Leppävirta

Valinnaisaineet Leppävirralla 1.1.2020 alkaen

Valinnaisaineet

Syventävät valinnaisaineet.

Taito- ja taideaineista on pakko valita yksi aine (1* 2h), joka jatkuu 8.lk:lta → 9.lk:lle (Yhteensä neljä vuosiviikkotuntia)

syventävä musiikki
syventävä kuvataide
syventävä käsityö
syventävä liikunta
syventävä kotitalous

 

 

Soveltavia ja monialaisia valinnaisaineita

Näistä on valittava kaksi valinnaisainetta (2*2h). Samaa ainetta ei saa valita kahta kertaa samana vuotena. Valinnat tehdään erikseen 8.luokalle ja 9.luokalle.

Kielten valinnat valitaan jatkuviksi 8.lk:lta →9.lk:lle. TVT: aa ei voi valita 9. luokalla, jos sitä ei ole valinnut 8.luokalla.

Musiikki

Taitavat kädet

Saksa

Kuvataide

Tiede

Venäjä

Käsityö

Hyvinvointia elämään

Tieto - ja viestintätekniikka

Kotitalous

Elämyksellistä mediaa

 

Liikunta

 

 

 

 

Kaikki arvioidaan numeerisesti.

Minimiryhmäkoko on kymmenen oppilasta, mistä voidaan poiketa vain erillisellä päätöksellä.