Taitavat kädet 1

Taitavat kädet 1

Vuosiluokka: 8

Soveltavan valinnaisaineen tehtävä: Lisätä oppilaiden kädentaitoja, antaa eväitä eri oppiaineet yhdistävän prosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Laajuus: 2 vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Kurssi rakentuu monialaisesti kuvataiteen ja käsityön kanssa, joten oppimisympäristöt ja opettajat vaihtuvat mahdollisuuksien mukaan jaksoittain. Tällöin tapa lähestyä kurssin tavoitteita myös laajenee.

Arviointi:

Arvosana 8: Oppilas

  • suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja miettiä omia ratkaisuja
  • osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita, työskentelee käsityöprosessin mukaisesti
  • osaa suunnitella ja valmistaa suunnitelmansa mukaisen ja esteettisen tuotteen
  • osaa selostaa ja raportoida työskentelyprosessinsa luonnoksesta valmiiseen työhön
  • osaa erottaa ja arvioida esineiden käytettävyyttä sekä esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
  • huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä
  • huomioi työskentelyyn liittyvät turvallisuustekijät

Tavoitteet ja sisällöt:
T1: ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään

S1: motivoidaan oppilasta oma-aloitteiseen toimintaan

T2: ohjataan oppilasta asettamaan omia työskentelyn tavoitteita

S2: kannustetaan ja ohjataan kokonaisen valmistusprosessin läpi vientiin

T3: ohjataan sopivien materiaalien ja oikeiden työvälineiden valinnassa ja käytössä

S3: vahvistetaan työskentelytaitoja