Halki vuosisatojen – historian ja yhteiskuntaopin erikoiskurssi

Halki vuosisatojen - historian ja yhteiskuntaopin erikoiskurssi

Valinnaisaineen tehtävä

Syventää oppilaan historian ja yhteiskuntaopin tuntemusta, laajentaa näkökulmia opittuihin asioihin.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Hyödynnetään paikallista kulttuuriympäristöä, viedään opiskelu mahdollisuuksien mukaan pois luokkaympäristöstä. Tutustutaan paikkakunnan historiallisiin kohteisiin. Oppilas laatii raportteja ja tutkielmia kohteista, joihin on tutustunut.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Opiskelussa on käytössä samat tukimuodot kuin pakollisissa aineissa.

Arviointi

Numeroarviointi, ei kokeita. Arviointi perustuu oppilaan aktiivisuuteen opetuskeskusteluissa sekä kirjallisiin näyttöihin.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

syventää oppilaan tietämystä kahdeksannen luokan oppisisällöistä

syyslukukaudella katsotaan ja analysoidaan 1900-luvun historian oppisisältöihin liittyviä elokuvia ja dokumentteja

syventää oppilaan tietämystä paikallishistoriasta

kevätlukukaudella opiskellaan paikkakunnan menneisyyttä tutustumalla merkittävimpiin paikallishistoriallisiin tapahtumiin, ilmiöihin, henkilöihin ja kulttuuriin

Yhdeksäs luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

syventää oppilaan yhteiskunnallista tietämystä erityisesti juridiikan alalta

syyslukukaudella opiskellaan mm. kansalaisen oikeuksia ja velvollisuuksia, viranomaistoimintaa, poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa, työhön liittyviä oikeusasioita nuorten näkökulmasta sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia

syventää oppilaan tietämystä antiikista, keskiajalta ja uudelta ajalta

kevätlukukaudella katsotaan ja analysoidaan antiikkiin, keskiaikaan ja uuteen aikaan liittyviä elokuvia ja dokumentteja