Tieto- ja viestintätekniikka 1

Tieto- ja viestintätekniikka 1

Nimi: Tieto- ja viestintätekniikka 1

Vuosiluokka: 8

Valinnaisen tehtävä: Tutustuttaa oppilas tietokoneen rakenteeseen ja perustoimintaan, opastaa oheislaitteiden ja tallennusvälineiden oikeanlaiseen käyttöön sekä harjoituttaa oppilas käyttämään oikein tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia.

Laajuus: 2 vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Oppimisympäristönä on tietokoneluokka. Työtapoina ovat aluksi kokeilla uusia asioita yhteisesti ja opettajajohtoisesti, sitten harjoitella niitä kukin omaan tahtiin harjoitustehtäviä tehden ja lopulta soveltaa jakson aikana opittuja asioita suuremmissa harjoitustyökokonaisuuksissa.

Arviointi: Oppilas osaa käyttää tietokoneen, Windows-käyttöjärjestelmän ja Microsoft Office -toimisto-ohjelmapaketin (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel) perustoimintoja.

Tavoite: Tutustuttaa oppilas tietokoneen rakenteeseen ja perustoimintaan.

Sisältö: Tietokoneen keskusyksikön ja oheislaitteiden muodostama kokonaisuus. Keskusyksikön rakenne sekä teoriapohjalta että purkamalla ja kokoamalla keskusyksikkö. Keskusyksikön osat ja niiden toiminta; levyasemat, muisti, emolevy ja muut laitteet teoriapohjalta. Windows ja sen perustoiminnot yhdessä opettajajohtoisesti harjoitellen. Windowsin perusohjelmat: NotePad, MS Paint ja Internet-selaimet harjoitustehtäviä tehden. Katsaus muihin käyttöjärjestelmiin.

Tavoite: Opastaa oheislaitteiden ja tallennusvälineiden oikeanlaiseen käyttöön.

Sisältö: Erilaisiin nykyään käytössä oleviin oheislaitteisiin tutustuminen. Katsaus käytöstä jo poistuneisiin oheislaitteisiin. Tallennusvälineiden, esim. muistitikun, oikeanlaisen käytön opettelu.

Tavoite: Harjoituttaa oppilas käyttämään oikein tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia.

Sisältö: Tutustuminen Microsoft Office -toimisto-ohjelmapaketin ohjelmiin: MS Word, MS PowerPoint ja MS Excel. Em. ohjelmien toimintojen opettelu aluksi yhteisesti ja opettajajohtoisesti, sitten harjoitustehtäviä ja suurempia harjoitustöitä tehden.