Yhteismusisointi

Yhteismusisointi

Kurssin tavoitteet

Syvennetään jo opittuja musiikin taitoja. Tutustutaan monipuolisesti eri musiikkityyleihin kuuntelemalla ja tekemällä. Käytetään erilaisia työtapoja musiikin tuottamiseen. Oppilailla myös mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Valmistetaan ohjelmistoa koulun tapahtumiin.

Oppimisympäristöön ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Pyritään käyttämään työtapoja ja musiikin välineistöä monipuolisesti.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilasta ohjataan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioiden.

Arviointi

Numeroarviointi: 4-10. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, annetut tehtävät, asenne ja suhtautuminen sekä kehittyminen. Oppilas arvioi myös itse itseään.