Tekstiilikässän lisäkurssi

Tekstiilikässän lisäkurssi

Tekstiilikässän lisäkurssilla opetellaan uusia ja vahvistetaan jo opittuja käsityötaitoja ja osaamista monipuolisesti. Oppilaat saavat valita kurssityönsä kiinnostuksensa mukaan. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat käsityötuotteita omien valintojensa ja taitotasonsa mukaisesti siten, että uudessa työssä on jotain uutta opittavaa. Töitä voidaan tehdä ommellen, neuloen, virkaten, kutoen, punoen, huovuttaen, kirjoen, värjäten ja maalaten sekä näitä ja monia erikoistekniikoita ja materiaaleja luovasti kokeillen ja yhdistellen. Jos oppilas valitsee tämän kurssin lisäksi myös tekstiilikäsityön syventävän kurssin, hän voi jatkaa samaa työtään näillä tunneilla.

Valinnaisaineen tehtävä

Tekstiilikässän lisäkurssin tehtävänä on vahvistaa jo opittuja tietoja ja taitoja ja tutustua uusiin käsityötekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin -käsityötaitojen harjaannuttaminen, käsillä tekemisen ilo.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Henkilökohtaista ohjausta saa tarpeen mukaan.


Arviointi

Opettajan arvioinnin ja oppilaan itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin kohteena on valmistuneiden töiden ja harjoitusten ohella koko työskentely- ja oppimisprosessi. Numeroarviointi.