Elämänkatsomustieto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen vuosiluokittain

7.
T1, T2, T3, T4, T5, T6,T7,
8.
T6, T7, T9,
9.
T6, T7, T8, T9, T107.luokka

T1 Oppilas oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen tukevia keskusteluja.

T2 Oppilas rakentaa kulttuurista yleissivistystään tutustumalla erilaisiin kulttuureihin ja perehtyy Unescon maailmanperintöohjelmaan. Oppilasta ohjataan seuraamaan kulttuurin ilmenemistä mediassa ja taiteessa.

T3 Oppilas oppii tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa. Oppilas perehtyy teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin.

T4 Oppilas tutustuu uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteisiin.

T5 Oppilas tutustuu katsomusvapauteen ja yhdenvertaisuuteen erilaisissa yhteiskunnissa.

T6 Oppilas hahmottaa erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja ja tutustuu katsomusten historiaan.

T7 Oppilasta kannustetaan maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun ymmärtämiseen ja hyväksymiseen erilaisissa yhteiskunnissa.

8.luokka
T6 Oppilas tutustuu erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteista, esimerkiksi humanistiseen, utilistiseen ja luontokeskeiseen.

T7 Oppilas perehtyy ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen unohtamatta ympäristöetiikkaan liittyviä kysymyksiä kuten eläinten oikeuksia ja tutustuu ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokaustiin.

T9 Oppilas pohtii omien valintojensa vaikutusta kestävään kehitykseen ja miettii miten itse kukin voi toimii vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

9.luokka
T6 Oppilas pohti erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja ja kehittää omaa elämänkatsomustaan. Oppilas osaa tarkastella kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

T7 Oppilas perehtyy tämän päivän maailman ihmisoikeustilanteeseen ja ihmisoikeusloukkauksiin.

T8 Oppilas tutustuu etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin, pohtii hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja. Oppilas perehtyy teon eettisen arvioinnin näkökulmiin kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Oppilas osaa soveltaa eettisiä lähestymistapoja arkipäivän tilanteissa, sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

T9 Oppilas soveltaa eettistä lähestymistapaa globaaleihin ympäristöeettisiin ongelmiin.

T10 Oppilas tuntee ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkityksen eettisen perustan.

Muuta:
Oppiaineen luonteen mukaisesti käytetään monipuolisia työtapoja. Katsomuksellisia ongelmia pohditaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Koska opetusryhmät ovat pienet ja hyvin heterogeeniset, jokainen oppilas saa paljon henkilökohtaista ohjausta. Työtapoina käytetään luokkatyöskentelyn lisäksi mm. uuden tekniikan suomia mahdollisuuksia ja vierailijoita tai vierailuja koulun ulkopuolelle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä