Liikunnan lisäkurssi1

Liikunnan lisäkurssi1

Vuosiluokka: 8

Valinnaisen tehtävä: Liikunnan valinnaisen lisäkurssi ykkösen tarkoituksena on perehdyttää oppilasta uusiin liikuntalajeihin sekä harjoituttaa jo oppimia liikuntataitoja. Osa valinnaisen lisäkurssin tunneista on mahdollista (sopimuksen mukaan) käyttää oman valmennusohjelman toteuttamiseen opettajan ja/tai valmentajan ohjauksessa.

Laajuus: 2vvh

Arviointi: Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.

- työskentely, yrittäminen, asenne ja omatoimisuus

- vuorovaikutus- ja työskentelytaidot uusissa liikuntalajeissa

- oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti

- oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa


Tavoite: Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan uusissa liikuntalajeissa.

Sisältö: Uusilla liikuntalajeilla mailapelit, kuntosali, keilailu ja laskettelu opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Tavoite: Tutustutaan erilaisiin mailapeleihin ja opetellaan pelien perustaidot ja -tiedot.

Sisältö: Tenniksen, sulkapallon, pingiksen, kaukalopallon ja ringeten avulla edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minä-käsitystä.

Tavoite: Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Sisältö: Opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.