2016-2017

Martinmäen koulun UNESCO-koulutoiminta ja kansainvälisyys lukuvuonna 2016-2017

Rauha kasvaa – Yhdessä TEkemällä Suomi 100-hengessä

- Martinmäen koulun UNESCO-koulutoiminta ja kansainvälisyys lukuvuonna 2016-2017

Martinmäen koulun Unesco-koulutoiminnan keskeiset teemat lukuvuonna 2016-2017 olivat

 • lasten näkökulman huomioon ottaminen
 • oppilaiden osallisuus ja demokratian kehittäminen
 • yhteisvastuullisuus
 • KiVa-koulutoiminta
 • yhteistyö ja verkostoituminen
 • suvaitsevaisuus
 • rauhankasvatus ja
 • kestävä kehitys.

Oppilaiden näkökulman vahvistaminen ja osallisuus, yhteisvastuullisuus ja vapaaehtoisuus sekä globaali hyväntekeväisyys näkyivät vahvasti vuoden toiminnassa sekä niin liikunnan kuin kulttuurin tapahtumissakin.

Lukuvuosi 2016-2017 oli myös uuden opetussuunnitelman käyttöönottovuosi, jonka myötä tapahtui monia muutoksia mm. oppiaineissa ja ryhmäjaoissa sekä esimerkiksi uuden monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen myötä. Lukuvuoden monialaisen oppimiskokonaisuuden teema oli hyvinvointi, jota toteutettiin pitkän yhteisen ideoinnin ja prosessin myötä yhteisenä, luokka-aste ja ainerajat rikkovana, yhdessä tekemistä edistävänä kokonaisuutena.

Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-yhteistyö jatkui uuden YTE-hankkeen ”Rauha kasvaa” myötä (YTE - yhdessä toimiminen, tekeminen, oleminen ja eläminen - suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen). Polaris-yhteistyö toimi sosiaalisen median (facebook) ryhmän kautta ja yhteisissä kokouksissa Oulun normaalikoululla syksyllä ja Kemin Kivikon koululla keväällä. Hankkeeseen saatiin OPH:n avustusta keväällä 2015 ja hanke päättyi kevääseen 2017. Rauhan teema kytkeytyi suoraan YK:n kestävän kehityksen agendan 2030 tavoitteisiin. Rauha kasvaa -hankkeen kokonaisteema oli rauha. Muita hankkeen keskeisiä teemoja olivat kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus. Kuluneena lukuvuonna teemaa toteutettiin vaikuttamisen ja yhteistyön näkökulmasta mm. istuttamalla rauhan puu syksyllä 2016 ja omenapuupuisto yhteistyössä Haapajärven seurakunnan kanssa keväällä 2017.

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen näkyi edelleen vahvasti koulumme toiminnassa lukuvuonna 2016-17. Oppilaat ideoivat ja ottivat kantaa oppilaskunnan hallituksen kokouksissa mm. Liikkuva koulu-toimintaan ja eri hankehakuihin ja oppilaskunnan hallituksen edustajat osallistuivat Haapajärven Lasten Parlamentin kokouksiin. Koulumme hankkeista perusopetuksen yhteinen TVIIT (toimintaympäristön virikkeellisyyden kehittäminen) päättyi lukukauden 2016 loppuun ja alakoulujen yhteinen Innostu kielistä! -hanke alkoi vuoden 2017 alusta. Koulun toiminta avautui edelleen eri suuntiin ja yhteistyö eri tahojen välillä jatkui. Alkava juhlavuosi Suomi 100 näkyi myös sekä koulumme että koululaitoksemme yhteisissä tapahtumissa.

Kansainvälisyyskasvatus on osa Martinmäen koulun arkitoimintaa ja näkyy monin tavoin mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien vietossa. Sitä edellyttää myös kansainvälistyvä oppilasaines. Vierailijat, mm. vaihto-oppilaat tuovat samoin vuosittain terveisiä ja tietoa eri maista ja kulttuureista. Lisäksi koulutyössä otetaan huomioon paikkakunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman koulun kansainvälisyys.

SYYSLUKUKAUSI 2016

- 19.8.2016 julistettiin Martinmäen kouluun koulurauha keskusradion kautta 3A-luokan oppilaiden Aatos Mehtälän, Amelie Nevalaisen, Juuso Tuuran ja Minea Karjalahden toimesta opettaja Tarja Olkkosen ohjaamana.

Koulurauhan julistuksen teemana oli jokainen on arvokas. Koulurauhan julistaminen on valtakunnallinen tapahtuma, ja se julistettiin Martinmäellä nyt seitsemättä kertaa, ja Suomessa jo 26. kerran. Koulurauhan julistukseen liittyi myös koulun yhteinen toiminnallinen aktiviteetti, jossa jokainen martinmäkinen piirsi oman kämmenensä värilliselle paperille, kirjoitti kämmenen kuvaan oman nimensä ja kirjoitti tai piirsi jonkin itselle tärkeä asian ja leikkasi kuvan irti. Jokainen luokka ja henkilökunta tekivät käsien kuvista luokan oveen tai sopivalle katsomalleen paikalle esimerkiksi sydämen, puun tai muun vastaavan. Ne toimivat samalla sitoutumisena, omina kädenjälkinä koulurauhaan. Nämä taideteokset muistuttivat meitä koulurauhasta, sen tärkeydestä ja teemasta - jokainen on arvokas.

- 26.8.2016 koulullamme vieraili Pietikäisen perheessä 4H-vaihto-oppilaana ollut Caitlyn Krueger Minnesotasta, Amerikasta. Hän kertoi itsestään ja kotiseudustaan vieraillessaan eri luokkien tunneilla.

- Viikolla 36 koululla kerättiin yhteistyössä puolukoita keittiön tarpeisiin.

- 6.-7.9.2017 opettaja Tarja Olkkonen osallistui Suomen Unesco-koulujen yhteiseen seminaariin Helsingissä yhdessä yläkoulun edustajien Kaija Kiviojan ja Helena Rovion kanssa.

- 7.9.2017 0.-3.-luokkalaiset osallistuivat Kajaanin kaupunginteatterin teatteriesitykseen Herra Hakkarainen harrastaa kulttuuritalon teatterisalissa.

- 13.9.2016 opettaja Sirpa Karvonen piti aamunavauksen Nälkäpäivä -keräyksen teemasta.

- 20.9.2016 opettaja Marjaana Isopahkala piti yhdessä luokkansa 4C:n oppilaiden kanssa aamunavauksen Rauhan puu -teemasta.

Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu on levinnyt jo yli 150 maahan ja kouluja on mukana lähes 10 000. ENO-verkkokoulu käynnisti kampanjan, jonka tavoitteena on istuttaa 100 miljoonaa puuta v. 2017 mennessä, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Puunistutuspäiviä pidetään toukokuussa ja syyskuussa. Rauhan puu -tapahtuman teemana oli syksyllä 2016 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

- 22.9. koulutettiin oppilaista uusia välkkäriohjaajia välituntileikkeihin.

- Syyslukukaudella 2016 teimme yhteistyötä rauhan puun istutuksessa yläkoulun kanssa ja istutimme 29.9.2017 osana hyvinvointiviikkoa yhdessä yläkoulun valmistavan opetuksen ja muiden oppilaiden kanssa rauhan puun - päärynäpuun - yläasteen takapihalle. Puun istutuspuheen pitivät Martinmäen ja yläkoulun oppilaskuntien edustajat. Kutsuvieraan puheen piti SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Tiina Toivo. Martinmäen oppilaat lauloivat tilaisuudessa laulun ”Kaikki mukaan”.

Rauhan puiden istutus on Martinmäen koululla jo perinne, jota on tehty jo 10 vuotta. Rauhan puu oli myös osa koulumme Pohjois-Suomen Unesco-koulujen YTE II (yhdessä tekemään) – Rauha kasvaa -hanketta:

 • Hanke jatkoi koulujen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä Pohjois-Suomen alueella. Painopisteenä hankkeessa oli kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus.
 • Rauhan teemaa opiskeltiin ilmiöoppimisen avulla – uuden OPS2016 laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien mukaisesti. Erilaisen yhdessä tekemisen tapojen avulla ideoimme, pohdimme, toimimme ja opimme, kuinka edistämme rauhaa omissa yhteisöissämme.

- Viikolla 39 toteutettiin koulullamme uuden OPS:n mukaista monialaista oppimiskokonaisuutta viettämällä hyvinvointiviikkoa. Viikon aikana luokat oli jaettu yhteistyöryhmiin, joissa teemaan perehdyttiin eri tavoin ja aktiviteetein - isot ja pienet yhdessä. Maanantain teemana oli ruoka, tiistain teemana uni ja lepo, keskiviikon teema oli terveys ja hygienia, torstaina aiheena olivat hyvät ihmissuhteet ja vuorovaikutus sekä perjantaina liikunta Unicef-kävelyn merkeissä.

- 28.9.2016 oppilaskunnan hallituksen jäsenet Jenni Järvenpää ja Tuuli Isopahkala pitivät Unicef-kävelyn aamunavauksen. Aamunavaus, Unicefin videot sekä perjantain Unicef-kävely antoivat viikon hyvinvoinnin teemaan maailmanlaajuisen ulottuvuuden.

- 30.9.2016 vietettiin koulullamme Kodin ja koulun päivää kuudetta kertaa Unicef-kävelyn merkeissä. Huoltajat oli kutsuttu osallistumaan kävelyyn, jossa mukana oli satoja huoltajia. Päivä koettiin antoisaksi ja onnistuneeksi sekä opettajien, oppilaiden että huoltajien näkökulmasta.

- 30.9.2016 kävelimme yhdessä huoltajien kanssa klo 9-12 Ronkaalan urheilualueella Unicef-kävelyn, joka auttoi lukuvuonna 2016-2017 Afrikan lapsia pääsemään kouluun.

Unicef-kävely on koulun yhteinen liikuntatapahtuma ja hyväntekeväisyyspäivä, jossa ideana on liikkua tapahtuman aikana mahdollisimman monta kilometriä tai tehdä muita liikuntasuorituksia ja kerätä tarroja kävelypassiin. Unicef-kävelyssä yhdistyy liikunta, yhdessä tekeminen ja aito auttaminen. Ennen kävelyä oppilaat keräsivät "sponsoreita", jotka tukivat oppilasta lahjoittamalla haluamansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä / suoritusta kohti. Luokissa tutustuttiin teemaan katsomalla video” Abu haluaa presidentiksi” ja lisäksi luokissa oli käytettävissä Unicef-kävelyn toimintavihkosen tehtäviä.

Yhdessä kävelijät, sponsorit ja UNICEF auttavat lapsia 13 Afrikan maassa saamaan laadukasta peruskoulutusta. UNICEF-kävelyjen tuella kunnostetaan kouluja, koulutetaan opettajia ja hankitaan koulutarvikkeita. Työ tuottaa myös tulosta: 30 miljoonaa lasta Afrikassa on saatu lapsiystävällisiin kouluihin sitten vuoden 2005.

Tapahtumamme alkoi Ronkaalan pesiskentällä yhteisellä alkujumpalla, josta vastasi opettaja Arto Bäckman yhdessä 4A-luokan kanssa. Kävelyreittinä oli pesiskenttä - rantapolku - urheilukenttä, josta tuli reipas kilometri / kierros. Ruokailu tapahtui Ronkaalan pesiskentällä. Toiveena oli enemmän kävelyä, joten toimintapisteitä oli kaksi, leikkipiste ja EMIT-rata. Päivä päättyi yhteiseen, rehtorin vetämään päätökseen.

Mukana tapahtumassa oli huoltajia osana Kodin ja koulun päivää jakamassa tarroja kävelykierroksilla. Kaunis kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu koko henkilökunnalle valmistelusta ja yhdessä tekemisestä, huoltajille - ja tietysti reippaille kävelijöille, Martinmäen koulun oppilaille! Koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta, vanhemmat ja sponsorit tekivät jälleen yhdessä hyvää - kävelemällä kouluja Afrikkaan. Unicefin toimittamat kiitokset kävelyn järjestämisestä ja avusta Afrikan lapsille välitettiin syksyn aikana henkilökunnalle ja opettajille, oppilaille ja huoltajille.

Unicef-kävelyn yhteistulos lukuvuonna 2016-2017:

 • Koulumme keräsi kävelyn avulla 3279,76 euroa. Tällä summalla UNICEF turvaa 252 lapsen vuoden koulunkäynnin Madagaskarilla, tai hankkii esimerkiksi kouluvihot ja kynät peräti 8199 lapselle.

- 4.10.2016 2A ja 4C-luokkien oppilaat kävivät esiintymässä Vanhus- ja vammaisneuvoston juhlassa seurakuntatalolla opettajiensa Ulla Savolan ja Marjaana Isopahkalan johdolla.

- 7.10.2016 vapaaehtoiset 6.-luokkalaiset osallistuivat Haapajärven Eräveikkojen järjestämään hirvenmetsästyspäivään eräveikkojen ja opettaja Jenni Halosen ohjaamina. Eräveikoista tapahtumaa on ollut usean vuoden ajan ansiokkaasti järjestämässä Risto Jääskeläinen.

- 11.-12.10.2016 koulumme oppilaskunnan hallituksen edustajat Kaisla Isopahkala, Jenni Järvenpää, Joel Katainen ja Kai Korkeakoski osallistuivat Polaris-Unesco -koulujen yhteistapaamiseen Oulun normaalikoululla yhdessä yläkoulun edustajien ja opettajien kanssa opettajien Annika Mäkelän ja Tarja Olkkosen ohjaamina.

- 4.11.2016 koulullamme vieraili 3.-luokissa kuvittaja Noora Katto osana kirjaston ja kulttuuripalveluiden Kuvituskapsäkki-hanketta. Oppilaat saivat oppitunnin satujen ja kuvitusten parissa ja saivat luoda oman satuhahmonsa.

- 11.11.2016 vietimme koululla naamiaisia Nenäpäivän merkeissä.

- 24.11.2016 osallistuimme adventin aamunavaukseen salissa.

- 24.11.2016 osallistuimme Haapajärven urkujuhlien koululaiskonserttiin kirkossa.

- 29.11.2016 Haapajärven lukion 1.-vuosikurssin kehityspsykologian ryhmä vieraili ekaluokkalaisten vieraina koulullamme. Ekaluokkalaiset kävivät vastavierailulla lukiolla 4.5.2017 askartelemassa Suomen lippuja Suomi 100-hengessä ja osallistuivat myös lukion Suomi 100-juhlaan 12.5.2017 opettajiensa ohjaamina.

- 30.11.2016 pääsivät 4.-luokat retkelle SuperParkiin osana lukukauden loppuun asti jatkuvaa TVIIT-hanketta.

- 2.12.2016 vietimme 6.-luokkalaisten järjestämää itsenäisyyspäivän juhlaa opettajiensa Markku Aitto-ojan, Marko Niinikosken ja Jenni Halosen sekä musiikinopettajien ohjaamina.

- 12.12.2016 koulumme luokkia osallistui Haapajärven seurakunnan järjestämään joulupolkuun Pikkupappilassa.

- 15.12.2016 koulumme 1.-luokan sekä 3.- ja 5.-luokan oppilaat järjestivät opettajiensa sekä musiikinopettajien ohjaamina Martinmäen koulun joulujuhlan monitoimitalolla iltajuhlana.


KEVÄTLUKUKAUSI 2017

Kevätlukukaudella aloitettiin koulullamme yhdessä Haapajärven muiden alakoulujen kanssa Innostu kielistä! -hanke, jossa ideoitiin ja suunniteltiin kielirikasteisuuden toimintamalleja alakouluun ja työstettiin yhdessä koulumme oma kielirikasteisen opetuksen ja kasvatuksen toimintasuunnitelma. Mukana hankkeessa ja koulutuksessa oli iso joukko koulumme opettajia.

- 24.1.2017 koulullamme vierailivat suositut tubettajat, Arttu Lindeman ja Jaakko Parkkali osana Lakeuden Talviklassikko jääkiekko-ottelua, jossa jälleen kohtasivat Martinmäen ja Nivalan Kyösti Kallion koulun oppilaista kootut joukkueet. Oppilaat saivat tehdä etukäteen vieraille kysymyksiä, joita kyseltiin heiltä salissa koulun yhteisessä tilaisuudessa. Vieraat olivat todella odotettuja ja kertoivat kokemuksiaan ja antoivat positiivista, iloista mallia ja esimerkkiä nuorista nettimaailmassa.

- 1.2.2017 koulumme 3.-6.-luokkalaiset saivat osallistua valtakunnallisiin Lumipäiviin Somerossa, jotka järjestettiin Haapajärvellä ensimmäistä kertaa. Opettaja Marita Seppälän organisoimat ja yhdessä työryhmän sekä Haapajärven hiihtojaoston nuorten hiihtäjien kanssa toteutetut päivät kannustivat ja innostivat oppilaita suksille erilaisin leikein, pelein, toimintapistein ja harjoittein. Tapahtuma sai suuren suosion oppilaiden keskuudessa.

- 3.2.2017 laulettiin ja kisattiin koulumme oma virsivisa 3.- ja 4.-luokan opettajien ja Annika Mäkelä ohjaamina. Kisa jatkui paikkakuntakohtaisena seurakuntatalolla 16.2.2017, jonne koulultamme valittiin parhaiten koulukisassa menestyneet. Virsivisa on yksi monista Haapajärven seurakunnan kanssa toteutettavista yhteisistä tapahtumista, jossa innostetaan oppilaita opiskelemaan ja oppimaan virsiä – ja jatkamaan virsilauluperinnettä.

- 17.2.2017 koulumme 6.-luokkalaiset osallistuivat yhdessä opettajiensa kanssa Anssi Tikanmäen maisemakuvia Suomesta -juhlakonserttiin kulttuuritalon teatterisalissa. Konsertti oli yksi Suomi 100 ja Haapajärvi 40 -vuoden juhlatapahtumista.

- 23.2.2017 koulumme oppilaista koottu joukkue osallistui Pohjois-Suomen koulujen sählyturnaukseen.

- 1.3.2017 koulumme 6.-luokkalaiset vierailivat Oulun Yrityskylässä opettajiensa ohjaamina. Teemaa käsiteltiin laajasti myös monipuolisen materiaalin avulla kevätlukukauden 2016 aikana luokissa.

- 16.3.2017 koulullamme esiintyi Pentti Rasinkangas kahdessa konsertissa 0-3 ja 4-6-luokkalaisille.

- 28.3.2017 4A-luokan oppilaat pitivät aamunavauksen teemasta: ”Pienillä teoilla on suuri merkitys.”

- Kakkosluokkalaiset kävivät uintiretkellä Pyhäjärven uimahallissa huhtikuussa ja vierailivat samalla Pyhäjärven kirjastossa.

- 4.-5.4.2017 opettajat Johanna Saarenpää ja Tarja Olkkonen osallistuivat yhdessä yläasteen Helena Rovion, Kaija Kiviojan ja Jari Nahkasen kanssa Polaris-Unesco-koulujen tapaamiseen Kemin Kivikon koulun järjestämänä. Kokouksessa ideoitiin alkuun uusi hanke, YTE III Elävät koulut.

- 13.4.2017 osallistuimme salissa yhteiseen pääsiäisen aamunavaukseen, jossa 3.-luokan oppilaat esiintyivät opettajiensa ja musiikinopettaja Annika Mäkelän johdolla. Mika Katajamäki Haapajärven seurakunnasta piti aamunavauksen hartauden.

- Huhti-toukokuussa osallistuimme valtakunnalliseen, Nuoren Suomen organisoimaan Liikuntaseikkailuun, jossa päästiin liikkuen ja rasteja keräten matkaamaan virtuaalisesti eri puolilla maailmaa ja oppimaan samalla uusia asioita eri maista ja kulttuureista.

- Viikolla 16 vietettiin lukuviikkoa, jonka aikana Haapajärven kirjasto kutsui 0-2 -luokkalaiset sanataidetuokioihin kirjastolle.

- 20.4.2017 kolmosluokkalaiset osallistuivat Haapajärven seurakunnan järjestämään 10-tapahtumaan ja Jouko Mäki-Lohiluoman konserttiin seurakuntatalossa.

- 22.4.2017 järjestettiin Martinmäen koulun Kevätkarkelot koululla. Ohjelmassa oli jälleen mm. oppilaiden taitojen esittelyä Talent-kilpailussa. Kuudesluokkalaisten suunnittelema kummitusvintti, temppurata sekä muut toimintapisteet kokosivat osallistujia runsaasti. Suuren yleisön karkeloissa kokosivat 6.-luokkien käsikirjoittamat, näyttelemät ja ohjaamat elokuvat. Oppilaiden kasvava vastuu karkeloiden järjestämisessä näkyi myös eri toimintapisteiden työtehtävissä, mm. kahvion ja ruletin pyörittämisessä.

- 27.4. saimme vieraita, opettajia ja oppilaita yläkoulun ystävyyskoulusta Belomorskista Venäjältä. Esittelimme vieraille ja heitä opastaneille haapajärvisille venäjän opiskelijoille Martinmäen koulua ja vierailimme luokissa, jossa oppilaat muistivat heitä mm. pienillä itsetehdyillä lahjoilla ja lauluilla. Erinomaisena tulkkina vieraillemme toimi koulumme oppilas Oksana Turpeinen.

- Esikoululaiset ja ekaluokkalaiset kävivät uimassa Pyhäjärven uimahallissa toukokuussa ja vierailivat samalla Pyhäjärven kirjastossa ja eskarit myös leikkipuistossa.

- 10.5.2017 järjestettiin kaikkien Haapajärven koulujen yhteinen Unelmien liikuntapäivä -tapahtuma Ronkaalassa. Päivässä pääsi tutustumaan eri lajeihin toimintapisteiden ja leikkien avulla. Päivä päättyi yhteiseen kaikkien Haapajärven peruskoululaisten muodostamaan Suomen lippu -muodostelmaan Ronkaalan pesiskentällä.

- 18.5.2017 koulumme musiikkikerholaiset osallistuivat Nivalassa järjestettyihin laulujuhliin yhdessä kerhon opettajien Auli Tuomisen ja Annika Mäkelän kanssa.

- Esikoulun väki aloitti Suomi 100-teemaa kevään aikana mm. seuraavasti:

 • Tutustuttiin suomalaisiin kansansatuihin.
 • 4.2017 veteraanipäivänä vietiin 100 laminoitua Suomen lippua Tykkipuiston tykkeihin roikkumaan. Kotiseutuneuvos Juha Eronen vieraili myös tilaisuudessa.
 • 6.2017 vietettiin eskareiden kevätlaulajaiset, joiden laulut kysyttiin isovanhemmilta, vanhemmilta sekä lapsilta - ja näin saatiin kolmen sukupolven mielipiteet esiin.

- 22.5.2017 koulumme 1. ja 3.-luokkalaiset istuttivat toisena maailmanlaajuisena puunistutuspäivänä, luonnon monimuotoisuuden päivänä kummioppilasryhminä omenapuupuiston seurakuntatalon vierelle. Oppilaat lauloivat myös laulun: ”On Suomi meidän maamme.”

Haapajärven seurakunnan tiedotteen mukaan:
”Vaikka huomenna tulisi maailmanloppu, istutan tänään omenapuun”, väitetään Martti Lutherin sanoneen. Oli väite historiallisesti totta ei, omenapuu kuvastaa kuitenkin aina tulevaisuudenuskoa ja toivoa. Suomen satavuotisjuhlien ja Armoa 2017 -reformaation merkkivuoden kunniaksi istutetaankin maanantaina 22.5. kokonainen omenapuupuisto seurakuntatalon taakse. Toistakymmentä omenapuuta jäävät siten pitkäaikaiseksi muistoksi kahdesta suuresta juhlavuodesta. Samalla voimme juhlistaa myös 40 vuotta täyttävää Haapajärven kaupunkia. Omenapuupuiden antimet ovat aikanaan kaikkien haapajärvisten vapaasti käytettävissä. Tulevaisuudenuskoa tuovat myös lapset. Niinpä omenapuupuiston istuttajiksi on kutsuttu Martinmäen koululaisia. Osan istutettavista puista lahjoittavat Haapajärven Lions Clubit, jotka ovat hankkineet puistoon myös penkin.”

- 23.5.2017 koulumme 5.-luokkaiset retkeilivät Peuranpolulla 4H:n järjestämän ohjelman mukaan.

- 26.5.2017 vietettiin Taitojen päivää, jossa saatiin tutustua oppilaiden eri taitoihin koulun käytävien varrella. Oppilaiden Kevätkarkeloissa esittämiä upeita Talent -esityksiä nähtiin myös koulun salissa.

- 26.5.2017 järjestettiin perinteinen mäkiautokisa, jossa käytiin jännittävä kilpailu nopeimman ja kauneimman auton tittelistä. Mäkiautokerhon ohjasi kevään aikana opettaja Timo Karvonen. Oppilaskunnan hallitus toimi tuomarina kauneimman auton valinnassa.

- 30.5.2017 vietettiin 6.-luokkalaisten potkiaisia 5.-6.-luokan musiikinopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden järjestäminä. Kuudesluokkalaiset esiintyivät juhlassa laulujen myötä. Viidesluokkalaiset esiintyivät juhlassa lauluillaan ja puheella, ja jakoivat diplomit 6.-luokkalaisille. Samalla julkistettiin koulun hymytyttö ja –poika, jotka olivat Lidia Jyrinki ja Eero Åvist.

- 2.6.2017 osallistuimme kaikkien Haapajärven koululaisten kanssa yhteiseen kevätkirkkoon Ronkaalan pesäpallokentällä osana Suomi 100 ja Haapajärvi 40-vuotta tapahtumia.