Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka

Tehtävä

- ohjata oppilasta ottamaan tieto- ja viestintätekniset taidot haltuun (kymmensormijärjestelmä, toimisto-ohjelmat, tietoturva)

- kehittää monipuolisesti oppilaan tvt-taitoja

- ohjelmointitaitojen kehittäminen

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

- Kurssi toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä, niin luokka- kuin verkkoympäristöissä

- Työtapoina esimerkiksi itsenäinen harjoittelu ja ryhmänä harjoittelu

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

- Oppilaita pyritään ohjaamaan jokaisen omien tieto- ja taitotekijöiden mukaisesti

Arviointi

- Numeroarviointi