Formatiivinen arviointi

Periaatteet Keski - Savossa

Formatiivisen arvioinnin yhteiset kohteet Keski-Savon kouluissa
  • Osallistun työskentelyyn aktiivisesti
  • Teen annetut tehtävät huolellisesti
  • Osaan toimia toisten kanssa

Formatiivisen arvioinnin periaatteet Keski- Savon kouluissa

  • Formatiivista arviointia opettaja suorittaa haluamallaan tavalla. Arviointiin pitää sisältyä myös oppilaan itsearviointia. Mahdollisuus tehdä esimerkiksi sähköisesti wilmaan, myös oppilaan itsearviointi kolmannelta luokalta lähtien.
  • Opettajan pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan, kuinka on formatiivista arviointia toteuttanut. Opettaja voi arvioida niin usein kuin katsoo tarpeelliseksi ja jonkun oppilaan kohdalla tarvittaessa useammin kuin toisten.