Tekemällä taituriksi

Tekemällä taituriksi

Tehtävä/tavoitteet:

Kurssilla syvennetään 7-luokalla opittuja taitoja kotitalouden eri osa-alueissa.Kurssilla kerrataan ja syvennetään monipuolisesti mm. ruoanvalmistus- ja leivontataitoja, perehdytään erityisruokavalioihin sekä kansainväliseen ruokakulttuuriin.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Luokkaopetuksen lisäksi pyritään tekemään vierailuja ja kutsumaan vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Työtapoina yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Oppilasta pyritään ohjaamaan yksilölliset tarpeet ja erityispiirteet huomioiden.

Arviointi:

Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön, erilaisten kokeiden, itse- ja vertaisarvioinnin sekä projektien/kirjallisten töiden avulla.