Perustetaan kahvila!

Perustetaan kahvila!

Tehtävä/tavoitteet:

Kurssilla perehdytään pienimuotoiseen yritystoimintaan ja perustetaan mahdollisuuksien mukaan esim. kahvila tai välipalakioski. Tavoitteena on saada oppilaat suhtautumaan positiivisesti yrittämiseen ja olemaan aktiivisia toimijoita. Kurssilla harjoitellaan erilaisten myyntiin soveltuvien tuotteiden valmistamista, esillelaittoa, hinnoittelua jne.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Luokkaopetuksen lisäksi pyritään tekemään vierailuja ja kutsumaan vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Työtapoina yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Oppilasta pyritään ohjaamaan yksilölliset tarpeet ja erityispiirteet huomioiden.

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty