Kempele ja Haapajärvi - toiminnan suunnittelua, tietoa ja kokemusten jakamista, uuden ideointia
•Yhteisen fb-ryhmän perustaminen ja aktiivinen toiminta
•Yhteinen Unesco-päivä 5.9.2013 - T-paitojen tuunaus
•Lasten oikeuksien päivä 20.11. yhteinen liputuspäivä
•Hyvä elämä –teema syyslukukausi 2014 – julistekilpailu
•Polaris-opettajien, -oppilaiden ja –opiskelijoiden yhteinen tapaaminen Haapajärvellä 13.-14.11.2014 Unesco-koulutoiminnan jatkon suunnittelu
•Wikispace-alusta http://yhdessa14.wikispaces.com/
•Koulujen omat teemat, tapahtumat, tilaisuudet ja tempaukset

POLARIS-KOULUT
•Martinmäen koulu, Haapajärvi
•Haapajärven yläaste
•Haapajärven lukio
•Haukiputaan lukio, Oulu
•Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Kempele
•Kellon koulu, Haukipudas, Oulu
•Laanilan lukio, Oulu
•Oulun normaalikoulu
•Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
•Putaan koulu, Tornio

Yhteistyö jatkuu – välimatka ei ole este, se on vain hidaste

Uusi hanke YTE II – Rauha kasvaa
•Koulujen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön jatkaminen Pohjois-Suomen alueella
•Painopisteenä kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus
•Rauhan teema ilmiöoppimisen avulla – uuden OPS2016 laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet
•Rauhan teema nousi esiin oppilaiden ja opiskelijoiden toiveesta Haapajärven tapaamisessa
•Esimerkkejä: Koulurauhan julistus, Rauhan puun istutus, rauhanrunot, ympäristötaide, flash mobit rauhan teemasta – KUINKA EDISTÄMME RAUHAA OMISSA YHTEISÖISSÄMME?

Unesco-toimintakertomus 2014-2015

Hyvän elämän ja hyvän koulun jäljillä
- Martinmäen koulun UNESCO-koulutoiminta ja kansainvälisyys lukuvuonna 2014-2015

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2014-2015 olivat lasten näkökulman huomioon ottaminen, oppilaiden osallisuuden ja demokratian kehittäminen, yhteisvastuullisuus, KiVa-koulutoiminta, yhteistyö ja verkostoituminen, suvaitsevaisuus, rauhankasvatus ja kestävä kehitys.

Oppilaiden näkökulman vahvistaminen, osallisuus, yhteisvastuullisuus ja vapaaehtoisuus sekä globaali hyväntekeväisyys näkyivät vahvasti vuoden toiminnassa niin liikunnan kuin kulttuurin tapahtumissa. Suomen Unesco-koulujen Polaris-yhteistyö jatkui vahvana ”YTE – yhdessä tekemään” –teemalla (yhdessä toimiminen, tekeminen, oleminen ja eläminen - suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen). Yhteistyö toimi sosiaalisen median (facebook) ryhmän kautta ja yhteisissä kokouksissa marraskuussa Haapajärvellä sekä huhtikuussa Oulussa. YTE –hankkeen päätöskokous pidettiin Haapajärvellä, ja siihen osallistui useita opettajia, opiskelijoita ja oppilaita sekä Haapajärven että muista Pohjois-Suomen Polaris-kouluista. Hyvän elämän pohdinta näkyi upeissa kuvataidetöissä, joiden parhaimmistosta painettiin julisteet ja kortit Polaris-kouluihin. Yhteistyön jatkoa hahmoteltiin puolestaan keväällä Oulussa OSYK:n järjestämänä, ja ”YTE II –teema, ”Rauha kasvaa” lähti elämään oppilaiden ja opiskelijoiden ideoimista aiheista.

Koulun toiminta avautui eri suuntiin ja yhteistyö eri tahojen – mm. kodin ja koulun päivä, yrittäjäyhteistyö - välillä vahvistui. Tulevaan OPS2016-uudistukseen liittyen oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen näkyi edelleen vahvasti koulumme toiminnassa lukuvuonna 2014-15. Tulevaisuuden hyvä koulu -pohdinnat ja -työt näkyivät sekä oman koulun että kirjaston yhteisnäyttelyssä. Kevään 2015 yksi kohokohta oli Duusoneiden Jarpin ja HP:n vierailu Lakeuden talviklassikko –ottelun yhteydessä. Kiusaamisen vastaisuus ja kaverihenki välittyivät koulun yhteisessä tilaisuudessa ja illan ottelussa - huumoria unohtamatta.

Kansainvälisyyskasvatus on osa Martinmäen koulun arkitoimintaa ja näkyy monin tavoin mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien vietossa. Sitä edellyttää myös kansainvälistyvä oppilasaines. Vierailijat, mm. vaihto-oppilaat tuovat samoin vuosittain terveisiä ja tietoa eri maista ja kulttuureista. Lisäksi koulutyössä otetaan huomioon paikkakunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman koulun kansainvälisyys.

SYYSLUKUKAUSI 2014

- 19.8.2014 julistettiin Martinmäen kouluun koulurauha keskusradion kautta opettaja Sanna-Maria Arovainion ja 6C-luokan oppilaan Aino Vallin toimesta. Koulurauhan julistaminen on valtakunnallinen tapahtuma, ja se julistettiin Martinmäellä nyt viidettä kertaa, ja Suomessa jo 24. kerran.
- 28.8.2014 opettaja Tarja Olkkonen osallistui Suomen Unesco-koulujen yhteiseen seminaariin Helsingissä yhdessä yläkoulun opettajan Marja Iskaniuksen kanssa.
- 5.9.2014 vietettiin toista Polaris-koulujen yhteistä Unesco-koulupäivää, jonka yhteydessä opettaja Tarja Olkkonen piti aamunavauksen YTE-hankkeen lukuvuoden 2014-15 teemasta Hyvä elämä, ja julisti samalla Polaris-koulujen yhteisen piirustuskilpailun alkaneeksi. Oppilaat saivat luokissa pohtia, mitä on hyvä elämä sekä ideoida ja toteuttaa siitä kuvataidetyön. Töitä tehtiin syyskuun loppuun, jolloin luokittain valittiin parhaat työt, joista koulun oppilaskunnan edustajista ja opettajista koostuva raati valitsi edelleen koulun ehdokkaat julistekilpailun eri sarjoihin (2 työtä / sarja). Hyvä elämä-julistetöistä järjestettiin näyttely viikoille 46-47 Martinmäen koululle ja kaikista Polaris-koulujen parhaista töistä lukiolle Polaris-tapaamisen yhteyteen. Martinmäen koulun näyttely jatkui kevään 2015 loppuun saakka koulumme ruokalassa.
- 5.9.2014 yrittäjien päivänä koulumme 5.-luokkalaiset ja heidän opettajansa osallistuivat yrittäjyysluentoon, jonka pitivät Mikko ja Eero Niskanen.
- Koululla kerättiin yhteistyössä puolukoita keittiön tarpeisiin.
- 25.9.2014 vietettiin koulullamme Kodin ja koulun päivää nyt neljättä kertaa. Huoltajat oli kutsuttu osallistumaan ja seuraamaan koulutyötä. Koululla vieraili satoja huoltajia, ja päivä koettiin antoisaksi ja onnistuneeksi sekä opettajien, oppilaiden että huoltajien näkökulmasta.
Samalla koulullamme istutettiin toistamiseen yhteistyössä huoltajien kanssa kansainvälisenä rauhan päivänä rauhanpuita koulumme uuden monitoimikentän kaunistukseksi. Jokainen luokka-aste sai istuttaa oman pylväshaavan kentän tien puoleiseen reunaan. Rauhanpuun istutus on maailmanlaajuinen tapahtuma, jota koordinoi ENO-verkkokoulu. Kutsuvieraana tapahtumassa oli tällä kertaa yrittäjien edustajana HASA:n Jussi Walta ja puun istutuksen yhteistyökumppanina oli Veihtilahden puutarha.

Rauhan puu -teeman oli esillä myös luokissa. Yhdessä tekemisen merkeissä viikon 39 aikana painettiin suurelle keltaiselle lakanakankaalle rauhan puu, jonka runko muodostui opettajien, koulunkäynnin ohjaajien ja muiden koulun aikuisten käsien kuvioista ja lehdet kaikkien oppilaiden käsien kuvioista. Yhteinen rauhan puu oli esillä koulun parvekkeella rauhan puun istutuksen yhteydessä.

”Tänään kasvaa meille ystävyyden puu!” – vuoden 2014 rauhan puun istutustapahtuman ohjelma:
1. Oppilaan puhe parvekkeelta: Inka Tikanmäki, Ville Mattola ja Benjami Savola.
2. Yhteislaulu: "Ystävyyden puu" (musiikki keskusradiosta).
3. Kutsuvieraan, HASA:n edustajan Jussi Wallan puhe.
4. Siirtyminen puiden istutukseen kentälle, jossa jokainen luokka-aste ja pienrymät saivat istuttaa oman puunsa. Luokka-asteittain sovittiin, ketkä oppilaat olivat mukana puun istuttamisessa. Puiden istutus tapahtui kaikilla yhtä aikaa.

Rauhan puun istutus on osa kansainvälisen ENO-verkkokoulun toimintaa. Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu vietti 10-vuotisjuhlaansa rauhanpuiden istuttamisessa. Tapahtuma järjestettiin maailmanlaajuisesti kansainvälisenä rauhan päivänä 22. syyskuuta 2014. Toimintaan on osallistunut tuhansia kouluja ja se on levinnyt 157 maahan, mukaan lukien Israel, Palestiina, Syyria, Iran, Irak ym. Puunistutuspäivä yhdistää koulun ja lähiyhteisön ajattelemaan ympäristön lisäksi rauhan merkitystä kestävään kehitykseen. 10 vuotta sitten, ensimmäisen puunistutuspäivän jälkeen, Wangari Maathai sai Nobelin rauhanpalkinnon puiden istuttamisella.
Yhdistyneet kansakunnat on valinnut rauhan päivän teemaksi ”Kansojen oikeus rauhaan”. Tämä oli YK:n yleiskokouksen julistus 30 vuotta sitten. Jos seurataan uutisia Euroopasta ja maailmalta, ei teema voisi olla yhtään ajankohtaisempi. Kestävä kehitys ja ihmisten perusoikeudet ja vapaus riippuvat rauhasta ja turvallisuudesta. Ihmiset kärsivät sodasta ja väkivallasta ympäri maailmaa. Koulutus on tärkeää, sillä se yhdistää kansakuntia ja tuo ihmiset yhteen. Se auttaa rakentamaan rauhan kulttuuria. Koulut ovat istuttaneet jo lähes 17 miljoonaa puuta ENO-verkkokoulussa. Tavoitteena on istuttaa kaikkiaan 100 miljoonaa puuta v. 2017 mennessä, kun Suomi täyttää 100 vuotta.Teemasta lisää netissä:
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/enotreeday/suomeksi
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/enotreeday/home
Luokassa saatiin kuunnella myös teemaan liittyvät laulut "Forest matters" ja "Hi and ho, we plant trees" osoitteessa:
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/enotreeday/arts

- 25.9.2014 vietettiin Eurooppalaisten kielten päivää. Englannin opettaja Anne Salomaa tilasi koulumme englannin oppilaille materiaalia eurooppalaisista kielistä. Euroopan kieliä käsiteltiin englannin ja muiden tuntien yhteydessä ja samalla opittiin sanoja ja sanontoja eri kielistä.
- 3.10.2014 vietettiin koulumme uuden monitoimikentän, Jalmarin kentän vihkiäisiä, joihin osallistuttiin koko koulun voimin. Musiikista vastasivat 6.-luokkien oppilaat opettajien Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen ohjaamina. Juhlapuhujana tapahtumassa oli Suomen pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi. Kentän vihki käyttöön sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki satojen ilmapallojen leijaillessa viemään iloista liikuntaviestiä kentän käyttöönotosta. Juhla päättyi luokkien väliseen leikkimieliseen tuhat suoritusta –sukkulaviestiin, jossa saatiin myös hiki irti – pukeutumiskoodina olikin, että kaikilla, niin oppilailla, henkilökunnalla kuin kutsuvieraillakin olisi urheilullinen asuste vihkiäisissä - verkkareita, tuulipukuja, tennareita, lenkkareita, lippiksiä, pipoja ja fanipaitoja. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua!
- 7.10.2014 5 luokan oppilaat kävivät esiintymässä Vanhus- ja vammaisneuvoston juhlassa seurakuntatalolla musiikinopettajien Annika Mäkelän ja Auli Tuomisen johdolla.
- 10.10.2014 vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven Eräveikkojen järjestämään hirvenmetsästyspäivään eräveikkojen ja opettaja Sanna-Maria Arovainion ohjaamina. Eräveikoista tapahtumaa on ollut usean vuoden ajan ansiokkaasti järjestämässä Risto Jääskeläinen.
- 14.10.2014 opettaja Ritva Korkatti piti aamunavauksen Unicef-kävelyn teemasta.
- Torstaina 16.10.2014 koulumme järjesti klo 9-12 Ronkaalan urheilualueella Unicef-kävelyn, joka auttoi lukuvuonna 2014-2015 Aasian lapsia pääsemään kouluun. Unicef-kävely on koulun yhteinen liikuntatapahtuma ja hyväntekeväisyyspäivä, jossa ideana on liikkua tapahtuman aikana mahdollisimman monta kilometriä tai tehdä muita liikuntasuorituksia ja kerätä tarroja kävelypassiin. Unicef-kävelyssä yhdistyy liikunta, yhdessä tekeminen ja aito auttaminen. Ennen kävelyä oppilaat keräsivät "sponsoreita", jotka tukivat oppilasta lahjoittamalla haluamansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä / suoritusta kohti.

Ennen tapahtumaa luokissa tutustuttiin teemaan mm. perehtymällä aiheeseen liittyviin Unicefin materiaaleihin ja katsomalla siihen liittyviä videoita (https://www.unicef.fi/unicef-kavely/001b0000006cCTX/ ). "Saiman oma koulu" ja Mitä kuuluu Nelia?" -videoissa Axl Smith tutustutti oppilaita koulunkäyntiin Bangladeshissa ja Itä-Timorissa.

Tapahtumamme alkoi Ronkaalan pesiskentällä yhteisellä alkujumpalla, josta vastasivat opettajat Hanna Kippola ja Sanna-Maria Arovainio. Toimintapisteissä tänä lukuvuonna:
• pelattiin Ronkaalan pesiskentällä tuttua norsupalloa tai vaihtoehtoisesti / lisänä juostiin sukkulaviestiä norsupallon kanssa tai ilman
• leikittiin Ronkaalan nurmikentällä ultimatea, jossa luokka jaettiin kahteen ja pehmofrisbeetä heittelemällä täytyi päästä rajatun pelialueen takarajaan niin, että frisbeetä heitetään oppilaalta toiselle, mutta frisbeen kanssa ei saanut liikkua - kaikki muut liikkuivat
• pelattiin urheilukentän korkeushyppypaikan ja juoksuradan kohdalla vilttipalloa, jossa luokka jaettiin neljään osaan, joista muodostui 2 paria joukkueita. Pallo pyrittiin pitämään hallussa kahden joukkueen voimin niin, että se ei kosketa maahan.

Mukana tapahtumassa oli myös koulumme veteraaniopettajia ja tet-harjoittellijoita jakamassa tarroja kävelykierroksilla. Ruokailu tapahtui Jäähallin kahvion tiloissa. Unicef-kävely päättyi Ronkaalan pesiskentälle rehtorin vetämään yhteiseen lopetukseen klo 12. Kaunis kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu tarranjakajille, veteraaniopettajille suuresta työstä tapahtuman hyväksi vuosittain ja samoin koko henkilökunnalle valmistelusta ja yhdessä tekemisestä - ja tietysti reippaille kävelijöille, Martinmäen koulun oppilaille! Koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta, veteraaniopettajat, vanhemmat ja sponsorit tekivät jälleen yhdessä hyvää - kävelemällä kouluja Aasiaan. Unicefin toimittamat kiitokset kävelyn järjestämisestä ja avusta Aasian lapsille välitettiin henkilökunnalle ja opettajille sähköpostitse ja oppilaat saivat luokissa nähdä Axl Smithin ”Kiitos oppilaille” –videon.
Unicef-kävelyn yhteistulos:
• Unicef-kävelyn tuotto oli 3878 euroa. Sillä summalla pääsee esimerkiksi 260 lasta kouluun Laosissa.

- 7.11.2014 koulullamme vieraili kirjailija Markku Karpio kirjaston kutsumana.
- 13.-14.11.2014 kokoontuivat Pohjois-Suomen Unesco-koulujen opettajat, opiskelijat ja oppilaat YTE-projektin puitteissa Haapajärvelle. Polaris-kouluissa valitut Unesco-oppilaat olivat vierailun pääosassa oppilas- ja opiskelijayhteistyön aloittamiseksi. Martinmäen koulun oppilaskunnan hallitus valitsi Unesco-oppilaiksi Liinu Niskasen 5B, Benjami Savolan 5C, Topias Isopahkalan 6A, Inka Jääskeläisen 6B ja Inka Tikanmäen 6C, jotka toimivat oppilasvieraiden isäntinä ja emäntinä tapahtuman aikana.

Polaris-Unesco-tapaamisen ohjelma:
Torstai 13.11.2014
• Haapajärven yläaste: Tervetuloa - haitarimusiikkia Anna Salomaan ja Jennina Salmelan esittämänä.
• Nuorisotalo Stolle: Haapajärven Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston esittely, veivausesitys Konsta Ahola ja musiikkiesitys Burn Out-bändi.
• Honkaniemi: Yhteinen kokous ja palaveri oppilaat, opettajat ja opiskelijat - Unesco-oppilaiden ja opiskelijoiden työskentelyä ja ideointia tulevasta toiminnasta. Muistiot Polaris-kokouksesta ja Unesco-oppilaiden ja opiskelijoiden työskentelystä sekä palkitut työt sivulla: http://yhdessa14.wikispaces.com/Tapaamiset+ja+koulutukset
Perjantai 14.11. 2014
• Haapajärven lukio: Julistekilpailun taidenäyttely ja arviointi.
• Unesco-oppilaiden, -opiskelijoiden ja -opettajien jalkautuminen Haapajärven Unesco-kouluihin.
• Martinmäen koulu: Tulevaisuuden hyvä koulu –räppi 3B-luokan ja opettaja Johanna Saarenpään ohjaamana sekä päätöskahvit.
Mukana Polaris-Unesco-tapaamisessa oli yhteensä 25 opettajaa ja 40 oppilasta / opiskelijaa eri Polaris-kouluista.
Polaris-koulujen yhteistyönä työstettiin Wikispaces-sivusto, jonne ko ottiin vinkkejä, linkkejä ja tietoja järjesteyistä Unesco-tapahtumista ja tapaamisista http://yhdessa14.wikispaces.com/Etusivu

- 20.11.2014 liputettiin ja vietettiin Lapsen oikeuksien päivää, jonka yhteydessä järjestettiin Hyvä elämä-julistekilpailun palkintojen jako koulun salissa. 3.-luokan oppilaat esiintyivät tilaisuudessa räppiesityksellään. 0-3.-luokkien sarjan voittaja oli koulumme oppilaiden Jenny Niemelän ja Eveliina Siltaniemen työ, josta painettiin myös juliste. Sarjassa 4.-6.-luokat toiseksi sijoittuivat koulumme oppilaat Krista Kärkkäinen, Joanna Autio ja Iida Leppänen ja kolmanneksi Emmi Niskanen, joiden töistä painettiin kortit.

Lasten oikeudet täyttivät 25 vuotta. Lapsen oikeuksien 25-juhlavuoden kunniaksi Haapajärvellä järjestettiin Lapsiasiain neuvoston toimesta kulttuuritalon teatterisalissa Lapsen hyvä elämä-paneeli, jossa Haapajärven Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston edustajat kyselivät päättäjiltä lapsia ja nuoria askarruttavista asioista. Siihen liittyen Martinmäen oppilaat miettivät etukäteen opettajien johdolla kysymyksiä päättäjille - mitä he haluaisivat kysyä tai mikä heitä askarrutti. Nuoriso-ohjaaja Miika Niskala keräsi kaikki kysymykset ylä- ja alakouluilta sekä nuorisovaltuustolta ja jakoi ne kysyttäväksi lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston edustajille.
Mitä vastaavat päättäjät, kun lapsi kysyy? Kuullaanko lapsen ääntä? Mitä lapset ajattelevat oman kotipaikkakuntansa elämästä? Millaisia toiveita ja unelmia hellä on? Lapset ja nuoret pohtivat ja laativat kysymyksiä kaupungin luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Niitä esitettiin paneelissa paikalle tulleille päättäjille ja vastuunkantajille.

YK:n Lapsen oikeuksissa, jotka Suomikin on allekirjoittanut, muistutetaan
Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

Tämä ja monet muut lapsen oikeuksien pykälät ovat haastamassa meitä aikuisia huolehtimaan, että lapsen ääni, lapsen mielipiteet tulevat kuulluksi. Illan aikana päättäjät saivat vastata lasten elämän ja oman paikkakunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa olivat esittämässä kysymyksiä oppilaskunnan hallituksen jäsenet Benjami Savola, Ville Mattola, Inka Tikanmäki, Inka Jääskläinen ja Topias Isopahkala. Tilaisuuden yhteydessä oli myös näyttely luokittain valituista Hyvä elämä -töistä.

- 27.11.2014 osallistuimme Haapajärven urkujuhlien koululaiskonserttiin.
- 5.12.2014 juhlistimme Suomen itsenäisyyspäivää nostamalla lipun koulun pihalla ja osallistumalla 6.-luokan oppilaiden sanoin, lauluin ja kuvin valmistamaan itsenäisyyspäiväjuhlaan opettajiensa Markku Aitto-ojan, Marko Niinikosken ja Sanna-Maria Arovainion ohjaamina.
- 11.12.2014 osallistuimme pienryhmien järjestämään Lucian päivän aamuavaukseen koulun salissa.
- 18.12.2014 koulumme 1.-luokan sekä 3.- ja 5.-luokan oppilaat järjestivät opettajiensa sekä musiikinopettajien ohjaamina Martinmäen koulun joulujuhlan, joka pidettiin kirkossa iltajuhlana.

KEVÄTLUKUKAUSI 2015

- 8.1.2015 osallistuttiin Haapajärven seurakunnan järjestämään virsivisa-tapahtumaan kirkossa.
- 12.1.2015 avattiin Tulevaisuuden hyvä koulu –näyttely kirjastossa. Näyttelyssä olivat esillä kaikkien peruskoululaisten luokittain yhdessä tekemät hyvä koulu –työt. Näyttely oli avoinna helmikuun loppuun saakka.
- 29.1.2015 vierailivat koulullamme Duusonien Jarppi ja HP KiVa-koulutoiminnan ja reilun kaveruuden merkeissä Lakeuden talviklassikko –tapahtuman yhteydessä. Salissa pidetyssä yhteistilaisuudessa oppilaat kuulivat painavia sanoja kiusaamista vastaan ja kaveruuden merkityksestä moniin asioihin. Meidän luokassa ei kiusata –julisteet saatiin kaikkiin luokkiin Duusonien nimmareilla ja oppilaiden allekirjoituksilla täydennettynä.

Haapajärven Tiivi-areenalla pelattiin torstai-iltana 29.1.2015 järjestyksessään viides Lakeuden talviklassikko-ottelu - Martinmäen koulu vastaan Kyösti Kallion koulu. Ottelua viihdyttämässä ja vauhdittamassa olivat myös Jarppi ja HP. He esiintyivät, pelasivat ottelussa ja jakoivat nimikirjoituksia.

Tilaisuuden järjestämiseksi koulumme 5.- ja 6.-luokkalaiset kiersivät tammikuun aikana haapajärvisissä yrityksissä myymässä kannatusmainoksia, jotka julkaistiin Selänne-lehdessä lauantaina 24.1.2015. Koulun vanhempainyhdistyksen johtokunta osallistui ansiokkaasti mainosten myyntiin ja toimi tapahtuman primus moottorina. Tilaisuudesta saatu tuotto käytettiin 5.- ja 6.-luokkien luokkaretkien hyväksi.

- 12.2.2015 osallistuivat 5.-luokkien vapaaehtoiset oppilaat LC Kantapuhto Ladyjen järjestämään perinteiseen ystävänpäiväjuhlaan opettajien Auli Tuomisen, Annika Mäkelän ja Tarja Olkkosen ohjaamina.
- 24.-25.2.2015 järjestettiin koulun yhteiset hiihtopäivät Someron maastossa opettaja Marita Seppälän organisoimana. Mukana tapahtuman järjestämisessä ja toimintapisteiden ohjaajina olivat Haapajärven Kiilojen nuoret kilpahiihtäjät, jotka innostivat oppilaita mukaan eri pisteissä. Hiihtotekniikkaa opeteltiin harjoitteiden ja leikkien avulla – ja hiihdon iloa ja vauhtia riitti!
- 27.3.2015 osallistuimme maailmanlaajuiseen Earth Hour-tapahtumaan sammuttamalla valot luokista tunnin ajaksi.
- 9.4.2015 opettaja Tarja Olkkonen osallistui Oulussa pidettyyn Polaris-kokoukseen OSYK:n järjestämänä. Tapaamisessa ideoitiin edelleen yhteisen projektin YTE II - Yhdessä tekemään -jatkoa lukuvuodelle 2015-16.
- 14.4.2015 koulumme 6.-luokkalaiset osallistuivat Yrityskylä- tilaisuuteen Oulussa opettajiensa Markku Aitto-ojan, Marko Niinikosken ja Sanna-Maria Arovainion ohjaamina. Teemaa käsiteltiin laajasti myös monipuolisen materiaalin avulla kevätlukukauden 2015 aikana luokissa.
- Huhti-toukokuussa osallistuimme valtakunnalliseen, Nuoren Suomen organisoimaan Liikuntaseikkailuun, jossa päästiin liikkuen ja rasteja keräten matkaamaan virtuaalisesti eri puolilla maailmaa ja oppimaan samalla uusia asioita eri maista ja kulttuureista.
- Huhtikuussa esikoululaiset matkasivat uimareissuille Nivalan ja Pyhäjärven uimahalleihin ja kävivät tutustumassa samalla paikkakunnilla oleviin taidenäyttelyihin.
- 23.4.2015 kolmosluokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan järjestämään 10-tapahtumaan seurakuntatalossa.
- 25.4.2015 järjestettiin Martinmäen koulun Kevätkarkelot koululla. Ohjelmassa oli jälleen mm. oppilaiden taitojen esittelyä Talent-kilpailussa. Kuudesluokkalaisten suunnittelema kummitusvintti, temppurata sekä muut toimintapisteet kokosivat osallistujia runsaasti. Suuren yleisön karkeloissa kokosivat jälleen 6.-luokkien käsikirjoittamat, näyttelemät ja ohjaamat elokuvat. Oppilaiden kasvava vastuu karkeloiden järjestämisessä näkyi myös eri toimintapisteiden työtehtävissä, mm. kahvion ja ruletin pyörittämisessä, joista vastasivat 5.- ja 6.-luokkien oppilaat.
- 30.4.2015 pienryhmien oppilaat järjestivät opettajiensa johdolla Mainiot hahmot –äänestyksen ja samalla vaalikeräyksen Nepalin lasten hyväksi Unicefin kautta. Keräys tuotti yhteensä 50,95 euroa.
- 19.5.2015 koulumme 5.-luokkalaiset osallistuivat 4H:n yhdessä muiden järjestöjen kanssa organisoimaan metsäpäivään Peuranpolulla opettajiensa Roosa Tuomisen, Timo Karvosen ja Tarja Olkkosen ohjaamina.
- 27.5.2015 vietettiin Taitojen päivä, jossa saatiin tutustua oppilaiden eri taitoihin koulun käytävien varrella, esimerkiksi tilata vitsin, kuunnella sellon tai haitarin soittoa tai ihmetellä taikatemppuja. Oppilaiden Kevätkarkeloissa esittämiä upeita Talent -esityksiä nähtiin myös koulun salissa. Iltapäivällä 5. ja 6. luokan oppilaat polskivat Wibit- vesitemppuradalla uimahallissa.
- 28.5.2015 järjestettiin perinteinen mäkiautokisa, jossa käytiin jännittävä kilpailu nopeimman ja kauneimman auton tittelistä. Mäkiautokerhon ohjasi kevään aikana opettaja Timo Karvonen. Oppilaskunnan hallitus toimi tuomarina kauneimman auton valinnassa.
- 29.5.2015 vietettiin 6.-luokkalaisten potkiaisia 5.-6.-luokan musiikinopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden järjestäminä. Kuudesluokkalaiset esiintyivät juhlassa laulujen myötä. Viidesluokkalaiset esiintyivät juhlassa lauluillaan ja puheella, ja jakoivat diplomit 6.-luokkalaisille. Samalla julkistettiin koulun hymytyttö ja –poika.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä