Rastin siirto

Rastin siirron idea

Toinen hyvä vaihtoehto muistin harjoittamiseksi suunnistusteemalla on rastin siirto kartalta toiselle.
  • Teema: kartan hahmottaminen, kokonaisuuden hallinta, rastipisteiden muistaminen.
  • Mallikartassa (voi olla mikä vaan kartta) on sopiva määrä rastiympyröitä, esimerkiksi 10 kappaletta. Mallikarttoja on hyvä olla useita samanlaisia, mutta törmäysten välttämiseksi voidaan kertoa mistä kartasta kukin osallistuja katsoo rastit.
  • Mallikartat asetetaan salin toiselle sivustalle ja osallistujat toiselle sivustalle omaa mallikarttaa vastapäätä.
  • Osallistujille jaetaan kynä ja tyhjä kartta, joka on sama kartta kuin mallikartta, mutta ilman rastiympyröitä.
  • Muistutetaan, että rastipiste on rastiympyrän (halkaisija vajaa 1 cm) keskellä oleva kohde.
  • Kun ohjaaja antaa luvan osallistujat jättävät tyhjän kartan paikalleen ja juoksevat mallikartalleen. He katsovat mitkä rastit/rastin piirtävät karttaansa ja juoksevat kukin omaa tahtia takaisin. Näin toistetaan niin kauan, että omasta mielestä kaikki rastit on siirretty tai ohjaaja lopettaa tehtävän.
  • Ohjaaja voi rajoittaa ajan 3-5 minuuttiin, riippuen osallistujien aktiivisuudesta ja rastien siirtämistehokkuudesta.

  • Rastin siirtoa voidaan tehdä yksittäin, pareittain tai ryhmissä vuorottain.
  • Vaihtoehtoina voi olla rastien kirjaaminen järjestyksessä annetun reitin mukaan tai vapaavalintaisessa järjestyksessä.
  • Harjoitus on helppo toteuttaa ja hauska!