Kerhotoiminta

Kerhotoiminta 2018-19

K.J.Ståhlbergin koululla järjestetään kerhotoimintaa 4 tuntia viikossa. Kerhotoiminnalla on ollut merkittävä osa koulumme kehittämisessä. Koulupäivän päätyttyä turvallinen, virikkeitä antava ja energiaa purkava kerhotoiminta tukee ja täydentää varsinaista perusopetusta. Toimintaan osallistuminen on oppilaille maksutonta.

Kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Pyrkimyksenä on myös, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus ainakin yhteen esim. liikunnalliseen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.

Sählykerhoa vetää rehtori Jari Saaranen.

1.-2.lk sählykerho ma klo 16-17
3.-4.lk sählykerho pe klo 14-15
5.-6.lk sählykerho ke klo 16-17

Keväisin järjestetään mäkiautokerho 5.-6.luokille. Opettajana Timo Karvonen.
Musiikkikerhoa vetävät Annika Mäkelä ja Auli Tuominen.