Moottori- ja sähkötekniikka sekä elektroniikka

Moottori- ja sähkötekniikka sekä elektroniikka

Tehtävä

Tehtävänä on oppia perustiedot koneista ja moottoreista sekä niiden huolloista ja korjauksista.

Tavoitteena on tutustua myös tutustua mopon, auton ja muiden ajoneuvojen rakenteeseen,

toimintaperiaatteisiin ja huoltoihin. Lisäksi oppilaiden tulisi saada riittävä valmius mopokortin

suorittamiseen. Sähkötekniikan ja elektroniikan osuudessa tavoitteena on oppia perustiedot

elektroniikasta ja tutustua erilaisten sähkölaitteiden toimintaan ja laiteohjaukseen sekä

automaatioon esim. Unistep-sarjan avulla.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Kurssin aikana tutustutaan pienryhmätyöskentelynä erilaisten moottoreiden, koneiden, laitteiden ja

ajoneuvojen toimintaan ja huoltoon. Elektroniikkaosuudessa rakennetaan arvosteltava

elektroniikkakoje. Työskentelyä tuetaan teoriaopetuksella.


Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilasta ohjataan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioon ottaen.

Arviointi:

Numeroarviointi: 4-10. Jatkuva formatiivinen arviointi. Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivinen

osallistuminen tuntityöskentelyyn ja harjoitustöiden tekemiseen. Lisäksi pidetään kirjallisia

kokeita.