SOVELTAVA KÄSITYÖ 2 (tekninen työ, tekstiilityö)

SOVELTAVA KÄSITYÖ 2 (tekninen työ, tekstiilityö)

Vuosiluokka: 9

Soveltavan valinnaisaineen tehtävä: Syventää oppilaan tietoja ja taitoja käsityöprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Laajuus: 2 vvh

Arviointi:

Arvosana 8: Oppilas

  • osaa suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisen, tarkoituksenmukaisen ja esteettisen tuotteen, osaa tehdä valintoja ja miettiä omia ratkaisuja
  • asettaa työskentelylleen realistiset tavoitteet, työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana
  • osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita
  • osaa arvioida ja huomioi työskentelyyn liittyvät turvallisuustekijät
  • hyödyntää työskentelyssään ja sen dokumentoinnissa käytettävissä olevia teknisiä laitteita


T1: ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään

S1: motivoidaan oppilasta oma-aloitteiseen toimintaan

T2: ohjataan oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita

S2: kannustetaan ja ohjataan oppilasta kokonaisen tuotteen valmistusprosessiin

T3: ohjata oppilasta käyttämään erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja työtapoja

S3: oppilas harjoittelee materiaalien työstämistä työhön sopivilla välineillä ja tekniikoilla

T4: ohjata oppilasta käyttämään käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja

S4: vahvistetaan oppilaan käsityöllistä prosessointia

T5: ohjata oppilasta turvalliseen työskentelyyn ja välineiden käyttöön

S5: perehdytään työskentelyyn liittyviin vaaratekijöihin ja huomioidaan ne työskennellessä

T6: ohjataan oppilasta käyttämään työskentelyssään ja dokumentoinnissaan tarjolla olevia teknisiä laitteita

S6: käytetään ja vahvistetaan teknisten laitteiden käyttöä

T7: ohjata oppilasta tuntemaan käsityön ja kädentaitojen merkitys omassa elämässään ja laajemmassa yhteydessä

S7: perehdytään käsityöllisiin merkityksiin omassa elämässä ja sen ulkopuolella, esim. yritysvierailut, opintokäynnit

T8: ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8: mietitään taloudellisia tekijöitä ja kestävän kehityksen merkitystä valinnoissa