Pitkä tekstiilityö

Pitkä tekstiilityö

Valinnaisaineen tehtävä:
Syventää tekstiilityön eri osa-alueiden tuntemusta ja osaamista

Oppimisympäristöt ja työtavat:
Mahdollisuuksien mukaan työskennellään monipuolisesti

Tuki ja ohjaus: Pyritään tukemaan jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia ja vahvistamaan heikkoja osaamisalueita

Arviointi: Numeroarviointi

Tavoitteet ja sisällöt: Rakentuvat henkilökohtaisen motivaation, taitotason ja mieltymysten yhteydestä.