Teknologia

Teknologia

Työskennellään monipuolisten tehtävien parissa itsenäisesti tai ryhmissä. Perinteisiä käsityötaitoja syvennetään mm. tietotekniikan, elektroniikan ja kojerakentelun avulla. Numeroarvostelu asteikolla 4 - 10.
Sisältönä esimerkiksi elektronikkaa, 3D suunnittelua ja 3D-tulostusta, 2D suunnittelua ja laserkaiverrusta, robotiikkaa, rakentelua, ongelmanraikaisutehtäviä.
Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus, suunnittelu ja toteutus.