Muovailu, rakentelu ja kuvanveisto

Muovailu, rakentelu ja kuvanveisto

Tehdään kolmiulotteisia teoksia luovasti kokeillen erilaisia tekniikoita ja materiaaleja - muovaillaan savesta, rakennellaan risuista ja palikoista, valetaan kipsistä, veistetään lumesta jne.

Valinnaisaineen tehtävä

Kurssin tehtävänä on harjaannuttaa kuvallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja suunnittelemalla ja toteuttamalla kolmiulotteisia teoksia yhteistoiminnallisesti ja itsenäisesti - tekemisen ilo.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Työskennellään kuvataideluokan lisäksi mahdollisesti myös muissa tiloissa ja ulkona.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Henkilökohtaista ohjausta saa tarvittaessa.

Arviointi

hyväksytty / hylätty. Arvioinnin kohteena on valmistuvien töiden ohella koko työskentelyprosessi. Kurssisuoritus voi nostaa kaikille yhteisen kuvataiteen oppimäärän päättöarvioinnin numeroa.