Tietotekniikka ja ohjelmointi

Tietotekniikka ja ohjelmonti

Tavoitteet
  • Oppia käyttämään toimisto-ohjelmia laitteesta riippumatta ja opetella hyödyntämään multimediaa erilaisissa tilanteissa.
  • Ymmärtää tietoteknisten laitteiden kuten tietokoneiden, tablet -laitteiden ja älypuhelimien rakenteen merkityksen niiden toiminnan kannalta.
  • Ymmärtää koodauksen perusteita sekä ymmärtää ja osata itse kirjoittaa yksinkertaista koodia jollakin ohjelmointikielellä.
  • Tavoitteena on myös oppilaan medialukutaidon ja turvallisen verkossa toimimisen kehittäminen.
 
Sisällöt
Kurssilla käydään läpi tietoteknisten laitteiden peruskäyttöä. Tutustutaan tietoteknisten laitteiden eri osiin ja niiden toimintaan osana konetta.
Kurssilla harjoitellaan tekstinkäsittelyä, multimediaesitysten tekemistä esitysgrafiikkaohjelmalla, taulukkosovellusohjelman peruskäyttöä ja kirjoittamista kymmensormijärjestelmän avulla.
 
Tutustutaan digitaaliseen kuvankäsittelyyn valokuvien ja videokuvien avulla sekä harjoitellaan erilaisten piirto-ohjelmien käyttöä. Kurssilla käydään läpi myös 3D piirtämisen alkeet.
 
Ohjelmoinnissa käytetään helposti ymmärrettäviä ohjelmointikieliä, joiden avulla luodaan pohja ohjelmakoodin ymmärtämiseen ja sen tuottamiseen. Tehdään www-sivusto firmalle tai bändille käyttäen HTML5 koodausta.
 
Kurssin aikana käytetään pilvipalveluita oppilastöiden tallentamiseen ja muokkaamiseen. Kurssilla käytetään monipuolisesti Office 365 pilvipalvelun tarjoamia sovelluksia. Tutustutaan myös Peda.net verkko-oppimisympäristöön ja harjoitellaan sen käyttöä.
 
Pohditaan kuinka tietoturva ja medialukutaito tulisi ottaa huomioon tietoteknisten laitteiden käytössä.
 
Arviointi
Kurssi arvioidaan arvosanalla. Arvosanaan vaikuttavat itsearviointi, jatkuva arviointi, tavoitteiden mukaiset tuntitehtävät ja mahdolliset välikokeet. Työskentely tapahtuu turvallisessa verkko-oppimisympäristössä.