Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologia

Kurssin tavoitteet

Tutustutaan musiikin tietotekniikkaan, studio- ja äänitekniikkaan ja elektronisen musiikin tekemiseen. Hyödynnetään musiikkiteknologiaa äänityksissä, musiikillisessa keksimisessä ja muussa musiikin tuotannossa. Kurssin lopussa oppilas tekee lopputyönä jonkin musiikillisen tuotoksen.

Oppimisympäristöön ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Kurssilla käytetään musiikin tekemisessä mahdollisuuksien mukaan älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita ja tarvittaessa myös muita musiikkiteknologisia laitteita monipuolisesti niiden ominaisuuksia ja ohjelmistoja hyödyntäen.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilasta ohjataan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioiden.

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty.