Tiedekurssi

Tiedekurssi

Tehtävä/tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista luonnontieteissä esim. biologiassa ja kemiassa sekä vahvistaa ilmiöiden ymmärtämistä.

Kurssin aihepiirit valitaan oppilaiden ja opettajan yhteistyönä.

Sisällöt voivat liittyä mm. kestävään kehitykseen, kemiaan ja biologiaan omassa ympäristössä.

Tutkimuksissa pohditaan ongelmia ja ilmiötä. Ongelman tai ilmiön valinnan jälkeen suunnitellaan koejärjestelyt ja toteutetaan se. Havaintojen ja mittausten jälkeen kootaan ja arvioidaan tulokset. Lopuksi tehdään johtopäätökset.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Tavoitteeseen pyritään kokeellisin menetelmin käyttäen myös uutta teknologiaa.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilasta ohjataan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioiden.

Arviointi

hyväksytty/ hylätty

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen sekä oppimispäiväkirjaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä