Varhaiskasvatus

Esipuhe

Esipuhe

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Haapajärven varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, lapsen ja koko perheen parhaaksi. Lasten ja huoltajien osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa sekä varhaiskasvatuspalveluiden arvioimisessa on tärkeää ja sitä kehitetään edelleen. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä lapsen huoltajien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, ja kaikki hoitopaikat tekevät toimintasuunnitelmansa huomioiden myös lasten Vasuissa nousseet tarpeet ja toiveet. Vasuja arvioidaan säännöllisesti, ja näin varmistetaan lapsikohtaisten tavoitteiden toteutuminen.

Tämä Haapajärven varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa toimii kaikkien hoitopaikkojen toimintaa ohjaavana ja suuntaavana, ryhmien kasvatuskäsityksiä kokoavana ja yhtenäistävänä asiakirjana. Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toimintaa lapsi- ja perhelähtöisemmäksi sekä korostaa kaikkien lapsen lähipiirissä olevien aikuisten yhteistyön tärkeyttä.

Lapsella on oikeus leikkiä, ja leikin kautta kasvaa ja oppia. Tuntea iloa ja mielihyvää, tutustua ympäröivään maailmaan, luoda omia ystävyyssuhteitaan ja muodostaa merkityksiä kokemastaan. Aikuisen tehtävä on varmistaa, että lapsi viihtyy, oppii ja kehittyy myönteisessä, kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä – niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa.

Melkein meidän pihasta alkaa suuri maailma:

metsä pilvenkorkuinen, lampi meren laajuinen,

pihapolku koivikossa pian häipyy kadoksiin,

kaarnavene lammikossa, kelluu näkymättömiin.

Ollaan kaikki yhdessä tukena ja oppaina lapsen matkalla maailmaan!
Haapajärvellä 31.5.2019 Minna Hattunen, varhaiskasvatuksen johtaja
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä