Valinnaisaineet

Keski - Savo

Kunnat päättävät itse valinnaisaineista sekä niiden sijoittumisesta eri vuosiluokille.