Kemia

Keski-Savo

Tavoitteiden jako eri vuosiluokille

7. luokka T1-T3,T5-T7,T10,T14
8. luokka T1-T7,T9-T11
9. luokka T1,T3,T4,T7-T9,T12,T13,T15


T2: Ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
7.lk Ohjataan ja kannustetaan oppilasta asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen ja työskentelemään pitkäjänteisesti.
8.lk Ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

T4: Ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
8.lk Ohjataan oppilasta käyttämään kemian osaamistaan arvioidessaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.
9.lk Ohjataan oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

T7: Ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia.
7.lk Ohjataan oppilasta tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä.
8.lk Ohjataan oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä.
9.lk Ohjataan oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

T9: Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.
8.lk Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.
9.lk Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

Sisällöt vuosiluokittain
7 luokka
S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.

S2 Kokonaisuudessaan

S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä. Sisältöihin kuuluvat tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

S5 Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista.

S6 Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

8 luokka
S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelluksiin.

S5 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

S6 Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä.

9 luokka
S1 Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä avoimiin tutkimuksiin. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S3 Kokonaisuudessaan

S4 Sisältöihin kuuluvat tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

S5 Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

S6 Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.

Muuta:
Päättöarviointi perustuu vuosiluokkien 8 ja 9 arvosanoihin. Fysiikka ja kemia ovat erilliset oppiaineet, joista annetaan erilliset arvosanat vuosiluokilla 7-9.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä