Liikunnan lisäkurssi2

Liikunnan lisäkurssi2

Vuosiluokka: 9

Valinnaisen tehtävä: Liikunnan valinnaisen lisäkurssi kakkosen tarkoituksena on perehdyttää oppilasta uusiin liikuntalajeihin sekä kehittää eri joukkuepallopelien tekniikkoja ja taktista osaamista. Lisäksi oppilas saa kokemuksia liikuntatuokioiden suunnittelu- ja ohjaus- sekä tuomarointitehtävistä. Osa valinnaisen lisäkurssin tunneista on mahdollista (sopimuksen mukaan) käyttää oman valmennusohjelman toteuttamiseen opettajan ja/tai valmentajan ohjauksessa.

Laajuus: 2vvh

Arviointi: Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.

- työskentely, yrittäminen, asenne ja omatoimisuus

- vuorovaikutus- ja työskentelytaidot uusissa liikuntalajeissa

- työskentelytaidot ja vastuunottaminen annetuissa tehtävissä

- reilun pelin periaatteiden noudattaminen ja vastuun ottaminen yhteisissä oppimistilanteissa


Tavoite: Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan uusissa liikuntalajeissa.

Sisältö: Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan uusilla liikuntalajeilla ultimate, frisbeegolf, golf ja curling.

Tavoite: Ohjataan oppilasta havannoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Sisältö: Opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä.

Tavoite: Ohjataan oppilas toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Sisältö: Oppilaille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen sisältöihin.

Tavoite: Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Sisältö: Harjoitellaan tunteiden, toiminnan ja ajatusten hallintaa eri liikuntatilanteissa.