Draamakurssi

Draamakurssi

Tehtävä

Kurssin tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sekä yksin että ryhmässä. Kurssilla tehdään monenlaisia harjoituksia, joiden avulla oppilaan ilmaisurohkeus ja -taidot lisääntyvät. Samalla ne auttavat oppilasta kokeilemaan rajojaan ja heittäytymään eri rooleihin. Tarkoitus on harjoitella näytelmä ja esittää se koulussa.

Työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät erityispiirteet:

Ei muuta erityistä kuin tila, jossa on näyttämö ja pukeutumistila. Teatterivierailu jossakin lähikunnan teatterissa on mahdollinen.

Arviointi

hyväksytty/hylätty