Näppäilytekniikka

Näppäilytekniikka

Valinnaisaineen tehtävä

- kymmensormijärjestelmällä kirjoittaminen hyvälle tasolle

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

- Ohjaus hyviin työtapoihin

- Kymmensormijärjestelmän opiskelu opetusohjelman avulla

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

- Oppilaita pyritään ohjaamaan jokaisen omien tieto- ja taitotekijöiden mukaisesti

Arviointi

- Numeroarviointi