Monipuolisesti liikkuen (tytöille ja pojille tarjolla omat kurssit)

Monipuolisesti liikkuen

1.Valinnaisaineen tehtävä

  • Soveltaa ja syventää taidon oppimista eri liikuntalajeissa
  • Kehittää oppilaan fyysistä kuntoa ja sosiaalisia taitoja

2.Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

- Liikuntaa harrastetaan erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten esim. liikuntasalissa, tekonurmikentällä ja jäällä

- Työtapoina esimerkiksi itsenäinen harjoittelu, ryhmänä harjoittelu ja pelaaminen joukkueena.

3.Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

- Oppilaita pyritään ohjaamaan jokaisen omien taito- ja kuntotekijöiden mukaisesti

4.Arviointi

- numeroarviointi

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Keski-Savon ops 2016, Tavoitteet: 1-5 ja 7-13

Sisällöt päätetään yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssi sisältää monipuolista liikuntaa, esimerkiksi: palloilua, musiikkiliikuntaa ja uusia liikuntalajeja

Yhdeksäs luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Keski-Savon ops 2016, Tavoitteet: 1-5 ja 7-13

Sisällöt päätetään yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssi sisältää monipuolista liikuntaa, esimerkiksi: palloilua, musiikkiliikuntaa ja uusia liikuntalajeja