Joroinen

Valinnaisuus luokilla 7-9/ Joroinen

Oppilas valitsee 7.-luokan keväällä:

* yhden kahden tunnin taito- ja taideaineen, joka jatkuu 9.-luokan loppuun→ arviointi osana pakollista numeroa

* yhden kahden tunnin valinnaisen aineen, joka jatkuu 9.-luokan loppuun→ numeroarviointi


Lisäksi oppilas valitsee kaksi yhden tunnin lyhytkurssia→ sanallinen arviointi (hyväksytty/hylätty)

(kestää lukuvuoden)


Oppilas valitsee 8.-luokan keväällä:

* kaksi yhden tunnin lyhytkurssia→sanallinen arviointi