Historia

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen vuosiluokille
7. luokka
T1, T2, T4, T5, T6, T8, T9
8. luokka T1 - T12


7.luokka – tavoitteet opetuksessa
 • oppilas ymmärtää historian merkityksen yksilön ja kansojen identiteetin rakennusosana
 • oppilaalla herää kiinnostus historiaan oppiaineena ja tieteenalana
 • oppilas osaa hakea historiallista tietoa erilaisista lähteistä ja pystyy arvioimaan kuinka luotettavaa tieto näissä lähteissä on (lähdekritiikki)
 • hän tiedostaa historian tapahtumat pitkäaikaisena prosessina, josta löytyy tapahtumien syy-seuraus -suhteet
 • hän ymmärtää historian erilaiset käsitteet ja historian jakautuvan eri aikakausiin
 • oppilas ymmärtää millaiset erilaiset tekijät ovat vaikuttaneet ihmisten päätöksentekoon ja toimintaan historiallisina ajanjaksoina
 • hän hakee erilaisia selityksiä ihmisten toiminnalle historian aikana – miksi ihmiset ovat toimineet näin?
 • oppilas kykenee arvioimaan erilaisia syy-seuraus -suhteita liittyen historiallisiin ilmiöihin ja tapahtumiin
 • oppilas huomaa, että historian tapahtumissa ilmenee sekä jatkuvuutta että muutosta
 • oppilasta kannustetaan tekemään erilaisia tulkintoja historian tapahtumista
 • oppilas ymmärtää historian tapahtumien ja ilmiöiden vaikutukset omassa ajassamme


8. luokka – tavoitteet opetuksessa
 • kaikki 7.lk tavoitteet ovat edelleen käytössä ja niiden ymmärrystä pyritään syventämään
 • historian tulkinnallisuus ja erilaiset näkökulmat tulevat oppilaalle tutuiksi
 • oppilas osaa perustella historiallisen tiedon tulkinnallisuuden, miksi sitä voidaan käyttää eri tilanteissa eri tavoin
 • oppilas kehittyy historiallisen tiedon kriittisenä käsittelijänä
 • oppilas tekee omia tulkintoja historiallisen tiedon perusteella ja etsii itse tätä tietoa eri lähteistä
 • oppilas pystyy luomaa omia tulevaisuuden malleja keräämänsä historiatiedon ja oman historianäkemyksensä perusteella
 • oppilas ymmärtää historian jatkuvuuden: jotta ymmärrät nykyisyyttä, sinun täytyy tietää menneisyydestä ja kun ymmärrät nykyisyyden, voit suunnitella tulevaisuutta
Sisällöt vuosiluokittain

7 luokka

S1 Teollistuminen - syy/seuraukset, maailmalla/Suomessa

S2 Suuret aatteet (1800-luku, 1900-luku alku) esim. Konservatismi, nationalismi, sosialismi. Demokratian ja itsevaltiuden käsitteet.

S3 1800-luvun Suomi (autonomian aika) - aatteet, hallinto, talous, kulttuuri ja koulutus, siirtolaisuus (USA)

S4 Napoleonin ajan sodat, Ranskan vallankumous --> Suomen sota 1808-09, Euroopan mullistukset (nationalismi - Saksa/Italia), Usa:n sisällissota, 1.maailmansota, siirtomaa-ajan sodat

8 luokka
S1 Rahatalouden ongelmat esim. pörssiromahdus 1929 --> vaikutukset maailmalla ja Suomi

S2 Ääriliikeet esim. fasismi, kommunismi, diktatuurit (Suomi ja maailma).

S3 Suomen itsenäistyminen ja sisällissota, itsenäistymisen alkutaival (1920- ja 1930-luku)

S4 Toinen maailmansota, Kylmä sota, kolonialismin purkautuminen, Vietnamin sota, kansanvainot,
sotarikokset, etniset puhdistukset, Suomen asema kyömän sodan aikaan (Paasikivi-Kekkonen)

S5 Suomen jälleenrakennusaika 2.maailmansodan jälkeen, maaltapako, elinkeinorakenteen muutos, siirtolaisuus Ruotsiin, Suomen avautuminen (nuorisokulttuuri, matkailu)

S6 Kommunismin romahdus (NL, Itä-Eurooppa), terrorismin vastainen sota (9/11), neokolonialismi, Euroopan unioni (Suomen jäsenyys, euro), uudet uhkakuvat (ympäristö, ISIS, Ukraina), demokratian kriisi

Muuta:
Kunkin alueen mahdolliset paikalliset esim. historialliset tai talouselämän tutustumiskohteet ( kettutarha, sellutehdas, kartanot, linnat, sotamuistomerkit yms.)
Toiminta käytettävissä olevien resurssien mukaan - mahdollisimman tehokkaasti.

Arvioinnin painopiste numeroissa, täydentävänä arviointina sanallinen palaute/arviointi mahdollinen.
Arvioinnin osa-alueiden monipuolisuus: kirjalliset kokeet, jatkuva näyttö oppitunneilla, oppilaiden omat tuotokset (vapaaehtoiset/pakolliset), itsearvioinnin toteuttaminen jossakin muodossa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä