Kuvanveisto-, muotoilu- ja rakentelupaja

Kuvanveisto-, muotoilu- ja rakentelupaja

Kurssilla tehdään monenmoisia kolmiulotteisia juttuja. Ne voivat olla esimerkiksi saviesineitä, paperi-, kipsi-, risu-, lumi-, tai jääveistoksia yhtä hyvin kuin langoista, kankaista tai kierrätysmateriaaleista tehtyjä käyttö- , koriste- tai taide-esineitä, rooliasuja, rakennusten ja esineiden pienoismalleja, lavastussuunnitelmia tai juhlakoristeluja. Töitä ideoidaan ja suunnitellaan kurssin kuluessa yhdessä ja oppilaat voivat valita työnsä kiinnostustensa mukaan.

Valinnaisaineen tehtävä

Kurssin tehtävänä on harjoitella luovaa ongelman ratkaisua sekä vahvistaa kuvallisen osaamisen ja ilmaisun taitoja iloa tuottavan luovan toiminnan avulla yhteistoiminnallisesti ja yksin.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Työskennellään kuvataideluokan lisäksi mahdollisesti myös muissa tiloissa ja ulkona.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Henkilökohtaista ohjausta saa tarpeen mukaan.

Arviointi

Opettajan arvioinnin ja oppilaan itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin kohteena on valmistuneiden töiden ja harjoitusten ohella koko työskentely- ja oppimisprosessi. Numeroarviointi.