Väännetään rautalangasta,helmistä, hiilestä

Väännetään rautalangasta,helmistä, hiilestä

Tehdään käyttö- ja taide-esineitä, koruja ja koristeita rautalangasta, helmistä ja muista materiaaleista.

Valinnaisaineen tehtävä

Käsityötaitojen harjaannuttaminen, käsillä tekemisen ilo.


Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Henkilökohtaista ohjausta saa tarpeen mukaan

Arviointi

Hyväksytty / hylätty. Arvioinnin kohteena on valmistuvien töiden ohella koko työskentelyprosessi. Kurssisuoritus voi nostaa kaikille yhteiseen käsityön oppimäärän päättöarvioinnin numeroa.